WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

власних джерел фінансування і довгострокових позикових коштів.
Результати оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього фінансування свідчать, що по самостійних шахтах необхідне збільшення суми оборотних активів на 0-13,28%; суму поточних пасивів необхідно зменшити на 29,23%-80,77%. Зменшення поточних пасивів на самостійних шахтах має відбутися за рахунок збільшення довгострокових позикових коштів (крім ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу", на якій необхідно збільшити власні джерела фінансування).
Таблиця 3. - Оптимальний обсяг елементів пасиву вуглевидобувних підприємств
№ з/п Найменування підприємства ВК ДПЗ ПП
ККБ ВВ КЗТ ПЗР ППін. разом ПП частка ПП в ВБ
ДП "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"
1. ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" 237615 59404 4123 0 8320 2914 17645 33002 10%
2. ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова" 183407 45852 5039 0 1613 9957 8864 25473 10%
3. ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна" 78887 19722 0 0 7121 3835 0 10956 10%
4. ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського" 433338 81721 0 0 32805 24424 0 57229 10%
5. ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" 83606 20902 0 0 7699 3912 0 11612 10%
6. ДВАТ "Шахта ім. Челюскінців" 92255 12914 0 0 5412 8250 0 13662 11,50%
7. ДВАТ "Шахта Моспинська" 12643 3161 0 0 1613 1006 0 2619 14,22%
8. ДВАТ "Шахта Трудівська" 222626 31354 0 0 7340 20880 0 28220 10%
9. ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" 233370 12921 0 0 7923 17982 1461 27366 10%
10. Шахта Південнодонбаська №3 423225 65398 0 0 16955 9053 28282 54291 10%
Середні значення по групі 200097 35335 916 0 9680 10221 5625 26443 10,57%
САМОСТІЙНІ ШАХТИ
1. ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" 332679 83170 0 0 46218 11024 0 57242 12,10%
2. ДХК "ВК "Краснолиманська" 378124 32658 0 0 26851 13788 5003 45642 10,00%
3. ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" 1071145 267786 10181 16 158181 29368 0 197747 12,87%
Середні значення по групі 593983 127871 3394 5 77083 18060 1668 100210 11,66%
Примітка: ККБ - короткострокові кредити банку, тис.грн; ВВ - товарний (комерційний) кредит у вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя, тис.грн; КЗТ - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис.грн; ПЗР - поточні зобов'язання по розрахунках, тис.грн; ППін. - інші поточні зобов'язання, тис.грн.
Таким чином, у результаті оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього фінансування було виявлено, що для шахт ДП "Донецьквугілля" необхідне значне збільшення суми оборотних активів, а для самостійних шахт це збільшення відносно менше. Загальною проблемою для шахт двох груп виявилися значні суми поточних пасивів, що перевищують суми поточних активів. Після оптимізації питома вага поточних пасивів у валюті балансу для шахт двох груп виявилася набагато нижчою. Внаслідок цього суми оборотних активів після оптимізації перевищують суми поточних пасивів.
Зниження суми поточних пасивів для більшості шахт ДП "Донецьквугілля" забезпечувалось за рахунок збільшення власних джерел фінансування і довгострокових позикових пасивів, а для самостійних шахт джерелом зниження поточних пасивів є тільки довгострокові позикові пасиви.
Слід зазначити, що по шахтах, в яких забезпеченість оборотними активами вища, поточні пасиви ненабагато перевищують оборотні активи (або, навпаки, оборотні активи перевищують поточні пасиви), більша частина активів фінансується за рахунок власних джерел, необхідні менші зміни в структурі активів і пасивів.
На підставі розрахунків отримано значення основних показників фінансової стійкості і платоспроможності розглянутих вуглевидобувних підприємств після оптимізації (табл. 4, рядок "опт."), які можна порівняти з фактичними до оптимізації (табл. 4, рядок "факт.").
До оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього формування жодне з розглянутих вуглевидобувних підприємств не відповідає критеріям фінансової стійкості та платоспроможності. Після оптимізації всі шахти відповідають нормативним значенням показників фінансової стійкості з погляду оцінки структури джерел фінансування активів, нормативним значенням показників платоспроможності, в них забезпечується нормальна фінансова стійкість за рівнем покриття матеріальних оборотних активів (запасів) джерелами їхнього фінансування.
В табл. 5 наведені дані для аналізу реалізації моделі. Зокрема наведена сума, необхідна для відновлення фінансової стійкості та платоспроможності розглянутих підприємств (СФ.П.).
З табл. 5 видно, що всі розглянуті шахти потребують значних сум, що необхідні для відновлення фінансової стійкості та платоспроможності (від 12545 тис.грн до 257579 тис.грн). При цьому самостійні шахти в середньому потребують в 3,2 раза більші суми.
На перший погляд, це не відповідає дійсності, оскільки самостійні шахти в порівнянні з шахтами ДП "Донецьквугілля" мають кращі показники фінансової стійкості та платоспроможності.
Однак, якщо порівняти, наприклад, шахти ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" та ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька", то перша потребує в 2,3 раза меншої суми на відновлення фінансової стійкості та платоспроможності. Але при цьому активи ОП "Шахтаімені О.Ф. Засядька" в 5,3 раза більші, ніж у ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник", оборотні активи більші в 23,5 раза, обсяг видобутку більший у 23,8 раза, ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" прибуткова, а ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" збиткова.
Все це обумовлює необхідність розробки відносного показника, котрий дав би можливість оцінити "масштабність" змін оптимізації.
Таблиця 4. - Показники фінансової стійкості та платоспроможності до і після оптимізації
Назва підприємств Значення показників
КЗ.В.К. КМ Кавт ФЛ КФ.С. УНС КП.Л. КШ.Л. КА.Л. КД/К
ДП "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"
ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" факт. -4,629 -0,447 0,643 0,013 0,651 - 0,178 0,084 0,000 0,146
опт. 0,419 0,100 0,720 0,250 0,900 х 1,720 1,000 0,280 2,856
ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова" факт. -3,970 -0,171 0,821 0,005 0,824 - 0,201 0,028 0,000 0,075
опт. 0,419 0,100 0,720 0,250 0,900 х 1,720 1,000 0,341 10,400
ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна" факт. -3,847 -1,210 0,396 0,004 0,397 - 0,206 0,097 0,003 0,097
опт. 0,419 0,100 0,720 0,250 0,900 х 1,720 1,000 0,350 1,000
ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського" факт. -1,306 -0,088 0,865 0,001 0,866 - 0,434 0,197 0,001 0,263
опт. 0,431 0,100 0,757 0,189 0,900 х 1,757 1,000 0,318 1,191
ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" факт. -5,076 -0,413 0,668 0,003 0,670 - 0,165 0,108 0,001 0,138
опт. 0,419 0,100 0,720 0,250 0,900 х 1,720 1,000 0,292 1,068
ДВАТ "Шахта ім. Челюскінців" факт. -5,933 -1,989 0,299 0,021 0,305 - 0,144 0,061 0,001 0,141
опт. 0,416 0,106 0,776 0,140 0,885 х 1,713 1,008 0,211 2,014
ДВАТ "Шахта Моспинська" факт. -5,309 -5,632 0,126 0,272 0,160 - 0,158 0,110 0,000 0,408
опт. 0,326 0,100 0,686 0,250 0,858 х 1,483 1,000 0,350 1,055
ДВАТ "Шахта Трудівська" факт. -0,249 -0,041 0,831 0,000 0,831 - 0,801 0,597 0,034 1,915
опт. 0,441 0,100 0,789 0,141 0,900 х 1,789 1,090 0,200 3,421
ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" факт. 0,260 0,046 0,883 0,002 0,884 х 1,352 0,985 0,056 3,008
опт. 0,460 0,100 0,853 0,055 0,900 х 1,853 1,282 0,254 3,551
Шахта Південнодонбаська №3 факт. -0,432 -0,055 0,847 0,000 0,847 - 0,698 0,541 0,003 1,276
опт. 0,438 0,100 0,780 0,155 0,900 х 1,780 1,558 0,276 4,106
Середні значення по
групі факт. -3,049 -1,000 0,638 0,032 0,643 - 0,434 0,281 0,010 0,747
опт. 0,434 0,119 0,742 0,204 0,891 х 1,785 1,160 0,286 3,228
САМОСТІЙНІ ШАХТИ
ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" факт. -2,289 -1,183 0,370 0,001 0,371 - 0,304 0,211 0,002 0,307
опт. 0,368 0,100 0,703 0,250 0,879 х 1,581 1,097 0,200 1,111
ДХК "ВК

 
 

Цікаве

Загрузка...