WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

перебувають у трудових відносинах, напідставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.
У статті 2 встановлюється структура заробітної плати. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. N 504/96-ВР зі змінами N 1114-1V від 10.07.2003 р. встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. У статті 23 сказано, що Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15-1, 16 і 19 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання. Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел. Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться з коштів державного соціального страхування.
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. N 334/94-ВР зі змінами N 1344-1V від 27.1 1.2003 р. у статті 5.1 визначає, що валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
У статті 5.2 визначено, що до складу валових витрат включаються: суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції; суми коштів добровільно перераховані до Державною бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій; сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; суми коштів, внесені до страхових резервів; суми внесених податків, зборів; суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів; суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат; суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів; суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості вугілля на побутові потреби; суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного фонду банківського управління; суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини; суми витрат, пов'язаних з придбанням, добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію; суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам; суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ; суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням.
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧИНА ЧАСТИНА
2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ "Брокер"
Товариство створено для здійснення виробничої, торговельної, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності з метою підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції виробничо-технічного призначення та інших виробів і отримання прибутку.
Предметом діяльності товариства є :
o розробка, виготовлення та реалізація комп'ютерної техніки різних типів та моделей;
o розробка, виготовлення та реалізація іншої продукції виробниче технічного призначення у тому числі копіювального обладнання та ін., розробка програмного забезпечення;
o фірмова гуртова і роздрібна торгівля продукцією Товариства на території України та за кордоном за національну та іноземну валюту, здійснення комерційної діяльності, маркетингу і реклами своєї діяльності;
o проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів та інших подібних заходів.
Товариство є юридичною особою у відповідності з чинним законодавством України і набуло цього статусу з моменту його державної реєстрації. ТзОВ має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, володіє відокремленим майном та має самостійний баланс та ін.
На початку 2000 року підприємством зацікавились інвестори з Росії і України, де поряд з іншими країнами СНД знаходились основні ринки збуту. Була проведена реорганізація виробництва. Почали надходити інвестиції, які направлені на вихід виробничих можливостей на більш якісне виробництво, і темпи виробництва постійно зростають.
На підприємстві існують позитивні зрушення в структурі зовнішньоекономічної діяльності: виявляється тенденція до експортної орієнтації. Проведене технічне переоснащення підприємства дало змогу створити умови для виробництва продукції високої якості. Враховуючи вимоги ринку спеціалістами підприємства підготовлені пропозиції про підвищення технічного стану підприємства, заміни комунікацій та інше.
Виробництво продукції здійснюється

 
 

Цікаве

Загрузка...