WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація оплати праці на підприємстві - Курсова робота

Організація оплати праці на підприємстві - Курсова робота

утримань за аналітичними рахунками дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66. Сума у графі розрахунково-платіжної відомості "Сума до виплати" аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці".
1.7. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку
Схема бухгалтерських проводок з обліку розрахунків з робітниками і службовцями, складена відповідно щодо чинних нормативних документів, наведена нижче.
Схема бухгалтерських проводок
Рахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою"
Кредит
рахунків Д К Дебет рахунків
641 Утриманий із заробітної плати прибутковий податок Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам за здійснення робіт що пов'язані з капітальними інвестиціями (монтаж обладнання, ремонт основних засобів, тощо) 151, 152, 153, 154, 155
651 Утримані із заробітної плати внески до Пенсійного фонду Нарахована з/п, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам основного та допоміжного виробництва за виготовлення продукції, здійснення робіт, надання послуг 23
653 Утримані із заробітної плати внески на соціальне страхування на випадок безробіття Нарахована з/п робітникам за виправлення браку, раніше виявленого у виробництві 24
685 Утримані із з/п суми за виконавчими листами (аліменти тощо) Нарахована з/п, премії, надбавки, доплати та інші виплати робітникам за роботи пов'язані з витратами майбутніх періодів 39
685 Утримані із з/п профспілкові внески Нараховані суми оплат відпусток працівникам підприємства 471
24 Утримані із з/п суми допущеного браку Нараховані виплати працівникам, що відносяться до цільового фінансування 48
372 Утримані із з/п суми неповернутих вчасно підзвітних сум Нараховані суми виплат по соціальному страхуванню (лікарняні тощо) 652, 654
375 Утримані із з/п суми завданого підприємству збитку Нарахована з/п, премії, доплати, надбавки та інші виплати загально виробничому персоналу підприємства 91
377 Утримані із з/п позики, раніше видані працівникам підприємства Нарахована з/п, премії, надбавки, доплати та інші виплати адміністративному персоналу підприємства 92
684,
685 Утримані із з/п суми, що відносяться до інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами, іншими дебіторами та кредиторами тощо) Нарахована з/п робітникам за роботи, пов'язані зі збутом продукції та працівниками торговельних підприємств 93
71 Утримані із з/п суми які є для підприємства іншим операційним доходом Нарахована з/п яка відноситься на інші витрати операційної діяльності підприємств 94
41 Утримана із з/п частка пайового капіталу Нарахована з/п, яка відноситься до надзвичайних витрат підприємства (за ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, техногенних катастроф тощо) 99
46 Утримані із з/п суми, які відносяться до неоплаченого капіталу підприємства Нараховані суми виплат за рахунок прибутку 443
30 Видана з каси заробітна плата
31 Перераховані кошти з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання з/п
33 Видана з/п за рахунок інших коштів
70 Видана натуральна з/п
662 Депонована з/п
661 Повернута в касу надлишково виплачена з/п
1.8 Методи обліку якісних показників у праці працівників на закордонних підприємствах
Облік якісних показників у праці й обґрунтування пропорцій в оплаті простої і складної праці є найважливішою складовою частиною системи матеріального стимулювання працівників. Практичним інструментом якісних показників є так звана оцінка робіт, у процесі якої разом зі складністю праці враховуються й інші фактори та умови праці, в яких виконується дана робота.
Нині оцінка робіт широко використовується не тільки для диференціації заробітної плати всередині підприємства і контролю над витратами за зарплату, а і для керування персоналу в цілому, планування і формування її основного кадрового складу.
Найбільше поширення одержала така оцінка робіт у США і Канаді, Нідерландах і Великобританії. Застосування оцінки робіт у таких країнах, як Фінляндія, ФРН і Швеція, обмежується деякими галузями, а в Японії й Австралії практично відсутні.
Основні труднощі, з якими стикаються на сучасних підприємствах, - це виявлення якісних відмінностей між окремими видами робіт, особливо там, де їх дуже багато. Рідко вдається врахувати якісні показники на базі такого критерію, як терміни підготовки спеціаліста. Необхідно часто враховувати додаткові характеристики:
o рівень відповідальності;
o ступінь фізичних і розумових зусиль;
o умови праці.
Спроба визначити якісні показники в праці за допомогою термінів і типу формального навчання можуть призвести до ситуацій, коли робота, що виконується інженером, буде оцінена нижче, ніж, наприклад, робітника, що пройшов перепідготовку. Можлива й інша ситуація, коли формальна кваліфікація, за якою встановлена заробітна плата, не буде використана на даному робочому місці повністю.
Вибір того чи іншого методу оцінки залежить від числа і типів робіт, що виконуються на даному підприємстві, обсягів витрат, пов'язаних з проведенням оцінки, наявністю відповідних ресурсів, ступенів точності, які пред'явлені до оцінки та ін. Оцінка робіт повинна пройти дві стадії: аналіз і опис робіт. Потім починається власне оцінка робіт у порядку їхньої важливості, після чого найбільш близькі групуються в розряди. Кожному з них відповідає група оплати. Конкретні розміри і діапазон тарифних ставок, окладів формуються в процесі колективних переговорів, де представлені обидві сторони - адміністрація і профспілка.
Найскладніша і найважливіша стадія в процесі оцінки роботи - це систематизоване зіставлення робіт з метою побудови так званої ієрархії заробітної плати. Неаналітичні методи дозволяють зробити це шляхом порівняння робіт в цілому, без розкладання їх на складові елементи. До таких методів належать методи рядів і класифікаційний.
Метод рядів найпростіший, в цьому його головна перевага. Він не дає роботам кількісну оцінку, а лише показує, яка з них значніша в порівнянні з іншою. Важливим моментом у проведенні оцінки робіт при цьому методі є підбір обмеженого числа ключових видів робіт, репрезентативних і типових за функціями. Вони ранжируються в першу чергу і слугують еталонами для оцінки всіх інших. Так само як і метод рядів, класифікаційний метод не передбачає кількісної оцінки робіт ні в грошовій формі, ні в балах. Відповідно до цього методу спочатку визначаються розряди, після чого всі роботи розподіляються за ними в залежності від свого змісту. Класифікаційний метод історично був широко розповсюджений для працівників розумової праці.
Найскладнішим моментом у класифікаційному методі є визначення розрядів. Вони повинні істотно відрізняться один від одного рівнем необхідної кваліфікації, стажем, відповідальністю, їх кількість залежить від змісту роботи, розміру підприємства, діапазону, функції і кадрової політики компанії.
Для більш точного розподілу робіт за розрядами

 
 

Цікаве

Загрузка...