WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

державному бюджеті у виглядізагальнодержавних податків і обов'язкових платежів, які розподіляються всередині держави і між місцевими органами влади.
При плануванні витрат підприємства на експортну діяльність існує така система, при якій примножується база нарахування за рахунок податків. Це означає, що на митну вартість товару нараховується мито, яке додається до вартості товару, потім нараховується акциз і в кінці ПДВ. Це сприяє збільшенню бази нарахування, за рахунок податків, що в свою чергу збільшує вартість продукції і знижує її конкурентоспроможність на іноземному ринку. Доцільно внести зміни в законодавство, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, податкові і митні питання з метою запровадження єдиної бази оподаткування і усунення її зростання за рахунок інших податків.
Наступною проблемою на підприємстві є велика частка накладних витрат в структурі собівартості продукції, а саме за рахунок надмірних витрат на апарат управління підприємством і утримання величезних адміністративних приміщень. Це впливає на собівартість продукції і конкурентоспроможність продукції підприємства на іноземних ринках.
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
3.1. Обґрунтування заходів з формування механізму зниження собівартості продукції в умовах ЗЕД для ТзОВ "Брокер"
Результати огляду літературних джерел з питань управління витратами свідчать про те, що практично кожне підприємство, незалежно від галузі та видів діяльності, форми власності та розмірів має значні резерви економії витрат. Однак для того, щоб їх виявити та реалізувати, слід налагодити чітку систему управління витратами, яка базується на методології аналізу витрат та технічному забезпеченні їх розрахунку та корегування.
Аналіз виробничо-господарської діяльності ТзОВ "Брокер" дозволив виявити основні напрямки скорочення операційних витрат, хоча для цього слід здійснити їх подальшу деталізацію.
Метою проектування є формування механізму зниження собівартості продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності шляхом налагодження системи аналізу витрат та впровадження інформаційної системи управління витратами ТзОВ "Брокер ".
Аналіз витрат є важливим елементом функції контролю, який готує інформацію для обґрунтованого планування витрат підприємства. У системі управління витратами аналіз завершує функціональний цикл і одночасно є його початком. Витрати підлягають аналізу як загалом по підприємству, так і по виробничих підрозділах, за економічними елементами витрат і калькуляційними статтями, видами діяльності, одиницями продукції (робіт, послуг), стадіями виробничого процесу та іншими об'єктами обліку. Зміст аналізу витрат на підприємстві розкрито на рис. 3.1.
При проведенні аналізу слід фактичний рівень витрат звітного періоду
порівняти з досягнутим за попередній період або встановленим планом, виявити обсяг і причини зміни витрат за складом і структурою, встановити фактори, які зумовили зростання чи скорочення витрат, виявити резерви їх можливого зниження. Аналіз передбачає дослідження витрат на виробництво продукції в розрізі економічних елементів. Такий підхід дозволяє виявити зміни матеріало-, фондо- і зарплатомісткості (трудомісткості) відповідної продукції.
Зменшення питомої ваги матеріальних витрат при відносному збільшенні витрат на оплату праці пов'язано зі структурними змінами у складі продукції. Окремого розгляду потребує збільшення витрат на оплату послуг сторонніх організацій. Зміна частки амортизації у загальній сумі витрат відображає динаміку фондоємності виробництва та фондоозброєності праці, а також перехід до іншого способу розрахунку амортизації.
Об'єктом аналізу собівартості за калькуляційними статтями служить переважно собівартість всієї сукупності послуг підприємства та їх окремих видів. Такий аналіз дозволяє встановити, за якими статтями досягнута економія порівняно з попереднім періодом, а за якими допущено перевитрати.
?
Аналіз витрат на підприємстві
Рис.3.1. Схема аналізу витрат ТзОВ "Брокер"
Особливої уваги потребують ті статті, які зазнали найбільших змін. Аналіз статей прямих калькуляційних витрат дозволяє виявити фактори, які викликали відхилення, встановити причини та винуватців відхилень.
Значний інтерес для керівників підприємства представляє аналіз собівартості окремих видів послуг, оскільки вона впливає на рентабельність і економічні результати підприємства. Аналізуються види продукції, які мають найбільшу питому вагу в загальному обсягу, збиткові види продукції, а також ті, які характеризуються найбільшою рентабельністю. При аналіз собівартості слід мати на увазі, що значні перевитрати можуть бути допущені за окремими статтями калькуляції при відсутності перевитрат по собівартості продукції загалом.
Необхідність аналізу кошторисів витрат на обслуговування виробництва та управління продиктована тим, що суттєву частину собівартості продукції складають непрямі витрати. При аналізі непрямих витрат порівнюють темпи зростання обсягу виробництва продукції з темпами зростання витрат на обслуговування виробництва та управління і встановлюють взаємозв'язок зміни цих темпів. Темп зростання обсягу випуску повинен випереджати темп зростання вказаних витрат. У цьому випадку відбувається відносне скорочення витрат на одну гривну продукції, що враховується в економічних розрахунках при прийнятті багатьох господарських рішень.
Відхилення фактичних витрат на утримання і експлуатацію устаткування від кошторисного рівня переважно викликають два фактори: зміна обсягів виробництва і порушення кошторису витрат. Для виявлення ролі кожного з цих факторів витрати ділять на змінні та умовно-постійні. Витрати за статтями загальновиробничих витрат та витрат по виробничих підрозділах вважають умовно-постійними, їх аналіз зводиться до контролю за дотриманням кошторисів та розгляду обґрунтованості зміни запланованого рівня витрат та ступеня їх виконання, вияснення причин та винуватців перевитрат окремих статей чи кошторису загалом.
В якості узагальнюючого показника, який характеризує витрати на виробництво продукції, використовують витрати на одну гривну обсягу випуску продукції. Його динаміку визначають такі фактори: зміна собівартості окремих видів послуг, зміна цін на послуги і матеріальні ресурси, структурні зсуви у складі наданих послуг.
При аналізі витрат на реалізацію послуг враховують способи віднесення комерційних витрат на собівартість, які залежать від методу визначення виторгу від реалізації послуг. Комерційні витрати оцінюють за відхиленням їх фактичного рівня від запланованого у кошторисі.
Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції є достатньо складним і трудомістким, вимагає високої кваліфікації спеціаліста-аналітика. Його проведення виправдане, якщо виявляє причини відхилень фактичного обсягу витрат від витрат попереднього періоду або планового рівня витрат, винуватців перевитрат та резерви зниження витрат на підприємстві.
Вироблення і

 
 

Цікаве

Загрузка...