WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. - Курсова робота

Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. - Курсова робота

г 374 0,7 261,80 7,56 2877,40
М'ясо яловиче жиловане 1102 - 1045,4 - 11340,30
Свинина
п 421 1,3 547,30 12,92 5439,30
н/ж 778 1,00 748,00 9,94 7733,30
ж 850 0,7 595,00 6,96 5924,00
Свинина жилована 2049 - 1920,30 - 19086,60
На основі розрахунків курсового проекту по технології та даним технологічної практики робимо розрахунок сировини і основних матеріалів для виробництва ковбасних виробів (табл. 4.3)
Таблиця 4.3 Розрахунок вартості сировини і основних матеріалів
Найменування сировини і основних матеріалів Ціна
за 1кг.
грн.. Ковбаса "Докторська"
832 т. Ковбаса н/к "Шахтарська" 130 т.
Норма
витрат
на 1 т., кг. Витрати
на весь випуск,
кг. Сума
тис.
грн. Норма
витрат
на 1 т., кг. Витрати
на весь випуск,
кг. Сума
тис.
грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
М'ясо яловиче
в/г 12,96 250 208000 2695,68 - - -
М'ясо яловиче 2 г 7,56 - - - 800 104000 786,24
Свинина н/ж 9,94 700 582400 5789,06 - - -
Свинина ж 6,96 - - - 170 22100 153,82
Молоко 1,60 20 16640 26,62 30 3900 103,82
Яйця 2,80 30 24960 69,88 - - -
продовження таблиці 4.3
Сіль 0,5 20 16640 8,32 30 3900 32,45
Цукор 1,90 2 1664 3,16 1 130 0,25
Нітрит натрію 7,50 0,05 41,60 0,31 0,05 6,5 0,05
Перець чорний 16,00 - - - 1 130 2,08
Перець духмяний 12,50 - - - 0,5 65 0,81
Вода 0,20 150 124800 24,96 - - -
Всього - - - 8617,70 - - 1079,5
Далі визначаємо кількість і вартість допоміжних матеріалів для виробництва ковбаси за видами. При цьому враховується лише вартість допоміжних матеріалів на технологічні цілі, яка розраховується прямим шляхом, виходячи з витрат на весь випуск продукції і вартості допоміжних матеріалів.
Норми витрат беремо з курсового проекту по технології, а ціни за результатами виробничої практики.
Розрахунки представленні в таблиці 4.4
Таблиця 4.4 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів
Найме
нування
допо
міжних
матеріалів Ціна
за
одиницю
Ковбаса "Докторська"
823 т. Ковбаса н/к "Шахтарська" 130 т.
Норма
на 1 т. Витрати
на весь
випуск Сума
тис.
грн. Норма
на 1 т. Витрати
на весь
випуск Сума
тис.
грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
Оболонка
штучна, м:
- ? 70
0,09
346
287872
25,90
-
-
-
- ? 50 0,08 - - - 704 91520 7,32
Ящики стандартні шт.
1,80
33
27456
49,42
33
4290
7,72
Цвяхи, кг. 2,60 4,65 3868,8 10,06 4,65 604,50 1,57
продовження таблиці 4.4
Дріт, кг. 3,00 1,61 1339,5 4,02 1,61 209,30 0,63
Пергамент, кг. 2,80 2,00 1664 4,66 2,00 260 0,73
Шпагат для в'язки ковбаси кг.
4,10
2,00
1664
6,82
2,50
325
1,33
Опилки, кг. 0,9 7,00 5824 5,24 8,00 1040 0,94
Всього - - - 106,12 - - 20,24
Енергетичні витрати розраховується аналогічно матеріальними витратами. Розрахунок електричних витрат представлена в таблиці 4.5
таблиця 4.5 Розрахунок вартості енергетичних витрат.
Найме
нування
ел. витрат Ціна за одиницю
грн. "Докторська", 832 т. "Шахтарська" 130 т.
Норма
витрат
на 1 т.
Витрати
на весь
випуск
Сума тис. грн.
Норма
витрат
на 1 т.
Витрати
на весь
випуск
Сума тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
Вода, м3 1,40 4,50 3744 5,24 4,50 585,00 0,82
Пара, т 36,00 0,60 499,2 17,97 0,60 78,00 2,81
Холод, Дж 0,56 328 272896 152,82 328 42640 23,88
Газ, м3 1,40 18 14976 20,96 18 2340 3,28
Електроенергія
кВт 0,22 13,4 11148,8 2,45 13,40 1742 0,38
Всього - - - 199,4 - - 31,17
5. Планування витрат на оплату праці.
Заробітна плата - це будь - який заробіток, обчислений у грошовому виразі, що виплачується працівнику за виконану роботу. Заробітна плата складається з основної і додаткової оплати праці.
Основна заробітна плата залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, а також до неї входять надбавки і доплати в розмірах не вище за встановленим чинним законодавством.
Додаткова заробітна плата - це премії, інші заохочувальні компенсаційні витрати. Фонд заробітної плати робітників з відрядною формою оплати праці визначаємо за формулою:
ЗП =О * Р
де: О - кількість випущеної продукції, туб.
Р - розцінка за одиницю продукції, грн.
Розрахунок основного, додаткового та загального фонду заробітної плати представлено в таблиці 5.1
Додатковий фонд заробітної плати робітників - відрядників плануємо у розмірі 25 % від фонду основної заробітної плати.
Фонд робітників - погодинників становить 10 % від основного та додаткового фонду заробітної плати робітників - відрядників.
Таблиця 5.1 Розрахунок фонду заробітної плати.
Наймену-
вання
продукції Випуск
продукції
по плану
в рік, т. Розцінка
за 1 т.,
грн. Основний
ФЗП робіт-
ників-
відрядників
грн. Додатковий
ФЗП робіт-
ників-
відрядників
(25%),грн. Загальний
ФЗП робіт-
ників-
відрядників,
грн..
1 2 3 4 5 6
"Докторська" 832 56,40 46924,80 117331,20 58656,00
"Шахтарська" 130 63,50 8255,00 2063,70 10318,70
Всього 962 - 55179,80 13794,90 68974,7
продовження таблиці 5.1
Основний ФЗП
робітників -
погодинників
(10%),грн Додатковий ФЗП
робітників -
погодинників
(10%), грн
Загальний фонд
робітників -
відрядників,
грн. Всього фонд ЗП,
грн.
7 8 9 10
4692,50 1173,10 5856,60 64521,60
825,50 206,30 1031,80 11350,50
5518,00 1379,40 6897,40 75872,10
6.Складання планової калькуляції
Калькуляція - це розрахунок собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг.
У системі техніко - економічних розрахунків на підприємстві калькулювання займає важливе місце.
Калькулювання потрібне для вирішення низки економічних завдань: обґрунтування цін на виробництві, обчислення рентабельності виробництва, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, визначення економічної ефективності різних організаційно - технічних заходів тощо.
На підприємстві, як правило, складають (обчислюють) планові та фактичні калькуляції. Першіобчислюються з плановими нормами витрат, другі за їх фактичним рівнем.
Калькуляційною одиницею продукції, на яку складається планова і фактична калькуляція собівартості в усіх галузях харчової промисловості є одиниця готової продукції в натуральному виразі.
За способом перенесення витрат на собівартість окремих видів продукції витрати поділяються на прямі і непрям.
До прямих належать витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництво окремого виду продукції і можуть бути прямо включені в його собівартість.
До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції (витрати на утримання та експлуатацію обладнання, загально виробничі витрати), що включаються у собівартість за допомогою спеціальних розрахунків.
У процесі калькуляції прямі

 
 

Цікаве

Загрузка...