WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування - Реферат

Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування - Реферат

0, (4)
?З ? 0, (5)
?ДЗ ? - ДЗФ + ДЗмін, (6)
?ГК ? - ГКФ + ГКмін, (7)
?ОАін. ? - ОАін.Ф + ОАін.мін, (8)
?ВДФ ? - ВДФФ + ВДФмін, (9)
?ДПФ ? - ДПФФ + ДПФмін, (10)
?ККБ ? - ККБФ + ККБмін, (11)
?ВВ ? - ВВФ + ВВмін, (12)
?КЗТ ? - КЗТФ + КЗТмін, (13)
?ПЗР ? - ПЗРФ + ПЗРмін, (14)
?ППін. ? - ППін.Ф + ППін.мін, (15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
де ВЗ, ВДЗ, ВГК, ВОАін. - вартість капіталу, що використовується для формування відповідно запасіві витрат, дебіторської заборгованості і коштів у розрахунках, грошових коштів і їхніх еквівалентів, інших оборотних активів підприємства;
?З, ?ДЗ, ?ГК, ?ОАін. - відповідно зміна суми запасів і витрат, дебіторської заборгованості і коштів у розрахунках, грошових коштів і їхніх еквівалентів, інших оборотних активів підприємства, тис.грн;
ВВДФ, ВДПФ, ВККБ, ВВВ, ВКЗТ, ВПЗР, ВППін. - вартість залучення й обслуговування відповідно власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових джерел формування, короткострокових кредитів банку, товарного (комерційного) кредиту в вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань по розрахунках, інших поточних зобов'язань;
?ВДФ, ?ДПФ, ?ККБ, ?ВВ, ?КЗТ, ?ПЗР, ?ППін. - відповідно зміна суми власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових джерел формування, короткострокових кредитів банку, товарного (комерційного) кредиту в вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань по розрахунках, інших поточних зобов'язань, тис.грн.;
К?ДЗ, К?ГК, К?ОАін., К?ВДФ, К?ДПФ, К?ККБ, К?ВВ, К?КТЗ, К?ПЗР, К?ППін. - коефіцієнти, які забезпечують, щоб суми витрат обігу й альтернативної вартості оборотних активів, а також витрат по залученню й обслуговуванню використовуваних джерел формування оборотних активів при розрахунку цільової функції не були від'ємними (даний коефіцієнт дорівнює 0, якщо зміна елементів оборотних активів або їхніх джерел формування від'ємна; дорівнює 1, якщо зміна елементів оборотних активів або їхніх джерел формування більша або дорівнює нулю);
?ОА - зміна суми оборотних активів, тис.грн;
ЗФ, ДЗФ, ГКФ, ОАін.Ф, ВКФ, ДПФФ, ККБФ, ВВФ, КЗТФ, ПЗРФ, ППін.Ф, ВБФ - фактичні обсяги відповідно запасів і витрат, дебіторської заборгованості і коштів у розрахунках, грошових коштів і їхніх еквівалентів, інших оборотних активів, власних джерел формування, довгострокових позикових джерел формування, короткострокових кредитів банку, товарного (комерційного) кредиту у вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань по розрахунках, інших поточних зобов'язань, валюти балансу, тис.грн;
ДЗмін, ГКмін, ОАін.мін, ВДФмін, ДПФмін, ККБмін, ВВмін, КЗТмін, ПЗРмін, ППін.мін - мінімально можливі обсяги відповідно дебіторської заборгованості і засобів у розрахунках, грошових коштів і їхніх еквівалентів, інших оборотних активів, власних джерел формування, довгострокових позикових джерел формування, короткострокових кредитів банку, товарного (комерційного) кредиту у вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань по розрахунках, інших поточних зобов'язань, тис. грн (визначаються статистичним методом на основі обробки фактичних даних).
Цільова функція (1) відбиває суму витрат обігу та альтернативної вартості оборотних активів, а також витрати по залученню й обслуговуванню використовуваних джерел формування оборотних активів. Обмеження (2) і (3) забезпечує реалізацію принципу складання балансових моделей і відбиває умову рівності зміни суми оборотних активів сумі змін за окремими їх видами і умову рівності зміни суми оборотних активів сумі змін джерел їхнього формування. Обмеження (4) і (5) відбивають умову приросту відповідно суми оборотних активів і суми запасів і витрат, які не можуть бути від'ємними. Обмеження (6)-(15) враховують мінімальні межі відповідно запасів і витрат, дебіторської заборгованості і коштів у розрахунках, грошових коштів і їхніх еквівалентів, інших оборотних активів, власних джерел формування, довгострокових позикових джерел формування, короткострокових кредитів банку, товарного (комерційного) кредиту у вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань по розрахунках, інших поточних зобов'язань, що необхідні для нормального функціонування процесу виробництва та збуту продукції на підприємстві. Умова (16) відбиває обмеження коефіцієнта автономії. Умова (17) являє собою обмеження коефіцієнта маневреності. Умова (18) відбиває обмеження коефіцієнта поточної ліквідності. Умова (19) являє собою обмеження коефіцієнта критичної ліквідності. Умова (20) відбиває обмеження коефіцієнта абсолютної ліквідності.
За допомогою запропонованої моделі визначається оптимальний обсяг і структура оборотних активів, обсяг і структура джерел їхнього формування, а також необхідна сума коштів (за видами джерел), що направляється на відновлення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.
У подальших дослідженнях пропонується реалізація економіко-математичної моделі в умовах підприємств вуглевидобувної промисловості Донбасу та розробка критерію оцінки відновлення фінансової стійкості і платоспроможності вуглевидобувних підприємств, за допомогою якого можна було б проаналізувати основні положення моделі та зробити порівняльний аналіз змін оптимізації по різних шахтах.
Література:
1. Бланк И.А. Управление активами. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 720 с.
2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.
3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 800 с.
4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 768 с.
5. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 400 с.
6. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред.
Е.С. Стояновой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 1999. - 656 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...