WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи визначення показників якості продукції - Реферат

Методи визначення показників якості продукції - Реферат

суб'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних та інформаційних засобів при управлінні якістю. Вона включає колективи людей, технічні і матеріальні засоби, інформацію.
Контроль за якістю сільськогосподарської продукції і умовами її виробництва забезпечують державні інспекції по заготівлі і якості продукції Держагропрому та державна хлібна інспекція.
Інтегральний показник якості - це техніко-економічний показник якості продукції, заснована на зіставленні корисного сумарного ефекту від чи експлуатації споживання продукції і сумарних витрат на створення і чи експлуатацію споживання продукції:
I= = ,
де корисний сумарний ефект Е за термін служби продукції виражається в натуральній чи грошовій формі, а сумарні витрати З=Зс+Зе, виражається в грошовій формі, де Зс - капітальні витрати на створення (покупку) продукції, Зе - сума поточних витрат на чи експлуатацію споживання продукції за термін її служби.
Недоліки інтегрального показника - труднощі застосування до виробів сфери споживання, незастосовність для сировини і матеріалів, неврахування ергономических, естетических і інших властивостей. Він застосовний для виробів , ефект від експлуатації яких виражається в натуральній чи грошовій формі.
При використанні комплексних показників оцінка є числом, тому висновок про порівняльнуоцінку очевидна: оцінювана продукція визнається відповідної рівню якості, обумовленому даною групою аналогів, якщо
Кмин Кіп Кмакс, де Кіп - комплексний показник якості оцінюваної продукції; Кмин, Кмакс - мінімальне і максимальне значення комплексного показника якості аналогів.
Якщо Кіп Кмин, то оцінювана продукція уступає рівню якості продукції даної групи аналогів, якщо Кіп Кмакс, те перевершує його.
4. Застосування техніко-вартісного показника якості продукції
При техніко-вартісному методі як показник застосовується індекс питомих витрат на створення, застосування енергоємності і матеріалоємності. Кожна група витрат являє собою добуток розцінок на його одиницю продукції в натуральному вираженні. Індекс питомих витрат може бути записаний у виді формули:
Iе=(ао*Мс*Ен*Кр*Км+ат* +ае*Е*Кс+ам*Мп)*Кпрз
де ао, ат, ае, ам - розцінки використання ресурсів на створення, застосування, енергію й основні матеріали, Мп - питомий показник ресурсоемкости, Мп= , де М - маса виробу, П - продуктивність, Т - тривалість роботи до списання, Ен = 0,15 для ОПК - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, Кр - коефіцієнт обліку витрат на технічне обслуговування і ремонт, Туд - питома трудомісткість обслуговування виробу при виготовленні однієї деталі, Кз - коефіцієнт обліку додаткових заробітних плат і нарахувань на соцстрах, Куд - коефіцієнт обліку умов праці, що впливає на продуктивність виробу, Мп - питомий показник матеріалоємності, приведеної до однієї деталі, Кс - коефіцієнт обліку витрат мастильних матеріалів, Кпрз - коефіцієнт інших витрат, загальнозаводських і допоміжних, Км - коефіцієнт обліку витрат на доставку.
Е= ,
де W - потужність, Q- питома витрата палива на одиницю потужності, Кти - коефіцієнт технічного використання, Квр - коефіцієнт приведення параметрів потужності до однієї одиниці часу, Р - експлуатаційна продуктивність, КПД - коефіцієнт корисної дії.
1. питомі витрати на проектування і створення технічного об'єкта.
2. питомі витрати, створені з застосуванням і експлуатацією цього об'єкта.
3. питомі витрати на енергоємність.
4. питомі витрати на застосування матеріалів.
Приклад.
За допомогою індексів питомих показників порівняти якість поперечних стругальних верстатів нового зразка і базового зразка.
№ п/п Показники Усл. позначення Новий зразок Базовий зразок
1 Продуктивність верстатів, шт/година Р 13 10
2 Маса верстата, кг. М 3400 3180
3 Оптова ціна, руб. Т 5320 5320
4 Номінальна потужність двигуна, квт W 7.6 7.36
5 Трудомісткість обслуговування верстатів, що приходиться на одну деталь, чіл.*година/деталь Тв 0,077 0,10
6 Собівартість обробки однієї деталі, руб./шт. З 0,089 0,115
7 Енергоємність на одну деталь, квт/шт. Е 0,115 0,147
8 Середній термін служби верстата, років Те 9 10
9 Питома матеріалоємність деталі, кг/шт. Мп 0,027 0,033
Рішення:
1. Визначаємо розцінку питомих витрат на одиницю маси верстата:
Аон= = =1,57
Аоб= =1,67.
2. Визначаємо розцінки трудозатрат на одиницю продукції:
Атн=0,077*13=1,005
Атб=0,10*10=1.
3. Визначаємо розцінки енерговитрат:
Аен=0,115*13=1,485
Аеб=0,147*10=1,47.
4. Визначаємо витрата матеріалів деталі:
Амн=0,89*0,027=0,0027 руб./кг
Амб=0,115*0,033=0,0038.
5. Визначаємо питому матеріалоємність верстатів:
Мудн= *2160=0,0135 кг/дет
Мудб= *2160=0,0147 кг/дет.
Приймаємо значення коефіцієнтів Км=1,2, Е=0,15, Кр=2,04, Кз=0,2 Куд=0,1, Кс=1,18, Кр=1.
6. Визначаємо техніко-економічний рівень якості верстатів:
Iкн=(1,57*0,0135*1,2*0,19*2,04+1,005*0,07*0,2/0,1+1,49*0,115*1,18+0,0024*0,0135)*1=1,15 руб./кг.
Iкб=(1,67*0,0147*1,2*0,15*2,04+1*0,1*0,2/0,1+1,47*0,147*1,18+0,0038*0,0147)*1=1,45 руб/кг.
gу=Iкб/I кнов=1,45/1,15=1,26
Висновок:
Оцінюваний новий верстат ефективніших від базового на 26%, тому може бути рекомендований до масового виробництва.
Список використаної літератури
1. Варакута С. А. Керування якістю продукції: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 207 с. - (Серія "Питання - відповідь").
Фомін В. Н. Кваліметрія. Управління якістю. Сертифікація: Навчальний посібник. - М.: Вісь - 89, 2002. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...