WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. - Курсова робота

Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. - Курсова робота

кілька елементів витрат і групуються за економічним призначенням. Так до складу статті (сировина і основні матеріали ) включають вартість сировини і матеріалів, що входять до складу виробленої продукції, вартість закуповлюємих матеріалів які використовуються в процесі виробництва для забезпечення нормального технологічного процесу.
Склад елементів та статей витрат на виробництво продукції визначається положенням щодо планування обліку і калькуляції собівартості продукції у харчовій промисловості, і в тому числі у м'ясній промисловості.
В основі групуванні витрат, що формують собівартість продукції лежать такі фактори:
І Ступінь однорідності витрат:
- одноелементні (прості) - ці витрати мають єдиний економічний зміст (сировина, матеріали, заробітна плата);
- комплексі - різнорідні за своїм складом і охоплюють декілька
елементів витрат, їх ще називають не прямими (утримання та
експлуатація обладнання, цехові та загальнозаводські витрати).
II Спосіб віднесення на окремі види продукції:
- прямі - безпосередньо пов'язані з виготовленням одного виду
продукції і можуть бути прямо віднесені на її одиницю;
- непрямі - пов'язані з виготовленням різних виробів, не можуть
відноситись на той чи інший вид продукції, до них належить заробітна
плата управлінського та обслуговуючого персоналу, утримання та
експлуатація основних фондів тощо.
III Зв'язок з обсягом виробництва:
- постійні - їх загальна сума не залежить від кількості виготовленої
продукції в певних межах, до них належать витрати на утримання та
експлуатацію будівель і споруд управління.
- змінні - загальна сума витрат за певний час залежить від обсягу
виробництва продукції;
- пропорційні - змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу
виробництва - сировина, матеріали тощо.
3. Мета і завдання розробки плану собівартості.
Планування собівартості продукції для підприємств є складовою частиною планування діяльністю системи техніко-економічних розрахунків, які відображають величину поточних витрат, що склались протягом усього промислового циклу і включають до складу собівартості товарної продукції.
Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва і збуту кожного виду та всієї продукції підприємства, що відповідає вимогам щодо її якості.
Розробці плану із собівартості на підприємстві передує ретельний і всебічний аналіз його господарської діяльності за попередній період.
Розрахунок планової собівартості окремих видів продукції використовуються для планування прибутку, а також формування цін.
Вихідними даними для планування собівартості є:
- планові обсяги виробництва в натуральному і вартісному виразах;
- норми витрат матеріальних ресурсів у натуральному виразі;
- ціни на матеріально - технічні ресурси;
- норми затрат праці; розрахунок чисельності;
- економічні нормативи тощо.
Результати планових розрахунків виражаються показниками абсолютної величини, відносного рівня та динаміки витрат, що обчислюються для одиниці або до загального обсягу випуску певного виду продукції.
Під абсолютною величиною витрат на виробництві продукції розуміють її суму на плановий або звітний період.
Відносний рівень витрат являє собою відношення витрат до обсягу продукції.
Показником відносного рівня витрат різнорідної продукції є витрати на одну гривню.
Розраховується він ділення загальної суми витрат (Сзаг) на обсяг продукції у вартісному вигляді (ТП):
З 1грн. = Сзаг/ТП, грн.
Отже, використовуючи дані розрахунків, що приведені нижче, знаходимо:
Ковбаса "Докторська": З 1грн. =
Ковбаса н/к "Шахтарська": З 1грн. =
4. Планування матеріальних та енергетичних витрат.
Важливим етапом в складанні планової калькуляції є планування матеріальних та енергетичних витрат. Ці витрати утворюються в процесі виробництва продукції і плануються в натуральних і грошових одиницях.
Матеріальні витрати в натуральному виразі (маса, об'єм, кількість) мають важливе значення для організації діяльності підприємства. Але для оцінювання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, оскільки вона виражає вартість продукції.
Розрізняють витрати загальні та витрати на одиницю продукції. Загальні витрати - це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Витрати на одиницю продукції обчислюється як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серіями.
Матеріальні витрати складаються з витрат на сировину, основні матеріали, допоміжні матеріали і вони є окремими статтями в калькуляції.
Енергетичні витрати - це витрат на паливо, енергію та технологічні цілі (електроенергію, пар, гарячу воду тощо).
Для того, щоб зробити розрахунок матеріальних і енергетичних витрат на виробництво ковбасних виробів, треба скласти виробничу програму на запланований період. Приймаємо число змін роботи підприємства за рік за даними виробничої практики - 260
Розрахунок виробничої програми представлено в таблиці 4.1
Таблиця 4.1 Розрахунок виробничої програми
Найменування
продукції
Випуск про -
дукції в
зміну, кг Випуск
продукції в
рік Діюча оптова
ціна за 1т.,
грн. Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн.
1 2 3 4 5
Ковбаса "Докторська" 3200 832 15200 12646,4
Ковбаса н/к "Шахтарська" 50 130 12500 1625,0
Всього 3700 962 - 14271,4
В ковбасному виробництві, де є дві технологічні фази: виробництво жилованого м'яса та виробництво готових ковбасних виробів, складають дві калькуляції.
Калькуляція собівартості жилованого м'яса складається окремо по кожному виду сировини. Для визначення вартості жилованого м'яса з вартості м'яса на кістках включають вартість відходів (кишки, кістки, технічні зачистки).
За калькуляційну одиницю приймають 1 т. м'яса жилованого яловичини 1-го ґатунку, свинина напівжирна (таблиця 4.2)
Після визначення собівартості жилованого м'яса визначаємо собівартість кожного виду ковбасних виробів.
Таблиця 4.2 Визначення собівартості жилованого м'яса
Надійшло на жиловку
Найменування
продукції Кількість
кг. Ціна за 1 кг.,
грн. Сума,
грн.
1 2 3 4
Яловичина 1574 7,50 11805
Виключається: 464,67
Жир, шпиг 24 3,80 91,2
Кістки 381 0,89 339,09
Сухожилля, хрящі 63 0,54 34,02
Технічні зачистки 4 0,09 0,36
М'ясо яловиче жиловане 1102 - 11340,3
Свинина 2983 7,20 21477,6
Виключається:
Жир, шпиг 477 4,10 1955,7
Кістки 388 1,00 388,00
Сухожилля,хрящі 63 0,65 40,95
Технічні зачистки 6 1,01 6,06
Свинина жилована 2049 - 19086,80
продовження табл. 4.2
Надійшло на жиловку
Найменування
продукції Кількість,
кг. Код пере-
воду К-ть в приведених
одиницях Собівартість
Одиниці
Продукції,
грн. Всієї продукції,
грн.
5 6 7 8 9 10
Яловичина
в/г 278 1,20 333,6 12,96 3602,90
1 г 450 1,00 450,00 10,80 4860,00
2

 
 

Цікаве

Загрузка...