WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. - Курсова робота

Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. - Курсова робота

витрати, обчислюються безпосередньо на калькуляційну одиницю згідно з чинними нормами і нормативами.
При калькуляції продукції витрати групують за калькуляційними статтями. Статті - це витрати, які відрізняються між собою функціональною роллю у виробничому процесі і місцем виникнення.
Планові калькуляції складаються на всі види продукції за такими статтями:
1. Сировина та основні матеріали. Зворотні відходи (вираховуються).
2. Транспортно - заготівельні витрати.
3. Допоміжні матеріали.
4. Паливо та енергія на технологічні цілі.
5. Основна заробітна плата виробничих робітників.
6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.
7. Відрахування на соціальні потреби.
8. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.
9. Загальновиробничі витрати.
10. Інші виробничі витрати.
Виробнича собівартість.
Попутня продукція (вираховується).
Виробнича продукція за вирахуванням попутної продукції.
11. Поза виробничі (комерційні) витрати.
Повна собівартість.
Стаття "Сировина та основні матеріали" мітить витрати сировини і матеріалів, що входять до складу виготовленої продукції, утворюючи її основу, що є необхідним компонентом для виробництва продукції. При виробництві деяких видів продукції утворюються відходи, вартість яких віднімається від вартості сировини.
До статті калькуляції "Паливо та енергія на технологічні цілі", відносять витрати на всі види палива і енергії (як одержані від сторонніх підприємств, так і виготовленні самим підприємством), що безпосередньо використовується в процесі виробництва продукції. Вони входять у собівартість окремих видів продукції згідно з нормами та діючими цінами і тарифами.
До статі калькуляції "Основна заробітна плата " належать витрати нарахованої основної заробітної плати відповідно до прийнятих підприємством системи оплати праці у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для виробників, зайнятих у виробництві продукції.
Стаття калькуляції "Додаткова заробітна плата" включає витрати на виплату виробничому персоналу підприємства додаткової заробітної плати, нарахованої за працю понад установлені норми за трудові успіхи та особливі умови роботи. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати передбачені законодавством, премії пов'язані з виконання виробничих завдань і функцій.
До статті "Відрахування на соціальне страхування" входять відрахування на обов'язкове державне страхування та інші види відрахувань згідно законодавством. Ці витрати розраховуються у встановлених % від загального фонду заробітної плати виробничих виробників. В даний час вони становлять:
- відрахування в фонд соціального страхування - 2,9 %
- відрахування в Пенсійний фонд - 32 %
- відрахування в фонд зайнятості - 1,9 %
- відрахування від нещасних випадків - 0,2 %
До статті "Витрати на утримання та експлуатацію обладнання" входять витрати на повне відновлення основних виробничих фондів та їх капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань, витрати на проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічне обслуговування устаткування.
До статті "Загальновиробничі витрати" належать витрати пов'язані з управленням виробництва цехів, службовими відрядженнями, повним відновленим капітальним ремонтом будівель, споруд, інвентаря основних цехів, забезпеченням правил техніки безпеки праці, витрати на пожежну і сторожову охорону; спрацювання малоцінних і швидкозношуваних предметів; витрати в наслідок технічного неминучого браку.
До статті "Загальногосподарські витрати" належать витрати на
управління, обслуговування, фінансування та кредитування діяльності
підприємства.
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати відносяться до непрямих комплексних статей і розподіляється на окремі види продукції пропорційно основні заробітній платі виробничих робітників. До статті "Супутня продукція" входить вартість супутньої продукції, одержаної одночасно з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає
встановленим стандартам і призначена для подальшої переробки.
В м'ясній промисловості попутня продукція визначається в
м'ясо - жировому виробництві і при переробці птиці. Вартість цієї продукції вираховується із виробничої собівартості.
Позавиробничі (комерційні) витрати це витрати на реалізацію та рекламу продукції. Такі витрати відносяться до непрямих комплексних витрат і розподіляються на окремі види продукції пропорційно виробничій плановій собівартості.
Повна собівартість продукції визначається, як сума виробничої собівартості і поза виробничих витрат.
Отже, використовуючи попередні розрахунки курсової складаємо калькуляцію на кожний вид продукції і оформляємо її в таблиці 6.1
таблиця 6.1 Планова калькуляція
Сировина і
основні матеріали "Докторська" "Шахтарська"
Витрати на
весь
випуск,
тис. грн. Витрати на
1т.
продукції
грн. Витрати на
весь випуск,
тис. грн. Витрати на
1т.
продукції
грн.
1 2 3 4 5
Сировина і
основні матеріали 8617,70 10357,80 1079,50 8303,80
Допоміжні
матеріали на технічні цілі
106,12
127,50
20,24
155,70
Паливо та енергія на технологічні цілі
199,40
239,70
31,17
239,80
Основна заро-
бітна плата
Додаткова
заробітна плата
Відрахування на
соціальні заходи
(37,0 %)
23,87
28,70
4,20
32,30
Витрати на
утримання та
експлуатацію
обладнання
(180%)
92,92
111,70
16,34
125,70
Загальновиробничі
витрати (150 %) 77,43 93,10 13,62 104,80
Виробнича
собівартість 9182,00 11036,00 1176,42 9059,40
Позавиробничі
(комерційні)
витрати (7%)
642,70 772,50 82,35 633,40
Повна собівартість 9824,70 11808,60 1258,80 9682,80
Висновок
Розрахунки, що виконані в курсовій роботі показують, що собівартість 1 т.ковбаси "Докторська" становить 11808,60 грн., ковбаси н/к "Шахтарська" - 9682,80 грн.
Якщо порівняти ці показники з показниками 1 т. цих видів ковбаси на підприємстві проходження практики, то видно, що розрахункова собівартість одиниці продукції значно нижча (по ковбасі "Докторська" - на 92,10 грн., по ковбасі н/к "Шахтарська" - на 83,00 грн.)
Зниження собівартості продукції дає зріст прибутку від реалізації продукції, що є дуже важливим показником для підприємства.
Витрати на 1 гривню складають:
на ковбасі "Докторська" - 78 коп., по ковбасі н/к "Шахтарська" - 77 коп.
На підставі наведеного можна зробити висновок, що запропоноване виробництво є економічно ефективним, а продукція користуватимеця попитом у споживачів.
Список використаної літератури
1. Покропивний С.Р. "Економіка підприємства", К. - 2004 ,
2. Бойчик І.М. "Економіка підприємства", К., - 2004
3. ШегдаА.В. "Економіка підприємства", К, -2002
4. Орлов О.О. "Планування діяльності промислових підприємств",
- К., - 2004

 
 

Цікаве

Загрузка...