WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Відрахування на соціальні потребивиробничих робітників
- Витрати па підготовку і освоєння виробництва
- Загально виробничі витрати
- Загальногосподарські витрати
- Втрати від браку
- Інші виробничі витрати
- Комерційні витрати
Залежність від обсягу виробництва
- Змінні (залежать від обсягу виробництва і, своєю чергою діляться па пропорційні, прогресивні і дегресивні)
- Умовно-постійні (не залежать або мало залежать від обсягу виробництва)
Спосіб включення у собівартість - Прямі, які безпосередньо відносяться на собівартість виробу
- Непрямі, які відносяться на собівартість виробів пропорційно до основної заробітної плати виробничих робітників або до прямих витрат
Склад витрат - Прості (одноелементні), які складаються з одного елемента витрат
- Комплексні (складні), які складаються з кількох елементів витрат
Техніко-економічний зміст
- Основні
- Накладні (витрати на обслуговування виробництва і управління)
Відношення до процесу виробництва
- Витрати предметів праці
- Витрати засобів праці
- Витрати живої праці
Сфера кругообігу засобів - Витрати сфери виробництва (виробничі витрати)
- Витрати сфери обігу (витрати обігу)
Періодичність виникнення - Одноразові
- Періодичні Поточні
Охоплення плануванням - Плановані
- Позапланові
Лімітування
- Лімітовані постановами уряду
- Не лімітовані
Продовження табл.1.1.
Ступінь готовності продукції - Витрати на готову продукцію (роботи, послуги)
- Витрати у незавершеному виробництві
Об'єкт управління - Витрати у місцях їх виникнення
- Витрати у центрах витрат
- Витрати у центрах відповідальності
Залежність від
діяльності
підприємства
- Залежні витрати
- Незалежні витрати
Кузин Б.И., Юрьев Г.М., Шахдинаров Г.М. у підручнику "Методы й модели управлення фирмой" зазначають, що в короткостроковому періоді, коли виробничі потужності залишаються практично незмінними, існують такі види витрат: постійні (накладні), змінні, загальні (сума постійних та змінних), середні постійні (розраховуються на одиницю продукції), середні змінні, середні загальні та граничні (додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї одиниці продукції, визначаються як відношення зміни загальних витрат до зміни обсягів виробництва) [18, С. 148-149].
1.3. Функції та принципи управління витратами в умовах ЗЕД
Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх функцій, притаманних управлінню будь-яким об'єктом, тобто розробку (прийняття) і реалізацію рішень, а також контроль за їх виконанням. Функції управління витратами реалізуються через елементи управлінського циклу: прогнозування і планування, організування, координацію і регулювання, активізацію і стимулювання виконання, облік та аналіз. Такий розподіл функцій управління дещо відрізняється від класичного американського (планування, організація, мотивація, контроль) [15, С. 110-160] та західноукраїнського підходів (планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання) [16, С.58-61], однак непогано підходить для опису управління витратами підприємства.
Виконання функцій управління в повному обсязі по всіх елементах складає цикл впливу керуючої підсистеми (суб'єкт управління) на керовану підсистему (об'єкт управління). Суб'єктами управління витратами виступають керівники і спеціалісти підприємств і виробничих підрозділів (виробництв, цехів, відділів, дільниць тощо). Окремі функції і елементи управління витратами виконуються працівниками підприємства безпосередньо або при їх активній участі. Об'єктами управління є витрати на розробку, виробництво, реалізацію, експлуатацію (використання) та утилізацію продукції (робіт, послуг). Загальна схема взаємодії функцій управління витратами на підприємстві наведена на рис. 1.2.
Управління витратами не є самоціллю, але воно є необхідним для досягнення підприємством оптимального економічного результату, підвищення ефективності роботи. Функції управління витратами г первинними по відношенню до виробництва, тобто для досягнення певного виробничого, економічного, технічного чи іншого результату спочатку потрібно здійснити витрати. Тому ціль управління витратами полягає у досягненні намічених результатів діяльності підприємства найекономічнішим способом.
Цикл управління
Функції управління
Розробка (прийняття) рішення
Керуюча підсистема Еелементи управлінського циклу
(суб'єкт управління)
Керована підсистема (об'єкт управління)
Рис. 1.2. Схема взаємодії функцій управління витратами [1, С.16]
Прогнозування і планування витрат поділяють на перспективне (на стадії довгострокового планування) і поточне (на стадії короткострокового планування). Завданням довгострокового планування є підготовка інформації про очікувані витрати при освоєнні нових ринків збуту, організації розробки і випуску нової продукції (робіт, послуг), збільшенні потужності підприємства. Це можуть бути витрати на маркетингові дослідження та НДДКР, капітальні вкладення. Поточні плани конкретизують реалізацію довгострокових цілей підприємства. Якщо точність довгострокового планування невелика і зазнає впливу інфляції, поведінки конкурентів, політики держави в галузі економічного управління підприємствами, а іноді й форс-мажорних обставин, то короткострокове планування витрат є точнішим, оскільки обґрунтовується річними та квартальними розрахунками.
Організація встановлює, яким чином на підприємстві управляють витратами, тобто хто це робить, в які терміни, з використанням якої інформації і документів, якими способами. Визначаються місця виникнення витрат, центри витрат і центри відповідальності за їх дотримання. Розробляється ієрархічна система лінійних і функціональних зв'язків керівників і спеціалістів, які приймають участь в управління витратами, яка повинна бути сумісна з організаційно-виробничою структурою підприємства.
Координація і регулювання витрат передбачають порівняння фактичних витрат з запланованими, виявлення відхилень і прийняття оперативних заходів з їх усунення. Якщо виявляється, що змінилися умови виконання плану, то витрати, заплановані на його виконання, коректуються. Своєчасна координація і регулювання витрат дозволяють підприємству уникнути серйозного зриву у виконанні запланованого економічного результату діяльності.
Активізація і стимулювання передбачають знаходження таких способів впливу на учасників виробництва, які спонукали б дотримуватися встановлених планом витрат і знаходити можливості їх зниження. Такі дії можуть мотивуватися як матеріальними, так і моральними стимулами. Не можна стимули за дотримання і економію витрат заміняти покараннями за перевитрати.
Облік як елемент управління витратами потрібен для підготовки інформації в цілях прийняття правильних господарських рішень.

 
 

Цікаве

Загрузка...