WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

витрат а виробництво і калькулювання собівартості продукції вносить суттєві корективи вметодологію обліку. З використанням ЕОМ, які дають значні переваги обробки даних, виникає проблема деталізації, підвищення контрольних властивостей, точності і достовірності обліку виробничих витрат шляхом його раціональної постановки.
У міру комп'ютеризації управління зростає роль нормативного методу, який переходить на новий рівень: створення автоматизованого банку даних дозволяє фіксувати у первинному обліку тільки обсяг виконаної роботи і відхилення від норм, визначення ж сумарного обсягу витрат відбувається на базі інформації, яка зберігається в банку даних, обсягу робіт і відхилень від норми. При цьому виключається можливість виникнення помилок, неточностей, приписувань та інших спотворень облікової документації.
Таким чином, для ТзОВ "Брокер" доцільно впровадити нормативну систему управління витратами та інформаційну систему для автоматизації обробки відповідної інформації. Перед тим, як розробляти архітектуру інформаційної системи доцільно виявити шляхи скорочення витрат підприємства та розрахувати їх прогнозні значення на 2004 рік з врахуванням тенденцій зростання обсягів виробничо-господарської діяльності.
Всі запропоновані заходи (1. Впровадження нормативної системи управління витратами. 2. Скорочення непродуктивних витрат підприємства. 3. Впровадження інформаційної системи управління витратами) шляхом скорочення витрат підприємства приводять до збільшення доходу ТзОВ "Брокер ". Це своєю чергою позитивно впливає на значення капіталовіддачі. Згідно завдання на дипломне проектування запропоновані проектні заходи повинні забезпечити збільшення капіталовіддачі реалізованої продукції на 3,03 %. Механізм збільшення капіталовіддачі та вплив кожного заходу на її значення наведені у структурно-логічній схемі на рис. 3.3.
3.2. Формування напрямків зменшення витрат ТзОВ "Брокер " в умовах
зовнішньоекономічної діяльності
В аналітичній частині було досліджено тенденції зміни структури повної собівартості продукції підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції. Однак для виробничого підприємства доцільно здійснити дослідження структури витрат на виготовлення окремих видів продукції з врахуванням їх питомої ваги у загальному обсягу діяльності. Це дозволить прийняти рішення про те, які вироби доцільно просувати на ринок у майбутньому, а які доцільно скорочувати через їх низьку рентабельність.
При розрахунку умовно-постійних витрат, які припадають на надання окремих видів послуг (табл. 3.1) ми виходили з того, що вони пропорційно розподілені за вагою конкретних видів продукції у загальному обсягу витрат.
Аналіз фактичного значення капіталовіддачі реалізованої продукції
2000-2003 рр
2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
59,9%.
48,31%.
38,14%
33,42%.
Фактори, які впливають на значення капіталовіддачі реалізованої продукції:
1. прибуток підприємства
2. собівартість виробництва продукції;
3. організаційна структура підприємства;
4. інфляція, конкуренція, стан економічних відносин удержав
Вибір заходів для досягнення необхідного значення капіталовіддачі
реалізованої продукції
Впровадження інформаційної системи контролю документообігу
Розрахунок вагових значень запропонованих заходів в очікуваній величині капіталовіддачі реалізованої продукції
Впровадження інформаційної системи контролю документообігу - 3,03%
Отримання результатів економічного зростання, отриманих внаслідок впровадження проектних заходів
Рис. 3.3. Структурно-логічна схема досягнення заданого значення капіталовіддачі реалізованої продукції ТзОВ "Брокер"
Таблиця 3.1
Структура доходів і витрат ТзОВ "Брокер" за видами продукції у 2003 р.
Вили продукції та послуг Доходи Витрати Рентабель-ність, %
тис. гри. % всього, тис. грн. ШІІІІІІ,
тис гри. умовно-постійні, тис. грн. частка умовно-постійних витрат, % %
1. Оргтехніка 219,5 58,38 217,1 160,2 56,9 26,21 60,16 0,83
2. Товари широкого вжитку 51,6 13,72 49,4 34,7 14,7 29,76 13,69 3,34
3. Будівельні роботи 42,8 1 1,38 40,5 27.3 13.2 32.54 1 1,22 4.26
4. Ремонтні роботи 38,2 1 0, 1 6 32,6 22.78
9.82
30,12 9,03 12,88
5. Орендні операції 23,9 6,36 21,3 14,8 6,5 30,52 5,90 9, 1 5
РАЗОМ 376 100,00 360,9 259,78 101,12 28,02 100,0 3,14
Частина змінних витрат може бути скорочена за рахунок вдосконалення інформаційної системи підприємства. На сьогодні на оформлення відвантажувальних документів у межах України витрачається в середньому 30,7 хв., а для закордону - 35,1 хв. Розподіл цього часу за операціями свідчить про значні резерви економії робочого часу спеціаліста відділу, а отже і витрат на оплату його праці (табл. 3.2)
Таблиця 3.2
Розподіл витрат часу спеціаліста відділу на оформлення відвантажувальних
документів
Види операцій Середні витрати часу
по Україні для закордонних поставок
хв.
%
хв.
%
Отримання документів з цеху 2,2 7,17 2,5 7,12
Розрахунок фактурної ціни 3,5 11,40 5,3 15,10
Розрахунок поправок на комплектацію 2,8 9,12 2,5 7,12
Внесення даних до бази даних 3,5 11,40 3,5 9,97
Формування і роздрук відвантажувальних документів 4,8 15,64 5,2 14,81
Підписання документів 1,3 4,23 2,3 6,55
Підписання документів начальником відділу 6,8 22, 1 5 6,8 19,37
Здійснення касових операцій 4.2 13,68 5.2 14,81
Передача документів замовнику, закриття бані даних 1,6 5,21 1,8 5.13
Разом 30,7 100 35,1 100
Невиправдано багато часу йде на формування і роздрук документів, що пояснюється використанням недосконалого програмного забезпечення та морально застарілих принтерів. Вдосконалення інформаційної та технічної інфраструктури ТзОВ "Брокер" дозволить (виходячи з досвіду інших підприємств) скоротити витрати часу по цій операції як мінімум на 40%. Тобто матимемо економію часу на одній операції в межах України - 4,8*0,4=1,92 хв., а за кордон - 5,2*0,4=2,08 хв.
Крім того, багато часу втрачається на підписання документів начальником відділу. Це пов'язано з тим, що спеціаліст повинен особисто занести готові документи до начальника і підписати їх. Цю проблему може вирішити нова система документообігу та використання в її межах електронного підпису. Тоді спеціаліст зі свого робочого місця, використовуючи персональний код доступу та систему перевірки введеної інформації, зможе отримати підпис керівника протягом щонайбільше 1,5 хв. Таким чином, отримуємо економію по внутрішніх та зовнішніх операціях 6,8-1,5=5,3 хв.
Таким чином, враховуючи, що протягом 2003 року на ТзОВ "Брокер " було укладено (переоформлено) 4176 комплектів відвантажу вальних документів, можна вивільнити:
4176*(1,92+5,3)+1457*(2,08+5,3)=40903,38хв. або 681,7 год.
При середній тарифній ставці спеціаліста 8,73 грн./год. отримуємо економію фонду оплати праці в розмірі 681,7*8,73=5951,4 грн. Разом з витратами

 
 

Цікаве

Загрузка...