WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва - Реферат

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва - Реферат

багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності.
Розглянемо чотири найважливіші з них: фінансову, виробничу, постачальницьку та використання податкових пільг.
Фінансова функція виражається у звільненні товаровиробника від одноразової оплати повної вартості необхідних засобів виробництва і як би в наданні йому довгострокового кредиту.
Виробнича функція лізингу полягає в оперативному вирішенні виробничих задач шляхом тимчасового використання, а не купівлі дорогих та морально старіючих машин. Це ефективний спосіб матеріально-технічного постачання виробництва та доступу до новітньої техніки, до результатів науково-технічного прогресу. При повному лізингу передача майна може супроводжуватись різноманітним сервісом: технічне обслуговування, страхування, забезпечення сировиною, робочою силою тощо.
Постачальницька функція - це розширення кола споживачів та освоєння нових ринків збуту, залучення в сферу лізингу тих, хто не може відразу купити те чи інше майно.
Функція використання податкових та амортизаційних пільг має деякі особливості:
а) взяте за лізингом майно відображається на балансі користувача або лізингодавця по узгодженню між ними;
б) орендна плата відноситься на собівартість продукції (послуг), що виробляється і відповідно зменшує прибуток, який підлягає оподаткуванню;
в) застосування прискореної амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку контракту, що зменшує оподаткований прибуток та прискорює оновлення матеріально-технічної бази. В результаті лізинг сприяє диверсифікації пропозицій, залучаючи нові об'єкти до своєї сфери; розвиває та диверсифікує ринок засобів виробництва, скорочує цикл освоєння нових поколінь техніки.
Лізингова форма підприємництва заснована на системі принципів чи вихідних положень, правил, які визначають єдність та зв'язки загальних, окремих та особливих її якостей та зовнішніх проявів, котрі необхідно враховувати в практичній діяльності. Давно помічено, що знання основних принципів відшкодовує незнання багатьох факторів, в тому числі і в лізингових відносинах.
Можливі види лізингу за окремими класифікаційними ознаками та їх характеристика
За класифікаційними ознаками розрізняють такі види лізингу, які зустрічаються в практичній діяльності підприємств.
1. Пов'язані з терміном використання об'єкта лізингу. Сюди належать оперативний та фінансовий види лізингу.
2. Пов'язані з масштабом поширення лізингових відносин. До них належать внутрішній (в межах держави) і міжнародний лізинг.
3. Пов'язані з характером лізингових операцій. Це сервісний і зворотний лізинг.
Оперативний лізинг передбачає передачу орендного права використання основних фондів, які належать лізингодавцеві, на термін, що не перевищує терміна повної їх амортизації з обов'язковим поверненням цих фондів лізингодавцеві. Право власності на орендовані основні фонди залишається в лізингодавця протягом усього терміну оренди і обов'язки з технічного обслуговування та ремонту орендованих засобів праці бере на себе лізингодавець.
Фінансовий лізинг передбачає придбання лізингодавцем основних фондів на замовлення лізингоодержувача з подальшою передачею йому права користування цими основними фондами на термін, не менший від терміну повної їх амортизації, з обов'язковою передачею лізингоодержувачу права власності. Протягом терміну дії угоди про лізинг лізингоодержувач сплачує лізингодав-цю повну вартість взятого в оренду майна. Таким чином фінансовий лізинг уособлює певну форму довгострокового кредиту, що надається в натуральній формі та погашається клієнтом на виплат. За умови фінансового лізингу ризик втрати майна, а також здійснення його технічного обслуговування та ремонту бере на себе лізингоодержувач.
Внутрішній лізинг буває регіональний або загальнодержавний. Його суб'єктами є підприємства (організації) або їхні інтеграційні утворення в межах держави. Суб'єкти лізингу можуть практично здійснювати його в двох формах - зворотного та пайового лізингу. Зворотний лізинг передбачає викуп лізингодавцем майна у власника (виробника) і передачу його майна в лізинг тому самому власнику.
Пайовий лізинг - це оренда, яка здійснюється за участю кількох суб'єктів лізингу із залученням одного чи кількох кредиторів. Однак сума інвестованих кредиторами коштів не може перевищувати 80 % вартості набутого для лізингу майна.
Міжнародний лізинг реалізується суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або тоді, коли лізингове майно чи платежі перетинають державні кордони. Таким чином, суб'єктами міжнародного лізингу завжди є інвестори інших країн. Міжнародний лізинг дає можливість підприємствам (організаціям) України оновлювати власну техніко-технологічну базу за рахунок отримання конкурентоспроможного устаткування, транспортних та інших засобів праці зарубіжного походження.
Сервісний лізинг застосовується за умови придбання на лізингових засадах складної техніки або такої, що зазнає швидкого техніко-економічного старіння (комп'ютерно-обчислювальна та копіювавальна техніка, складна побутова техніка, транспортні засоби тощо).
Зворотний лізинг відповідно до чинного законодавства (Закон України "Про лізинг") названо формою внутрішнього лізингу, який вже розглянуто вище. Однак з наукового погляду (за характером лізингових операцій) його вважають одним із видів лізингу.
Організаційно-правові основи здійснення лізингу
Чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами уряду України, а також договорами про лізинг передбачені організаційно-пра-вові основи лізингових операцій. Основною правовою формою регулювання взаємовідносин між суб'єктами лізингу є угода (договір), яка (який) укладається між ними. Така угода має багатосторонній характер, оскільки вона укладається між продавцем об'єкта лізингу, лізингодавцем та лізингоодержувачем. Вона може бути і двосторонньою між лізингодавцем і лізингоодержувачем. Термін угоди лізингу визначається за домовленістюсторін. При укладенні лізингової угоди, незалежно від суб'єктів організації їх діяльності важливе значення мають чітко визначені умови, які передбачаються угодою. Найважливішими з них є:
- найменування сторін, що укладають угоду;
- об'єкт лізингу (його склад і вартість), умови та строки його поставки;
- термін дії лізингової угоди;
- обсяг лізингових платежів і графік їх сплати, можливі умови їх перегляду;
- можливі умови переоцінювання вартості об'єкта лізингу, що виплива-ють із законодавства України;
- можливе повернення об'єкта лізингу за умови банкрутства лізингоодер-жувача;
- умови страхування об'єкта лізингу та його реєстрації;
- умови технічного обслуговування в процесі експлуатації, ремонту та модернізації об'єкта лізингу, а також надання відповідної інформації про стан лізингового об'єкта;
- умови повернення об'єкта лізингу, якщо це передбачено угодою або його викупу після закінчення дії угоди, можливе дострокове розірвання лізингової угоди;
- угодою передбачається відповідальність сторін (суб'єктів лізингу);
- обов'язковим атрибутом є місце і дата укладення лізингової угоди.
Права та обов'язки лізингодавців і лізингоодержувачів
Чинним законодавством України чітко визначені права та обов'язки лізингодавців і лізингоодержувачів, які регулюють взаємовідносини між ними.
Лізингодавець .має право:
1) здійснювати контроль за умовами експлуатації та належним використанням лізингоодержувачем об'єкта лізингу;
2) у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків вимагати повернення переданого в лізинг майна;
3) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків, завданих уна-слідок його дій або бездіяльності.
Лізингодавець зобов'язаний:
1) передати належне йому на правах власності майно в користування лізин-
гоо держу вачеві;
2) не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця майна та у специ-фікацію об'єкта лізингу;
3) у

 
 

Цікаве

Загрузка...