WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

"Краснолиманська" факт. 0,379 0,104 0,854 0,000 0,854 - 1,610 0,494 0,037 0,804
опт. 0,612 0,190 0,828 0,086 0,900 х 2,577 1,000 0,350 1,105
ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" факт. -0,074 -0,029 0,697 0,010 0,704 - 0,931 0,434 0,007 0,561
опт. 0,534 0,211 0,697 0,250 0,871 х 2,144 1,000 0,200 1,000
Середні значення по
групі факт. -0,662 -0,369 0,641 0,004 0,643 - 0,948 0,380 0,016 0,557
опт. 0,504 0,167 0,743 0,195 0,883 х 2,101 1,032 0,250 1,072
Нормативні значення показників
- ?0,1 ?0,1 ?0,5 ?0,25 0,85-0,9 - 1-3 ?1 0,2-0,35 ?1
Для аналізу проведеної оптимізації вперше пропонується критерій оцінки відновлення фінансової стійкості та платоспроможності (КФ.П.), який може бути розрахований за наступною формулою:
, (1)
де СФ.П. - сума, необхідна для відновлення фінансової стійкості та платоспроможності, тис.грн.;
ОАФ - фактична (до оптимізації) сума оборотних активів підприємства, тис.грн.
Критерій оцінки відновлення фінансової стійкості та платоспроможності показує, у скільки разів сума, необхідна для відновлення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, перевищує фактичну (до оптимізації) суму оборотних активів підприємства, тобто даний критерій показує "масштабність" змін оптимізації, і чим він нижчий, тим менше необхідно залучати коштів і тим легше відновити фінансову стійкість та платоспроможність в розрахунку на 1 грн оборотних активів підприємства.
Таблиця 5. - Аналіз реалізації положень економіко-математичної моделі
№ з/п Найменування підприємства Прибуток (збиток), тис.грн Фактичні
значення Оптимальні
значення ОА Частка ОА в ОАФ СФ.П. КФ.П.
ОАФ частка ОАФ в ВБ ОАопт частка
ОАопт
в ВБ
ДП "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"
1 ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" -10544 18061 6,20% 56763 17,20% 38702 214,29% 110297 6,11
2 ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова" 3091 7727 3,53% 43814 17,20% 36087 467,02% 49016 6,34
3 ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна" -7028 12892 12,44% 18845 17,20% 5953 46,18% 57482 4,46
4 ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського" 8200 29094 5,81% 100562 17,57% 71468 245,65% 84875 2,92
5 ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" -2472 5524 5,43% 19973 17,20% 14449 261,56% 36402 6,59
6 ДВАТ "Шахта ім. Челюскінців" -18312 10630 10,02% 23401 19,69% 12771 120,14% 72806 6,85
7 ДВАТ "Шахта Моспинська" -297 2234 13,32% 3883 21,08% 1649 73,83% 13125 5,88
8 ДВАТ "Шахта Трудівська" -1807 36279 13,54% 50482 17,89% 14203 39,15% 31283 0,86
9 ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" -7361 41482 15,69% 50703 18,53% 9221 22,23% 12545 0,30
10 Шахта Південнодонбаська №3 11964 53365 10,68% 96613 17,80% 43248 81,04% 73713 1,38
Середні значення по групі -2457 21729 9,67% 46504 18,14% 24775 157,11% 54154 4,17
САМОСТІЙНІ ШАХТИ
1 ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" -11910 90510 19,13% 90510 19,13% 0 0,00% 240472 2,66
2 ДХК "ВК "Краснолиманська" -16861 103827 23,46% 117618 25,77% 13791 13,28% 32642 0,31
3 ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" 43718 423932 27,59% 423932 27,59% 0 0,00% 257579 0,61
Середні значення по групі 4982 206090 23,39% 210687 24,16% 4597 4,43% 176898 1,19
Примітка: ОАФ - фактична сума оборотних активів, тис.грн; ОАопт - оптимальна сума оборотних активів, тис.грн; ОА - збільшення суми оборотних активів внаслідок оптимізації, тис.грн;
СФ.П. - сума, необхідна для відновлення фінансової стійкості та платоспроможності, тис.грн; КФ.П. - критерій оцінки відновлення фінансової стійкості та платоспроможності.
В результаті розрахунку запропонованого критерію видно, що у шахт ДП "Донецьквугілля" даний показник в середньому складає 4,17, що майже в 3,5 раза перевищує середнє значення у самостійних шахт (1,19).
Серед шахт ДП "Донецьквугілля" виняток становлять ДВАТ "Шахта Трудівська", ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" та шахта Південнодонбаська №3, для яких КФ.П. складає 0,86, 0,3 та 1,38 відповідно.
Ці шахти в ДП "Донецьквугілля" мають найбільший обсяг видобутку, поточні пасиви не набагато перевищують оборотні активи (в ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" навіть, навпаки, оборотні активи перевищують поточні пасиви), і вони 83%-88% активів фінансують за рахунок власних джерел.
При цьому ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" (яка в 2003 р. вийшла зі складу ДП "Донецьквугілля") серед розглянутих шахт мала найкращі (поряд з ДХК "ВК "Краснолиманська"та ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька") показники фінансової стійкості та платоспроможності. Шахта Південнодонбаська №3 має найбільший видобуток серед шахт ДП "Донецьквугілля" і протягом 1998-2002 рр. була самостійною.
По самостійних шахтах ДХК "ВК "Краснолиманська" та ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька", які мали одні з найкращих показників фінансової стійкості та платоспроможності, КФ.П. складає 0,31 та 0,61 відповідно.
По ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" на 1.01.2005 р. суттєво погіршився фінансовий стан, і воно фінансувало свої активи за власні кошти лише на 37%. В результаті для цієї шахти КФ.П. склав 2,66, що є найгіршим показником серед самостійних шахт, але значно нижчим середнього значення по шахтах ДП "Донецьквугілля".
Для самостійних шахт, які мали кращу в порівнянні із шахтами ДП "Донецьквугілля" фінансову стійкість і платоспроможність, необхідні менші зміни в структурі оборотних активів, потрібна відносно менша сума коштів, що направляється на відновлення фінансової стійкості і платоспроможності, і для них характерні значно менші значення критерію оцінки відновлення фінансової стійкості і платоспроможності.
За допомогою запропонованої моделі визначено оптимальний обсяг і структуру оборотних активів вуглевидобувних підприємств, обсяг і структуру джерел їхнього формування, а також суму коштів (за видами джерел), що необхідна для відновлення фінансової стійкості і платоспроможності.
Базуючись на одержаних результатах, запропоновано критерій оцінки відновлення фінансової стійкості та платоспроможності вуглевидобувних підприємств, яким є відношення суми, необхідної на відновлення фінансової стійкості та платоспроможності, до фактичної суми оборотних активів підприємства.
Виконаний аналіз має теоретичний характер і не відкриває джерел залучення коштів необхідних для відновлення фінансової стійкості й платоспроможності вуглевидобувних підприємств. Це надзвичайно важливе завдання 0є предметом нашого спеціального дослідження.
Література:
1. Андрійчук В., Галузинський С. Власний та позиковий капітал підприємств і критерії їх раціонального співвідношення // Економіка України. - 1998. - №6. - С. 15-23.
2. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП "ИТЕМ Лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996. - 534 с.
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1997. - 1120 с.
4. Бригхем Е. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.
5. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.
6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 768 с.
7. Заглада Р. Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування // Схід. - 2005. - №5 (71). - С. 35-38.
8. Ухо Н.И. Основные фонды и оборотные средства социалистической угольной промышленности и их использование: Учеб. пособие. - Донецк: ДПИ, 1972. - 110 с.
9. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Зуллас К.Г. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. - 336 с.
10. Финансовое управление компанией / Дж. В. Смит, Е.В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К. Дж. Уолтерс / Под ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 384 с.
11. Фінанси підприємств / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - 4-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 571

 
 

Цікаве

Загрузка...