WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація оплати праці на підприємстві - Курсова робота

Організація оплати праці на підприємстві - Курсова робота

ініціативою підприємства. Обов'язкові утримання - це:
податок з доходів фізичних осіб;
утримання до Пенсійного фонду;
утримання збору на соціальне страхування на випадок безробіття;
утримання збору на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;
утримання за виконавчими листками (аліменти);
профспілкові внески (з членів профспілки).
До утримань за ініціативою підприємства відносять суми:
- утримань з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду;
- за допущений брак;
- своєчасно не повернені, одержані у підзвіт;
- своєчасно не погашені безвідсоткові позики, видані членам трудового колективу, за фірмовий одяг.
В усіх випадках загальний розмір всіх утримань із заробітної плати не може перевищувати 20%, а в особливих випадках - 50% заробітної плати, що належить до виплати працівнику.
1.5. Обов'язкові податки і збори, які нараховуються на фонд оплати праці
1.5.1. Податок з доходів фізичних осіб
Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) встановлений Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. №889-IV. Цей податок є одним з найбільш складних в застосуванні. Види доходів (в тому числі і заробітна плата) з яких утримується ПДФО перераховані в пп.4.2.1. - 4.2.16. вказаного Закону. Доходи, з яких не утримується ПДФО названі в пп. 4.3.1. - 4.3.36. Крім цього окремі категорії платників податку мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП) згідно пп. 6.1.1. Розмір ПСП розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на початок кожного поточного року. Для деяких категорій платників податку розмір пільги збільшений (пп. 6.1.2. і 6.1.3). При цьому пільга застосовується тільки до доходу, отриманого в вигляді заробітної плати, яка не перевищує розміру мінімального місячного прожиткового мінімуму працездатної особи помноженого на 1,4 і заокругленого до 10. Право на податкову соціальну пільгу по кожному окремому працівнику визначається щомісячно.
Згідно до пункту 22.3. ставка податку до 31 грудня 2006 року становить 13% (крім випадків, вказаних в п. 7.2 - 7.3).
Прожитковий мінімум на 2006 рік
Категорія осіб З 01.01. по 31.03 З 01.04 по 30.09 З 01.10 по 31.12
Загальний показник 453 465 472
Діти віком до 6 років 400 410 418
Діти віком від 6 до 18 років 514 527 536
Працездатні особи 483 496 505
Непрацездатні особи 350 359 366
Мінімальна заробітна плата на 2006 рік
Період Розмір, грн
01.01.06 - 30.06.06 350
01.07.06 - 30.11.06 375
01.12.06 - 31.12.06 400
Мінімальна заробітна плата встановлена Законом України від 20.12.2005 року №3235 - IV.
Податкова соціальна пільга на 2006 рік
Вид пільги Розмір, грн
Загальна 175
150% від загальної 262,5
200% від загальної 250
1.5.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
Максимальна величина затрат на оплату праці з яких утримуються страхові внески
Термін дії Розмір, грн
01.01.06 - 31.03.06 4830
01.04.06 - 30.09.06 4960
01.10.06 - 31.12.06 5050
Вище вказані розміри встановлені Законом України від 2.12.2005 року № 3235 - IV.
Регулюється Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06.97 р., зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 1222-ХІVвід 17.11.99 р., № 1058 від 09.07.2003 р. та Інструкцією про порядок обчислення та сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх над-ходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України № 16-6 від 19.10.2001 р.
Законом України № 3235 - IV від 20.12.2005 року встановлені ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в Україні та об'єкти оподаткування:
31,8% від об'єкту оподаткування - фактичних витрат на оплату праці робітників, які враховують витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних виплат, в т.ч. в натуральній формі, а також винагород, які виплачуються громадянам за виконані роботи (послуги) за угодами цивільно-правового характеру.
Відповідно до п.1.4 закону платниками є фізичні особи, які працюють на умовах трудової угоди (контракту), і фізичні особи, що виконують роботи (послуги) за угодами цивільно-правового характеру, мають такі ставки збору:
1% від об'єкту оподаткування - сукупного оподаткованого доходу, обчисленого відповідно до законодавства України, якщо цей доход не перевищує 150 грн.;
2% - об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 150 грн.
З доходу, що перевищує 4830 грн., збір не утримується.
1.5.3. Внески до соціальних фондів
Страхові внески до Фонду обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття регулюються Законом України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533-III від 02.03.2000 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 2213-III від 11.01.2001 р. та Інструкцією про порядок обчислення та сплати внесків на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 339 від 18.12.2000 р. зі змінами, внесеними Наказом № 295 від 20.06.02.
Платниками внесків є юридичні особи всіх форм власності, їх об'єднання, філіали, відділення за ставками зборів:
до 22.02.2001 р. - 1,5%
3 22.02.2001 р. - 2%
3 01.07.2001 р. - 2,5%
з 01.01.2002 р. - 2,1%
з 31.03.2005 р. - 1,6 %
з 01.01.2006 р. - 1,3 %
Об'єкт нарахування збору - фактичні витрати на оплату праці, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком.
До складу витрат на оплату праці входить основна і додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати в т.ч. натуроплата. Перелік таких виплат встановлено Інструкцією із статистики. Страхові внески нараховуються і утримуються із сум, що не перевищують максимальну величину, з якої утримуються внески, встановлену КМУ, що складає 4830 грн.
Ставка збору, що утримується з доходів робітника, складає 0,5%. Працюючі інваліди і пенсіонери не сплачують страхові внески.
1.5.4. Страхові внески до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
Порядок обчислення та сплати внесків визначений Законом України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності і витратами, пов'язаними народженням і похованням" № 2240-III від 18.О1.2001 р. та Інструкцією № 16 від 26.06.2001 р.
Відповідно до Закону платниками внесків є юридичні особи і їх філіали.
Ставка збору - 2,9%.
Об'єкт (база) нарахування збору -фактичні витрати на оплату праці, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком.
Платниками є також і фізичні особи, які працюють на умовах трудової угоди, шляхом утримання суми зборів із заробітної плати працюючих в таких розмірах:
0,5% -

 
 

Цікаве

Загрузка...