WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

оптимальності не завжди доцільно через його складність і спеціальнівимоги.
Практично всі інформаційні системи, незалежно від сфери їх застосування включають один і той самий набір компонентів: функціональних, які складають систему обробки даних та організаційних (рис. 3.3).
Інформаційна система
Рис. 3.3. Інформаційна система управління витратами
Під функціональними компонентами розуміють систему функцій управління - повний набір (комплекс) взаємопов'язаних у просторі (за рівнями) і часі робіт, необхідних для досягнення поставлених перед системою (підсистемою) цілей. Декомпозиція інформаційної системи за функціональною ознакою передбачає виділення функціональних модулів (блоків), які реалізують систему функцій управління витратами. Специфічні особливості кожного функціонального рівня управління зумовлює склад і зміст так званих функціональних завдань, показаних на рис. 3.4 укрупнено.
Переважно управлінський персонал або пов'язує поняття "завдання" з досягненням поставлених цілей, або визначає його як роботу, котра має бути виконана певним чином у вказаний термін. Однак з появою нових інформаційних технологій це поняття почали розглядати ширше - як закінчений комплекс оброби інформації, який забезпечує видачу або прямих управлінських впливів на хід процесу управління, або інформації, яка потрібна для прийняття рішень управлінським персоналом. Таким чином, завдання слід розглядати як елемент системи управління витратами, а не системи обробки даних.
Система обробки даних призначена для інформаційного обслуговування спеціалістів різних служб, які приймають управлінські рішення в частині управління витратами підприємства. Основна функція системи обробки даних - реалізація типових операцій обробки даних.
Виділення типових операцій обробки даних дозволило створити спеціалізовані програмно-апаратні комплекси: різні периферійні пристрої, оргтехніку, стандартні набори програм, в тому числі пакети прикладних програм.
Вищі рівні та глобальні системи
Маркетинг
Стратегічне планування
Фінанси
Аналіз господарської діяльності
Поточне планування
Науково-технічна підготовка виробництва
Управління виробництвом
Фінанси
Аналіз господарської діяльності
Оперативно-виробниче
планування
Бухгалтерський облік
Управління виробництвом
Аналіз господарської діяльності
Управління технологічним процесом
Управлінський облік
Організація робочих місць
Регулювання виробничих витрат
Рис. 3.4. Укрупнена функціональна декомпозиція інформаційної системи
управління витратами
Під організаційними компонентами інформаційними системи розуміють сукупність методів і засобів, які дозволяють удосконалити організаційну структуру управління і управлінські функції: визначити штатний розпис, розробити посадові інструкції управлінському персоналу в умовах комп- ютеризації.
При цьому слід забезпечити раціональне використання комп'ютерної мережі організації. Основним призначенням комп'ютерної мережі є забезпечення простого, зручного і надійного доступу користувача до розподілених загальномережевих ресурсів організації, їх колективного використання при надійному захисті від несанкціонованого доступу, а також зручної і надійної передачі даних між користувачами.
Інформаційна система управління витратами не може існувати без адекватного технічного та програмного забезпечення. Поняття технічне забезпечення позначають комплекс технічних засобів (КТЗ), який забезпечує ефективне функціонування системи. До цього комплексу входять засоби збору, накопичення, обробки, передачі, виводу, представлення інформації, пристрої управління ними, а також засоби оргтехніки, призначені для тривалого зберігання та інформаційного обміну між різними технічними пристроями.
Функціонування КТЗ служить досягненню таких цілей: розв'язання завдань із застосуванням методів оптимізації; автоматизована фіксація первинних даних про виробничі витрати; своєчасна і достовірна передача інформації від засобів збору до засобів її обробки; обробка інформації; автоматичне виведення і відображення результатів розрахунків; своєчасна і достовірна передача результатів розв'язання завдань у відповідні підрозділи підприємства або інші спряжені системи.
При виборі технічних і програмних засобів для комп'ютеризації управління витратами керуються складом функцій управління, приймаючи до уваги часткові технічні характеристики по кожній функції та об'ємно-часові характеристики вирішуваних завдань.
3.4. Оцінка проектних рішень
Впровадження інформаційної системи управління витратами для ТзОВ "Брокер" не обійдеться надто дорого, оскільки там вже існує достатньо одиниць організаційної техніки, які можна використовувати і з метою управління витратами. Можливо доведеться додатково придбати кілька не надто потужних серверів і відповідне програмне забезпечення. Експлуатаційні витрати теж не будуть надто високими а розрахунок витрат на проектування, встановлення та експлуатацію інформаційної системи управління витратами ТзОВ "Брокер" будуть такими:
I. Проектування та сертифікація ІС
1. Дослідження існуючої системи інформаційного забезпечення (оплата праці спеціалісту з програмування 6 грн./год. за тиждень роботи - 40 год.) - 240 грн.
2. Розробка первинної архітектури інформаційної системи (оплата праці 2 спеціалістів - системотехніків та 1 економіста 4 грн./год. за тиждень роботи - 40 год.) - 480 грн.
3. Підготовка технічного завдання на проектування інформаційної системи (оплата праці 1 спеціаліста з програмування 10 грн./год. за 2 дні роботи
- 15 год.)- 150 грн.
4. Розробка проекту ІС (оплата праці 3 системотехніків 8 грн./год. протягом місяця - 66 год.) - 528 грн.
5. Розробка технічної документації (оплата праці 1 спеціаліста 3 грн./год. за тиждень роботи - 40 год.) - 120 грн.
Всього - 1518 грн.
II. Впровадження інформаційної системи
1. Закупівля апаратного забезпечення:
- Основний сервер ОДБ Compad МL 760 Proliant - 6000 грн.;
- 2 комп'ютери Сеlеron 1000, 256RАМ, 40Gb, Samsung 15, 4Мb, 52х-4138,96;
- принтер НР 4Р 1200 JP5 - 1064
2. Монтаж системи (оплата праці 2-х техніків 3 грн./год., всього 40 год.) -240 грн.;
Буд. матеріали, (в комплекті) - 500 грн.
3. Тестування ІС та усунення монтажних несправностей (оплата праці висококваліфікованого спеціаліста 10 грн./год. за 2 дні) - 160 грн.
4. Витрати на програмне забезпечення6 - 957,6
Всього - 12102,96грн.
III. Витрати на експлуатацію та обслуговування інформаційної системи
1. Оплата праці власного персоналу (1 технік 450 грн./міс., за рік) - 5400 грн.
2. Оплата праці зовнішнього консультанта (1 спеціаліст з внутрішніх мереж 600 грн./міс. протягом 2 місяців) - 1200 грн.
3. Розхідні матеріали:
- порошок до принтера - 720 гри.;
- папір ксерокс ний - 144 грн.;
- інформаційні носії (дискети, СО) - 405 грн .
4. Оплата

 
 

Цікаве

Загрузка...