WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

на соціальне страхування це складе: 5951,74*1,377=8195,1 грн.
Інші видиобслуговуючих операцій підприємства мають зовсім іншу середню трудомісткість рутинних операцій, які можна зробити значно швидше з використанням інформаційних технологій (табл. 3.3).
Прогнозований відсоток економії по всіх операцій (крім оформлення відвантажувальних документів) розраховувався як добуток прогнозованого відсотка економії, розрахованого для відвантажувальних документів, на коефіцієнт трудомісткості рутинних операцій для кожного виду операцій по відношенню до оформлення відвантажувальних документів. Коефіцієнти трудомісткості виведені з нормативів на здійснення операцій, якими послуговується ТзОВ "Брокер ". Всі наведені розрахунки чинні для незмінних обсягів виробництва і будуть скоректовані на приріст обсягів діяльності у 2004 році при розрахунку економічної ефективності проектних пропозицій у п. 3.4.
Таблиця 3.3
Розрахунок економії змінних витрат за рахунок пришвидшення документообігу
Види операцій Трудомісткість рутинних операцій по відношенню до відвантажувальних документів Змінні витрати за 2003 рік, тис.грн4 Прогнозований відсоток економії Сума економії за 2004 рік, тис.грн5
1.Оформлення митних
документів 1,2 12, 9 3,5 0.4515
2. Оформлення транспортних
документів
1,6 8,3 3,9 0.3237
3. Формування протоколів про
наміри та укладання договорів 1,9 9,6 12,7 1 ,2192
4. Розсилання оферт та запитів
0,85 3,5 14,5 0,5075
5. Обслуговування поточної
кореспонденції 0,9 1,8 45,3 0,8154
Разом - 36,1 3,3173
Отримана сума економії змінних витрат у 3,3173 тис. грн. є відносно невеликою, однак зі збільшенням обсягів діяльності вона може стати суттєвим резервом зменшення повної собі вартості продукції.
Тепер розглянемо детальніше структуру умовно-постійних витрат ТзОВ "Брокер" (табл. 3.4)
Таблиця 3.4
Структура умовно-постійних витрат ТзОВ "Брокер" у 2003 році
Статті витрат Сума у 2003 р., тис. грн. Частка у 2003 Р- Резерв скорочення Прогноз на 2004 Р-
Адміністративні витрати, всього 89,12 88,13 0,92 81.99
- оплата праці працівників апарату управління (разом з соціальними відрахуваннями) 52,72 52,14 1 52,72
- витрати на оплату службових відряджень 6,3 6,23 0,7 4,41
- транспортне обслуговування, пов'язане з управлінням підприємством 3,1 3,07 0,5 1,55
- витрати на придбання літератури 1,1 1,09 1 1,10
- оплата навчання та підвищення кваліфікації 1,5 1,48 0,75 1,13
- витрати на зв'язок 2.7 2,67 0,6 1,62
- витрати на проведення аудиту 1,3 1 ,29 1 1.30
- представницькі витрати 0,9 0,89 0,5 0.45
- витрати на утримання основних засобів загальногосподарського призначення 9,7 9.59 1 9,70
- витрати на пожежну та сторожову охорону 4,6 4,55 1 4.60
- витрати зі страхування майна 3,5 3,46 0,8 2,80
- інші витрати 1,7 1,68 1 1,70
Витрати на збут, всього 3 2,97 1 3,00
Амортизація, всього 9 8,90 0,85 7,65
Разом умовно-постійних витрат 101,12 100,00 - 92,64
Оплата праці працівників апарату управління протягом 2004 року швидше за все залишиться на рівні попереднього 2003 року, оскільки зміни у
складі керівного складу недоцільні І міняти політику оплати праці підприємство не має намірів.
Витрати на оплату службових відряджень можуть бути скорочені до рівні 70% по відношенню до 2003 року в зв'язку з тим, що з впровадженням інтегрованої системи документообігу скоротиться необхідність фізичних переміщень працівників підприємства. З тієї ж причини можуть бути скорочені наполовину і витрати на транспортне обслуговування.
Витрати на придбання літератури планується залишити на попередньому рівні, оскільки зовнішньоекономічна діяльність потребує постійного оновлення інформації про нові методики роботи та особливо зміни у законодавчому забезпеченні. А ось витрати на навчання та підвищення кваліфікації керівного складу планується скоротити на 25%, оскільки на даний момент більшість керівників підприємства вже відвідали відповідні семінари та тренінги, а їх ефективність не завжди адекватна затраченим коштам та зусиллям.
4 Заданими табл. 3.1.
5 При незмінних обсягах падання послуг
Витрати на зв'язок (телефонний, факсимільний, Internet) планується скоротити у 2004 році відразу на 40% за рахунок введення жорсткого контролю за користуванням засобами зв'язку персоналом всіх рівнів. Витрати на проведення аудиту залишаються без змін, а ось представницькі витрати планується скоротити наполовину в зв'язку з тим, що ТзОВ "Брокер" є доволі консервативною організацією, яка має свою жорстко зафіксовану нішу і не потребує особливої роботи з зовнішнім середовищем. Витрати на страхування майна можуть бути скорочені приблизно на 20%, оскільки залишкова вартість цього майна зменшиться у 2004 році в зв'язку з її частковою амортизацією.
Витрати на збут і без того мізерні і скорочувати їх немає жодного сенсу. Ці витрати покривають виготовлення друкованої продукції, яка інформує споживачів підприємства про зміни у номенклатурі послуг та нечисленні рекламні оголошення у засобах масової інформації. Витрати на амортизацію основних засобів будуть зменшені у 2004 році приблизно на 15% за рахунок зносу і відповідно зменшення залишкової вартості основних фондів.
3.3. Розробка пропозицій з впровадження інформаційної системи управління витратами на ТзОВ "Брокер"
При підготовці до комп'ютеризації управління будь-яким процесом, в тому числі управлінням затратами, виникає бажання максимально збільшити кількість комп'ютеризованих завдань (розрахунків). При цьому спостерігається тенденція концентрації розрахунків на верхніх рівнях управління, що приводить до їх інформаційного перевантаження і одночасно до дефіциту інформації на інших рівнях, а в кінцевому рахунку - до зниження ефективності всієї системи. Тому слід чітко визначити сфери комп'ютеризації управлінням затратами, для чого всі розрахунки ділять на два класи завдань:
1) ті, що вимагають першочергової комп'ютеризації;
2) ті, що вимагають комп'ютеризації у другу чергу або взагалі її не вимагають чи не піддаються їй.
Для того, щоб обґрунтувати віднесення завдань управління витратами до одного із вказаних класів, слід вибрати і обґрунтувати ознаки класифікації:
1) трудомісткість розрахунків;
2) вартість розрахунків;
3) необхідність інформаційного та алгоритмічного спряження суміжних завдань управління витратами та системи управління підприємства загалом;
4) вимоги до оперативності управління витратами і її відповідності дині маці процесу виробництва та управління загалом;
5) точність розрахунків;
6) можливість реалізації нових завдань управління.
Завдання управління витратами є багатоваріантними, вони розв'язуються на основі великого числа взаємодіючих, а іноді й суперечливих факторів, які породжують безліч різних рішень і схем управління. Застосовувати принцип

 
 

Цікаве

Загрузка...