WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій - Реферат

Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій - Реферат

ресурсозабезпеченість, обсяги та номенклатура продукції); кооперовані зв'язки та збут продукції (її реалізація, ціни, основні постачальники сировини, споживачі продукції, залишки готової продукції, ринки збуту); персонал, оплата праці; соціальна інфраструктура підприємства; техніко-економіч-не обгрунтування санації підприємства.
Наявність техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) санації підприємства має бути неодмінною умовою для надання державної підтримки. ТЕО може мати різноманітну структуру, але, як правило, складається з таких розділів: загальні положення; характеристика підприємства; попит на продукцію та аналіз ринку; забезпеченість ресурсами й джерела їхнього поповнення; основні технічні рішення щодо перепрофілювання підприємства (реконструкція, технічне переозброєння); персонал і продуктивність праці;
кошторис витрат на будівництво (реконструкцію, технічне переозброєння); собівартість продукції; оцінка ефективності заходів для санації підприємства; основні техніко-економічні показники підприємства, що підлягає санації; фінансова й економічна оцінка санації; висновки та рекомендації.
Під час проведення експертизи поданих проектів слід дотримуватися кількох вимог: єдності системи оцінних показників ТЕО; єдності одиниць виміру цих показників; єдності методичних підходів щодо формування цих показників.
За розробки ТЕО використовується досить широкий спектр різноманітних показників, які слід розглядати в базовому та перспективному (після проведення санації) періодах. Це насамперед показники рентабельності продукції та виробництва; терміну окупності (як відношення дисконтованої величини грошових потоків до дисконтованого обсягу санаційних витрат); точки беззбитковості; загальний обсяг інвестицій для проведення санації, їхній характер і розподіл за термінами вкладення; обсяг реалізованої продукції;
прибуток; витрати на виробництво та реалізацію продукції; строки й умови погашення кредитів; чисельність персоналу; рівень використання виробничих потужностей.
Особливу увагу слід приділити показникам фінансової стійкості санаційного проекту, використанню та строкам повернення інвестицій.
Порівнюючи базовий та перспективний періоди, слід звертати особливу увагу на динаміку прибутковості та факторів, які забезпечили зростання прибутку, на обсяг і структуру розподілу при-бутку; наджерела зниження витрат на виробництво, прискорення обороту оборотних коштів.
Обсяг санаційних коштів (І) для оздоровлення фінансового стану неплатоспроможного підприємства можна розрахувати за формулою:
І^=В-(Р+Д). (18.1)
де В - необхідна загальна сума витрат на здійснення санаційних заходів, які забезпечують рентабельну роботу неплатоспроможного підприємства; Р - обсяг внутрішніх резервів неплатоспроможного підприємства, що його використано для фінансового оздоровлення; Д - обсяги фінансової допомоги з боку інших підприємств, які заінтересовані в рентабельній роботі неплатоспроможного підприємства.
Таюлиця 18.2
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ САНАЦІЙНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
№ Показник Рівень критерію або тенденції, за якими здійснюється
санаційна програма підприємства за варіантами
оптимальним прийнятим безперспективним
1.
1.1 Виробництво та прибуток
Індекс обсягу виробництва в натуральному виразі дорівнює одини-
ці або більший менший за оди-
ницю, але біль-
ший за середньо-
галузевий показ-
ник менший за
середньо-
галузевий
показник
1.2 Індекс динаміки цін на продукцію менший за індекс
інфляції дорівнює індек-
су інфляції більший за індекс
інфляції
1.3 Співвідношення індексів динаміки обсягу реалізації (обсягу
продажу) і витрат на виробництво продукції >1 1 <1
1.4 Співвідношення індексів динаміки ФОП (фонду оплати пра
ці) та обсягу реалізації (обсягу продажу) 1
1.5 Співвідношення індексу середньої заробітної плати та
Індексу інфляції >1 1 1 1 1 1 1 >0 0
3.
3.1 Конкурентно спроможність на внутрішньому і
зовнішньому ринках
Частка експортної продукції у загальному обсязі виробницт
ва підприємства та середньогалузевий показник >1 >0 0
3.2 Співвідношення індексу обсягів продажу у вартісному ви-
разі та аналогічного галузевого показника >10 1 <1
Мобілізацію внутрішніх резервів можна здійснити за рахунок реалізації продукції за більш низькими цінами; скорочення дебіторської заборгованості; продажу зайвого устаткування, інших то-варно-матеріальних цінностей; здавання в оренду приміщень, устаткування тощо.
Фінансову допомогу можуть здійснити три групи підприємств: партнери за кооперованими зв'язками; підприємства (холдинги), які володіють контрольним пакетом акцій неплатоспроможного підприємства; кредитори, які впевнені в позитивних наслідках фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства.
Доцільність (ефективність) санаційних програм розвитку підприємства зазвичай визначають за економічними показниками, наведеними в табл. 18.2.
Питання для самостійного поглибленого вивчення
1. Сутнісно-змістова характеристика реструктуризації підприємств (організацій).
2. Основні форми та види реструктуризації підприємств (організацій), що здійснюється в окремих галузях народного господарства України.
3. Аналітична оцінка техніко-економічної та фінансової ситуації в процесі обгрунтування форм, видів і міри реструктури-зації суб'єктів господарювання.
4. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій) і структурної перебудови окремих га-лузей народного господарства України.
5. Сутність санації (фінансового оздоровлення) суб'єктів господарювання.
6. Класична модель процесу фінансового оздоровлення підприємств та організацій.
7. Програми та проекти санації суб'єктів господарювання.
8. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства (організації) та його типові розділи.
9. Структура техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) санації того чи того підприємства (організації).
10. Економічна ефективність здійснення санаційних програм розвитку підприємств та організацій.

 
 

Цікаве

Загрузка...