WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

"Шахтоуправління Донбас" (яке в 2003 р. вийшло зі складу ДП) сума оборотних активів перевищує суму поточних пасивів. При цьому дане підприємство серед шахт ДП "Донецьквугілля" на момент виходу мало найбільший обсяг видобутку.
Всі шахти ДП "Донецьквугілля" мають незначні суми довгострокових позикових коштів - у середньому 0,24% від загальної суми джерел фінансування.
Дані табл. 1 по самостійних шахтах у порівнянні із шахтами ДП "Донецьквугілля" свідчать про набагато більшу забезпеченість цих підприємств оборотними активами і про не таке значне перевищення суми поточних пасивів над сумою оборотних активів.
Частка оборотних активів у валюті балансу вказаних підприємств коливається в діапазоні від 19,13% (ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу") до 27,59% (ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька") і в середньому складає 20,21%; частка поточних пасивів у валюті балансу коливається в діапазоні від 14,57% (ДХК "ВК "Краснолиманська") до 62,93% (ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу") і в середньому складає 23,39%. При цьому в ДХК ВК "Шахта Краснолиманська" сума оборотних активів перевищує суму поточних пасивів (на 8,89%), в ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" спостерігається незначне перевищення поточних пасивів над оборотними активами (на 2,04%), а в ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" сума поточних пасивів суттєво перевищує суму оборотних активів (на 43,8%).
ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" має недостатні обсяги власних джерел фінансування (39,03% від валюти балансу), а ДХК ВК "Шахта Краснолиманська" та ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" більшу частину активів фінансують за рахунок власних джерел (85,43% та 69,70% відповідно).
Як і шахти ДП "Донецьквугілля", самостійні шахти мають незначні суми довгострокових позикових коштів - у середньому 0,43% від загальної суми джерел фінансування.
Таким чином, можна зробити висновок, що шахти ДП "Донецьквугілля" порівняно з самостійними шахтами мають значно менші обсяги оборотних активів. На більшості з розглянутих підприємств вуглевидобувної промисловості Донбасу спостерігається диспропорція в джерелах фінансування в бік збільшення частки поточних пасивів і, відповідно, зменшення частки власних джерел фінансування. Довгострокові позикові джерела фінансування на всіх розглянутих шахтах майже не використовуються.
Однак проведений аналіз свідчить, що на деяких шахтах ДП "Донецьквугілля" (ДВАТ "Шахта Трудівська", Шахта Південнодонбаська №3) і на самостійних шахтах диспропорції не такі значні, а на шахтах ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" та ДХК ВК "Шахта Краснолиманська" оборотні активи перевищують поточні пасиви, і їхню структуру джерел фінансування можна визнати найкращою серед розглянутих вуглевидобувних підприємств. При цьому вказані шахти мають найбільший обсяг видобутку серед усіх розглянутих шахт.
Оптимізація обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього фінансування з метою відновлення фінансової стійкості та платоспроможності проводилась з використанням економіко-математичної моделі [7]. Модель являє собою задачу математичного програмування. В математичній моделі для вирішення поставленої задачі, з одного боку, мінімізуються витрати обігу та альтернативної вартості додатково залучуваних елементів оборотних активів, з іншого, мінімізуються витрати по залученню й обслуговуванню додатково використовуваних джерел формування оборотних активів, що зводяться в одну цільову функцію [7].
Оптимізаційна задача включає систему обмежень, представлену трьома блоками. Обмеження блоку I забезпечують реалізацію принципу складання балансових моделей і відбивають умову рівності зміни суми оборотних активів сумі зміни по окремих їх видах; умову рівності зміни суми оборотних активів сумі зміни джерел їхнього формування; умову приросту відповідно суми оборотних активів і суми запасів і витрат, що повинні бути не нижче нуля. Обмеження блоку II враховують мінімальні межі елементів оборотних активів і джерел їхнього формування, що необхідні для нормального функціонування процесів виробництва та реалізації на підприємстві. Обмеження блоку III відбивають умови фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.
В моделі обмеження блоку III були представлені п'ятьма показниками. Для встановлення оптимального обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування з метою більш чітких розрахунків були використанні обмеження шістьох показників фінансової стійкості (коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами (КЗ.В.К.), коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМ), коефіцієнт автономії (Кавт), показник фінансового лівериджу (ФЛ), коефіцієнт фінансової стійкості (КФ.С.), умова нормального рівня фінансової стійкості (УНС) та чотирьох показників платоспроможності (коефіцієнт поточної ліквідності (КП.Л.), коефіцієнт швидкої ліквідності (КШ.Л.), коефіцієнт абсолютної ліквідності (КА.Л.), коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (КД/К).
Для прийнятих до розгляду підприємств за допомогою вказаної моделі оптимальний обсяг і структура оборотних активів і джерел їхнього формування (табл. 2 і 3).
Таблиця 2. - Оптимальний обсяг елементів активу вуглевидобувних підприємств
№ з/п Найменування підприємства Видобуток, т НА ОА
З ДЗ ГК ОАін. разом ОА частка ОА в ВБ
ДП "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"
1. ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" 143152 273257 23761 23762 9240 0 56763 17,20%
2. ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова" 162535 210918 18282 16775 8698 59 43814 17,20%
3. ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна" 454141 90720 6800 7122 3835 1089 18845 17,20%
4. ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського" 501162 471726 42120 39058 18170 1213 100562 17,57%
5. ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" 119572 96148 6352 8220 3392 2009 19973 17,20%
6. ДВАТ "Шахта ім. Челюскінців" 163205 95430 8565 10899 2879 1058 23401 19,69%
7. ДВАТ "Шахта Моспинська" 58880 14539 1175 1702 917 89 3883 21,08%
8. ДВАТ "Шахта Трудівська" 595748 231717 18751 25108 5644 979 50482 17,89%
9. ДВАТ "ШахтоуправлінняДонбас" 935378 222954 15091 28130 6953 529 50703 18,53%
10. Шахта Південнодонбаська №3 1192089 446301 12009 69615 14989 0 96613 17,80%
Середні значення по групі 432586 215371 15291 23039 7472 703 46504 18,14%
САМОСТІЙНІ ШАХТИ
1. ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" 2424700 382581 27736 51326 11448 0 90510 19,13%
2. ДХК "ВК "Краснолиманська" 1448200 338806 71976 29668 15975 0 117618 25,77%
3. ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" 3413459 1112746 226131 158197 39549 55 423932 27,59%
Середні значення по групі 2428786 611378 108614 79730 22324 18 210687 24,16%
Примітка: З - запаси та витрати, тис.грн; ДЗ - дебіторська заборгованість і кошти у розрахунках, тис.грн; ГК - грошові кошти та їхні еквіваленти, тис.грн; ОАін. - інші оборотні активи тис.грн.
Результати оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього формування свідчать, що практично по всіх шатах ДП "Донецьквугілля" необхідне збільшення суми оборотних активів у середньому в 2,3 раза при збільшенні частки оборотних активів у валюті балансу в середньому з на 9,96% (з 9,55% до 18,14%). При цьому якщо по шахтах ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна", ДВАТ "Шахта Моспинська", ДВАТ "Шахта Трудівська", ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" та "Шахта Південнодонбаська №3" збільшення суми оборотних активів відносно незначне (на 22,23%-81,04%), то по шахтах ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник", ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова", ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського" та ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" суму оборотних активів необхідно збільшувати в 2,1-4,6 раза.
Суму поточних пасивів по всіх шахтах ДП "Донецьквугілля" необхідно зменшити в середньому в 2 рази, при цьому треба зменшити частку поточних пасивів у валюті балансу з 35,65% до 10,57%. Зменшення поточних пасивів на більшості шахт має відбутися за рахунок збільшення

 
 

Цікаве

Загрузка...