WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств - Реферат

Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств - Реферат

здійснення інвестиційної діяльності. У процесі аналізу інноваційного потенціалу визначаються рівень розвитку трудових ресурсів і можливість використання результатів наукових досліджень у виробництві. Аналіз інвестиційно-інноваційного потенціалу дозволяє визначити фактори, що впливають на інтенсивність інвестиційно-інноваційної діяльності і мотиви її здійснення промисловими підприємствами.
Фактором, що визначає розвиток економіки, є рівень використання наявного потенціалу, що залежить від економічної політики держави. У результаті аналізу встановлено, що на сучасному етапі щорічний ріст інвестицій у вітчизняну економіку відбувається на тлі збереження неефективної структури капітальних вкладень. Протягом досліджуваного періоду близько 40% усіх капітальних вкладень здійснено в промисловість. У тому числі тільки половина цієї суми - в обробну промисловість. Традиційно великого є питома вага інвестицій у транспорт і зв'язок (близько 20%), і близько 15 % всіх інвестицій припадає на операції з нерухомістю. Зменшується і так незначна частка інвестицій у сільське господарство. У сфери, що формують основу інноваційного розвитку (наука й освіта), інвестиції складають менш 2 % всього обсягу. Цим обумовлюється незначний вплив інвестиційної діяльності і державних вкладень на розвиток економіки держави, у тому числі на динаміку ВВП (табл. 1).
Таблиця 1. - Динаміка витрат держави й інвестицій в основний капітал
у порівнянні з ВВП
рік ВВП Інвестиції в основний капітал Бюджетні витрати на підтримку промисловості
млн грн у % до поперед-нього року млн грн у % до поперед-нього року у % до ВВП млн. грн у % до поперед-нього року у % до ВВП
1996 81 519,0 12 557,3 15,4 3 459,6 4,2
1997 93 365,0 144,4 12 400,6 91,2 13,3 4 423,6 127,9 4,7
1998 102 593,0 109,9 13 958,2 106,1 13,6 7 972,7 180,2 7,8
1999 130 442,0 127,1 17 552,1 100,4 13,5 7 174,8 89,9 5,5
2000 170 070,0 130,4 23 629,5 114,4 13,9 7 270,4 101,3 4,3
2001 204 190,0 120,1 32 573,1 120,8 16,8 8 282,7 113,9 4,1
2002 225 810,0 110,6 37 177,9 108,9 16,8 7 200,9 86,9 3,2
2003 267 344,0 116,6 59 638,3 127,7 22,7 12 206,0 169,5 4,6
2004 344 822,0 129,0 75 714,0 126,9 21,9 4 849,3 39,7 1,4
Порівняльний аналіз динаміки ВВП, капітальних вкладень і витрат держави на підтримку економіки показав відсутність чітко вираженого зв'язку між державними витратами, обсягом капітальних вкладень і ВВП, що обумовлюється, на наш погляд, непослідовністю економічної політики держави. Так само не справляють істотного впливу на економічний розвиток нашої країни й іноземні інвестиції. Приріст прямих іноземних інвестицій спостерігається в тих галузях, які забезпечують постачання сировини на зовнішні ринки, є екологічно небезпечними або гарантують швидке повернення капіталу.
Інвестиційно-інноваційна інфраструктура незначно впливає на інвестиційно-інноваційні процеси в Україні. Темпи росту коштів, що залучаються банківською системою (термінові депозити і поточні внески), зіставимо з темпами росту банківських кредитів, а зміна інвестицій в основний капітал має власний тренд, що свідчить про відсутність прямого впливу банківського сектора на динаміку капітальних вкладень (рис. 4). Основною причиною такого стану є те, що довгострокові кредити в Україні належать до найбільш ризикових, а ставка по них не відповідає рівню ризику, тому що обмежена платоспроможністю підприємства. Залучення фінансових ресурсів шляхом розміщення акцій підприємства на фінансовому ринку - складний і дорогий процес, до якого звертаються в основному великі й успішно діючі підприємства. Франчайзинг не може бути повноцінною основою інвестиційно-інноваційного розвитку, тому що закордонні інвестори не прагнуть до модернізації української промисловості. У результаті може відбутися витіснення українських виробників не тільки з зовнішнього, але і з внутрішнього ринку. Існуючі в Україні венчурні фонди, маючи достатньо активів і великий досвід роботи, фактично не фінансують українські інновації, а зводять свою діяльність до фінансування прибуткових і практично безризикових інвестиційних проектів.
Рис. 4. Щорічні темпи зростання показників роботи банківської сфери
і реальних інвестицій, %
Таким чином, основними факторами інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні в сучасних умовах є внутрішні мотиви, що спонукують підприємства здійснювати капітальні вкладення. Аналіз виробничого потенціалу розвитку економіки показав, що загальний рівень зношеності основних фондів підприємств і організацій України зростає. Більш ніж наполовину зношені основні фонди сільського господарства, переробної промисловості, будівництва. Найбільшим рівнем зношеності основних фондів характеризується система освіти і науки, а найменшим - торгівля і фінансові послуги. Зіставляючи результати аналізу рівня зношеності основних фондів і рентабельності підприємств різних галузей, можна зробити висновок про те, що промислові підприємства мають більшу потребу в інвестиціях, тоді як пріоритетними для інвесторів є підприємства торгівлі і фінансової сфери. При цьому в галузях промисловості динаміка інвестицій не корелює з динамікою рентабельності. Отже, основним мотивом здійснення інвестиційної діяльності промисловими підприємствами є необхідність модернізації зношених основних фондів, у той час як рентабельність виробництва є чинником, що визначає можливість підприємства мати власні ресурси для інвестування. Одночасно мотивом і фактором здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності на промисловому підприємстві є заохочення новаторства і винахідництва в колективі, що створює передумови для створення інвестиційно-інноваційних проектів.
Система управління інвестиційно-інноваційною діяльністю - це мистецтво координації трудових і матеріальних ресурсів на основі сучасних методів управління протягом життєвого циклу удосконаленої продукції. Основним результатом управління інвестиційно-інноваційною діяльністю слід вважати досягненнямети по складу, обсягу вартості і часу виконуваних робіт для виробництва продукції поліпшеної якості. При цьому параметрами переважної оптимізації є термін виконання робіт і вартість. Рівень якості удосконаленої продукції є необхідною умовою, а наявні ресурси визначають систему обмежень.
Система управління інвестиційно-інноваційною діяльністю промислового підприємства містить у собі складові частини механізму управління (нерозривного циклу планування, аналізу, контролю і регулювання), здійснювані в кожній фазі інвестиційно-інноваційної діяльності (рис. 5).
Рис. 5. Механізм управління інвестиційно-інноваційною діяльністю
промислового підприємства
Реалізація інвестиційно-інноваційної діяльності охоплює три фази. Перша фаза - передпроектне інвестиційно-інноваційне дослідження, у ході якого здійснюється визначення можливостей, аналіз варіантів, вибір проекту, попереднє обґрунтування, дослідницьке забезпечення. Друга фаза - інвестиційна - проведення погоджень, ухвалення контрактів, розробка проектно-кошторисної документації, будівництво або реконструкція переоснащення, кадрове забезпечення, дослідницьке забезпечення. Третя - заключна - експлуатаційна фаза - введення в експлуатацію, доведення до проектної потужності, витрати на підтримку діючого виробництва і на відновлення основних виробничих фондів.
Один цикл характеризує здійснення одного інвестиційно-інноваційного проекту, а саме управління являє собою повтор таких циклів. Отже, систему управління інвестиційно-інноваційною діяльністю промислового підприємства можна уявити як реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів відповідно до інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства.
Інвестиційно-інноваційний проект являє собою комплект документів, які визначають механізм і результати діяльності по вкладенню ресурсів у створення (придбання) основних засобів і технологій з метою випуску продукції, що характеризується більш високими споживчими властивостями. Особливістю інвестиційно-інноваційного

 
 

Цікаве

Загрузка...