WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

під конкретні заявки замовників. Обсяг випущеної товарноїпродукції в діючих оптових цінах підприємства в 2001 році склав 5538, 5 тис. грн., що на 13% більше як 2000 році, а в 2002 році - 10031 тис. грн. тобто зріс ще на 59,7%. Обсяг реалізації відповідно став 8365 тис. грн. в 2001 році (на 56% більше як в 2000 році) і 12035 тис. грн. в 2002 році (зріс на 46% порівняно з 2001 р.).
Високі виробничі затрати, пов'язані з даними роботами, зумовили необхідність працювати на межі збитковості, але завдяки збільшенню обсягів виробництва і реалізації, була створена можливість витримувати достатньо високий рівень фінансово-економічного і виробничо-технічного потенціалу підприємства.
Служби підприємства постійно працюють над вдосконаленням продукції і створенням нових її видів з метою стабільної роботи підприємства.
Таблиця 2.1
Звіт про фінансові результати ТзОВ "Брокер" за 2004 рік, тис. грн.
Стаття Код За За
рядка ЗВІТНИЙ попередній
період період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт. 010
послуг) 7283.0 58776
Податок на додану вартість 015 593.0 606.5
Акцизний збір 020 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 035
робіт, послуг) 6690,0 5271,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 7538,8 5252,3
Валовий: Прибуток 050 18.8
збиток 055 848,8 -
Інші операційні доходи 060 5762,6 4684,7
Адміністративні витрати 070 1103,3 509,3
Витрати на збут 080 167,9 109,0
Інші операційні витрати 090 5571,0 4693,8
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток 100
збиток 105 1 928,4 608,6
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 350.8 12,5
Фінансові витрати 140 193.9 161,1
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 241,2 77,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування : прибуток 170
Продовження табл.2.1.
1 2 3 4
збиток 175 2012,7 834,2
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190
збиток 195 2012,8 834,2
Чистий: прибуток 200
збиток 205 2012,8 834,2
На підприємстві затверджуються Міністерством економіки і європейської інтеграції (Департаментом державної політики у сфері зовнішньої торгівлі) індикативні ціни нижче яких підприємство не має права експортувати продукцію, що в свою чергу не стимулює зменшувати витрати при виході на зовнішні ринки. В даній ситуації доцільно в законодавчому порядку усунути нетарифні бар'єри при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Це сприятиме росту експортної діяльності і надходженням валютної виручки.
На підприємстві виявлено недосконалу маркетингову систему. Для ефективного управління маркетингом на підприємстві повинні бути: чітко сформована система цілей; система зв'язків має забезпечувати чітку передачу інформації, мати відповідний зворотній зв'язок; не повинно бути "подвійного командування"; кількість ланок має бути така щоб забезпечувати ефективність управління, виконання поставлених завдань; завдання керівництва і функціональних служб повинні бути чітко розмежовані і скоординовані; координацію дій має здійснювати вище керівництво. Потрібно встановити аналіз співвідношень між витратами на маркетинг і збутом, тобто: 1) вивчення витрат за звичайними традиційними статтями; 2) перехід від звичайних статей до функціональних; 3) розподіл функціональних статей за маркетинговою класифікацією; 4) вивчення витрат, спрямованих на здійснення збутових операцій; 5) порівняння витрат на маркетинг і збут. Витрати за звичайними статтями включають заробітну плату, оренду, страхування, витрати на виплату відсотків. В числі функціональних витрат - управління маркетингом, персональний продаж, реклама, транспорт, зберігання, маркетингові дослідження, загальне управління.
Слід зазначити, що підприємство виготовляє продукцію під конкретні замовлення іноземних та вітчизняних клієнтів. При цьому не існує спеціального підрозділу який би займався питаннями планування, організації, здійснення та розвитку ЗЕД.
Враховуючи сучасний стан виробництва оргтехніки в Україні і СНГ пріоритетними ринками збуту є ринки України, Росії та інших країн СНГ, а також країни Східної Європи, що забезпечує розвиток завантаження виробничих потужностей України і дає економію валютних коштів за рахунок відсутності закуповування такої продукції за валюту.
ТзОВ "Брокер" починає формування дилерської сітки в Україні, Росії, Казахстані, Білорусії, країнах Прибалтики і запрошує до взаємовигідного співробітництва зацікавленні компанії. У задачі дилера буде входити: продаж продукції ТзОВ "Брокер" в певному регіоні, а також її передпродажна підготовка, гарантійне і сервісне обслуговування на умовах, що визначені дилерською угодою.
Підприємство пропонує привабливі умови для своїх дилерів. Величина дилерських скидок дає можливість отримувати дилеру прибуток і розвивати бізнес.
На підприємстві працює більше 1000 працівників. З організаційної структури управління ТзОВ "Брокер" можна побачити, що підприємство очолюється директор, у підпорядкуванні якого є п'ять його безпосередніх заступників (директорів по напрямках). Окремим директорам, у свою чергу, також підпорядковуються заступники. Управлінських відділів середньої ланки на підприємстві існує 19. Також голові правління безпосередньо підпорядкована охорона.
За зовнішньоекономічну діяльність відповідає комерційний директор, якому підпорядковані відділ маркетингу і збуту, відділ МТП, складське господарство, відділ контролю якості. Відділ маркетингу і збуту. Відділ маркетингу і збуту проводить дослідження існуючих та потенційних ринків збуту, досліджує та готує дані про можливих покупців на основі аналізу інформації в зарубіжних ЗМІ та за допомогою Інтернету, займається підготовкою рекламного матеріалу, організовує підготовку товарів підприємства до участі у міжнародних виставках, здійснює розробку проектів експортних контрактів, підтримує контакти з фірмами-експортерами.
2.2. Аналіз собівартості виробництва продукції ТзОВ "Брокер"
Наступною проблемою є проблема низької продуктивності праці, яка як і всі показники ефективності, характеризує співвідношення результатів та витрат, у даному випадку - результатів праці та її витрат. На рівень продуктивності праці впливають рівень екстенсивного використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва. Рівень екстенсивного використання праці та інтенсивність праці - це важливі фактори зростання продуктивності праці, які, однак, мають чіткі обмеження, тобто не можуть використовуватися безкінечно. Джерелом зростання продуктивності праці, яка не має меж, є техніко-технологічне вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу. Для підвищення показників продуктивності праці потрібно здійснювати: пошук і аналіз резервів

 
 

Цікаве

Загрузка...