WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

застосування на практиці різних систем управління витратами завждибули відповіддю на ті чи інші проблеми, які виникали в процесі управління діяльністю підприємства. Інформацію про витрати на підприємстві можна використовувати у трьох напрямках:
- для оцінки рівня витрат у той чи інший період і визначення прибутку;
- для прийняття рішень (в галузі політики цін, зростання чи скорочення обсягів виробництва, оновлення номенклатури послуг тощо);
- для контролю і регулювання.
В основі будь-якої системи управління витратами лежить їх класифікація за різними ознаками, яка необхідна для оцінки ступеня можливого впливу на ті чи інші витрати або ступеня впливу тих чи інших витрат на кінцеві результати діяльності підприємства.
Сукупність об'єктивних факторів: концентрація виробництва, вдосконалення його технології та організації, розробка теорії нормування витрат праці і матеріальних ресурсів, розвиток методів оперативного управління виробництвом, гостра необхідність оперативного контролю витрат і регулювання собівартості - призвели до створення і розповсюдження системи "стандарт-костс". Ця система є методом нормативного обліку і регулювання витрат. Система нормативного визначення витрат найкраще підходить для організацій, діяльність яких складається з низки однакових або подібних операцій. На рис. 3.2 наведено схему нормативного обліку і регулювання витрат. Така система діє можливість детально і своєчасно враховувати (виявляти) відхилення для кожного центру відповідальності за елементами витрат або статтями калькуляції, вказує менеджерам на виявлені відхилення з метою прийняття необхідних управлінських рішень, які регулюють рівень витрат.
Рис. 3.2. Нормативний облік і регулювання витрат
Основне призначення нормативного обліку витрат полягає в наступному:
- слугувати базою для складання кошторису і оцінки ефективності управління;
- виявляти відхилення, їх значимість і природу, сприяти виробленню регулюючих дій;
- давати прогноз виконання нормативу витрат;
- спрощувати облік витрат на кінцевий продукт виробництва;
- виявляти якість нормативів (стандартів) і намічати шляхи для їх вдосконалення;
- встановлювати (коректувати) цілі, яких необхідно досягти.
Нормативний метод є важливим засобом управління витратами на виробництво, оскільки забезпечує вирішення таких завдань:
- створення системи діючих прогресивних норм і нормативів і на їх основі визначення раціонального (обґрунтованого) нормативного рівня витрат (собівартості) на виробництво продукції;
- отримання інформації про витрати за нормами на окремі види послуг в розрізі калькуляційних статей і витрат;
- реєстрація і облік в оперативному порядку змін норм і нормативів, відхилень від норм за місцями і причинами їх виникнення, а також за відповідальними службами;
- контроль і узагальнення даних про фактичні втрати і непродуктивні витрати;
- розрахунок фактичної собівартості послуг на основі попередньо розрахованих нормативних витрат (калькуляції);
- збір даних про виробничі витрати для формування раціональної техніко-економічної політики на підприємствах та загалом у галузі;
- створення звітної бази для нормування і планування витрат;
- постійне підвищення достовірності, точності і оперативності обліку витрат;
- оцінка результатів роботи виробничих підрозділів і підприємств загалом.
У 1950-х у зв'язку з підсиленням конкуренції, розвитком теорії маркетингу і поділу витрат на постійні і змінні сформувалася система "директ-костінг", в основу якої покладено контроль витрат у зв'язку з коливаннями обсягу виробництва або ступеня завантаження персоналу та устаткування. Класичний варіант системи "директ-костінг" передбачав розрахунок тільки прямих витрат, всі з яких змінні. Використовуються також різновиди, засновані на обліку змінних витрат (прямих і змінних непрямих), а також всіх змінних витрат і частини постійних, які залежать від коефіцієнта використання виробничих потужностей. Система "директ-костінг" передбачає оцінку витрат, які безпосередньо пов'язані з продуктивністю і піддаються контролю. Визначення прямих витрат дозволяє раціональніше пов'язувати виробничу і збутову діяльність, оскільки дає чітке уявлення про зв'язок між витратами, обсягом виробництва і прибутком.
Подальший розвиток теорії і практики управління витратами і забезпечення прибуткової діяльності підприємств привів до формування у 1970-х роках контролінгу як цілісної концепції економічного управління підприємством, яка орієнтує керівників на виявлення всіх шансів і ризиків, які пов'язані з отриманням прибутку. Контролінг заснований на принципах директ-костінгу, хоча може включати в себе елементи системи "стандарт-косте" та подібних до неї. Контролінг не обмежується контролем витрат і рентабельності випуску, а й забезпечує досягнення поставленої підприємством цілі.
Специфічним інструментом контролінгу є сума покриття, яка показує, яка частина виторгу від реалізації послуг за ринковими цінами залишається у підприємства після вирахування прямих змінних витрат. Сума покриття включає постійні витрати підприємства і прибуток.
Метою створення нових систем обліку витрат є отримання точної, оперативної і достовірної інформації для оперативного контролю і аналізу рентабельності окремих видів продукції, процесів. Цим цілям слугує і загальна система управління витратами (Тоtal Соst Маnagement - ТСМ), яка покликана управляти всіма ресурсами і видами діяльності підприємства, в процесі яких ці ресурси споживаються. У системі ТСМ основна роль відводиться розробці і впровадженню особливого методу обліку витрат за видами діяльності -калькулюванню на основі діяльності (Асtiviti Ваsed Соstsng - АВС). Суть даного підходу полягає в наступному: ефективним напрямком зниженням витрат є ресурсозбереження.
Коротко методологію системи АВС можна визначити так:
- на відміну від традиційних методів обліку, які грунтуються на положенні про те, що продукція, яка випускається, споживає ресурси, система АВС заснована на принципі: продукція споживає види діяльності, а виробнича діяльність споживає ресурси;
- для визначення вартості виявляються фактори, які формують витрати (так звані кост-драйвери), які зв'язують конкретні види діяльності і відповідні витрати, а також виступають мірилом діяльності, оскільки витрати змінюються пропорційно до масштабу діяльності;
- на основі факторів, які формують витрати, ресурси розподіляють між центрами виробничої діяльності, а потім відносять на конкретні види продукту.
Система АВС забезпечує облік витрат по кожному виду продукції на кожному етапі виробничого процесу. Вона закладає основу для управління витратами за виробничим центрами, підсумкового аналізу собівартості конкретних продуктів.
На сучасному етапі комп'ютеризація обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...