WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оплата праці в бригадах - Реферат

Оплата праці в бригадах - Реферат


Реферат на тему:
Оплата праці в бригадах
В умовах становлення ринкових відносин організація колективних систем оплати праці, особливо підрядних та орендних, потребує глибокого обґрунтування. За адміністративно-командної системи колективні форми організації й оплати праці впроваджувалися навіть на тих виробництвах, на яких це було неефективно й недоцільно. У зв'язку з цим необхідно враховувати умови, які визначають доцільність і необхідність колективних форм організації й оплати праці. Застосування їх найдоцільніше тоді, коли об'єднання працівників у трудовий колектив зумовлено технологічною необхідністю, тобто для виконання певного технологічного комплексу потрібні, спільні зусилля працівників, а кінцеві результати виробництва є безпосереднім результатом їхньої праці. Такими роботами можуть бути:
o спільне обслуговування апаратів, агрегатів, великого устаткування, складання і монтаж великих об'єктів (виробів), а також певні важкі роботи, які не можуть виконуватися окремими працівниками. На цих роботах відсутня можливість рівномірного завантаження протягом зміни працівників різної спеціальності через різну трудомісткість окремих видів робіт;
o роботи на конвеєрах, на яких досягнення кінцевого результату потребують від кожного працівника чіткого, злагодженого, синхронізованого за часом виконання операції, обсяг роботи кожного наступного працівника залежить від успішної роботи попереднього. Затрати праці кожного працівника відбиваються безпосередньо в кінцевих результатах виробництва і можуть бути виміряні кількістю готових виробів;
o роботи, пов'язані з обслуговуванням технологічного процесу і контролем за його ходом.
Бригадна форма оплати праці застосовується тоді, коли в досягненні найкращих кінцевих результатів праці заінтересована як бригада в цілому, так і кожен її член зокрема. Праця в бригадах може оплачуватися із застосуванням як відрядної, так і почасової форм заробітної плати.
Відрядну форму оплати праці застосовують на тих ділянках і видах робіт, на яких самі робітники істотно впливають на кількісні та якісні результати праці. При цьому мають забезпечуватися:
o розрахунки кількісних показників виробітку і виконаних робіт, які правильно відбивають затрати праці робітників;
o установлення колективних норм виробітку, облік їх виконання і розрахунок відрядних розцінок;
o умови для точного обліку фактично вироблених бригадою виробів або виконаних робіт;
o виробничі умови для збільшення колективом бригади виробітку продукції або обсягу робіт проти установлених норм і завдань.
Преміювання членів бригади здійснюється за виконання і перевиконання установлених виробничих завдань, технічно-обгрунтованих норм, поліпшення якості продукції, економію сировини, матеріалів тощо.
Почасову форму оплати праці найчастіше застосовують:
o якщо робітники безпосередньо не впливають на збільшення обсягу випуску продукції, оскільки це визначається продуктивністю машини;
o коли відсутні кількісні показники виробітку, необхідні для установлення відрядної розцінки;
o якщо організовано контроль і ведеться облік часу, який фактично відпрацьовано робітниками;
o за правильного застосування норм праці (норм обслуговування і нормативів чисельності).
За почасовою оплатою члени бригади преміюються за виконання нормованих завдань, норм обслуговування, дотримання установлених якісних показників та ін.
Загальний заробіток бригади за відрядної форми оплати праці складається з таких частин:
o заробітку за відрядними розцінками, включаючи оплату за підвищеними розцінками до 20%, розраховану на основі міжгалузевих і галузевих нормативів трудових затрат;
o премії, нарахованої робітникам бригади;
o доплат молодим робітникам за виконання роботи за зниженими нормами виробітку;
o оплати браку і простоїв не з вини робітників тощо. За почасовою оплатою праці в загальний заробіток бригади включаються:
o тарифна частина заробітку робітників за фактично відпрацьований час;
o премія, нарахована робітникам;
o доплати за суміщення професій і виконання установленого обсягу робіт з меншою чисельністю;
o доплати за тимчасове виконання, крім своєї роботи, обов'язків відсутніх робітників (з причини хвороби, відпустки, відрядження тощо) за умови виконання бригадою установленого їм обсягу робіт та ін.
У загальний заробіток бригади не включаються:
o премії одноразового характеру, які виплачуються окремим робітникам за виконання особливо важливих завдань;
o освоєння нової техніки;
o виготовлення продукції на експорт;
o економію матеріальних і фінансових ресурсів та інші заохочувальні виплати, які установлюються кожному окремо, та ін.;
o різні виплати й доплати, установлені чинним законодавством (доплати за роботу в понаднормований і нічний час, за роботу у святкові дні, за керівництво бригадою, доплата за виконання державних обов'язків);
o оплата часу відпусток тощо.
Крім цього, в загальний заробіток бригади не включаються, а встановлюються персонально надбавки висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність.
Розраховуючи загальний заробіток за відрядної форми оплати, важливо визначити бригадні розцінки.
Колективна відрядна розцінка визначається за формулою:
де - сума тарифних ставок членів бригади, грн.;
Нбр - бригадна норма виробітку.
Другий варіант розрахунку колективної відрядної розцінки заснований на калькуляції трудомісткості виконуваної роботи. У даному разі колективна відрядна розцінка визначається за формулою:
Рк = ·
де =Т1 + Т2 + Т3 + ... + Тn - сума тарифних ставок, які відповідають розряду робіт, грн.;
=3тр1 + Зтр2 + Зтрз + ... + Зтрn - сума трудових затрат за нормами по кожному розряду.
Для забезпечення ефективності роботи виробничих бригад важливе значення має розподіл заробітної плати між її членами з урахуванням кількості та якості їхньої праці, її результатів. Для цього використовують різні методи розподілу колективного заробітку, зокрема за:
o присвоєними робітникам розрядами і відпрацьованим часом (за допомогою коефіцієнта заробітку);
o тарифними коефіцієнтами і відпрацьованим часом (тобто нарахування відрядного заробітку, який припадає на 1 коефіцієнт-годину);
o присвоєними розрядами і відпрацьованим часом з коригуванням на коефіцієнт трудової участі (КТУ).
Сутність першого методу полягає в тому,

 
 

Цікаве

Загрузка...