WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота


Дипломна робота
Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ "Брокер".
АНОТАЦІЯ
Дипломний проект розглядає питання, які пов'язані в формуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ "Брокер". Робота містить огляд наукової та методичної літератури, яка вивчає визначені питання; оцінку законів та іншої юридичної бази; аналіз фінансового стану фірми, аналіз її зовнішньоекономічної діяльності за п'ять останніх років. Подаються рекомендації щодо подолання недоліків, виявлених у попередніх розділах, з розрахунком їх економічного ефекту.
ANNOTATION
Diplom's thesis concentrates on the questions, which are connected with the mechanism of foreign-economic activity of firm "Broker". The contents of the work is on survey of scientific and methodical literature, in which appropriate issues were.
Studied; evaluation an acts and other law documents; financial analysis, analysis of foreign-economic activity. In the main section recomendations for the eliminating defects, which were revealed in'the previous sections, with calculation of their economic effects, are comprised.
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Поняття витрат та собівартості продукції
1.2. Витрати виробництва та їх класифікацій
1.3. Функції та принципи управління витратами в умовах ЗЕД
1.4. Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази з питань зниження собівартості продукції в умовах зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ "Брокер"
2.2. Аналіз собівартості виробництва продукції ТзОВ "Брокер"
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА
3.1. Обґрунтування заходів з формування механізму зниження собівартості продукції в умовах ЗЕД для ТзОВ "Брокер "
3.2. Формування напрямків зменшення витрат ТзОВ "Брокер" в умовах зовнішньоекономічної діяльності
3.3. Розробка пропозицій з впровадження інформаційної системи управління витратами в ТзОВ "Брокер "
3.4. Оцінка проектних рішень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання завжди потребує витрачання певних коштів, а прибуткова реалізація виробленої продукції або певних послуг неможлива без обґрунтованої ціни на продукцію (послуги). Особливо це актуально для зовнішньоекономічної діяльності, оскільки конкуренція на світових ринках дуже жорстка і без ретельного планування своїх витрат підприємство просто не витримає цінового натиску крупних світових виробників аналогічного товару. Зараз Україна має реальні перспективи використати можливості створення дійсно відкритої економіки і її інтеграції у світове господарство.
Визначення шляхів зниження собівартості продукції повинно розпочинатися з визначення сутності та дослідження структури витрат. Крім того, слід вивчати чинники, які впливають на динаміку розміру поточних витрат підприємства. Беручи за базу такий показник як собівартість продукції необхідно докладно з'ясувати, яким чином витрати виробництва впливають на собівартість певного товару чи послуги. Дослідивши механізм формування та розрахунку розміру поточних витрат, необхідно перейти до багатоаспектної класифікації витрат на виробництво.
Дана дипломна робота мас на меті розглянути проблеми зниження собівартості продукції ТзОВ "Брокер" в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Об'єктом дослідження було вибрано саме це підприємство, оскільки його діяльність та проблеми є типовими для підприємств в Україні. Сектор підприємництва охоплює різні види виробничої діяльності і типи робіт, що відповідають широкому спектру потреб ринку. Дослідження проблем підприємництва ще більше ускладнюється відмінностями в офіційних визначеннях суб'єктів малого бізнесу та широко вживаної термінології.
У дипломній роботі передбачені гри основні розділи. У теоретичній частині здійснено огляд наукової та навчально-методичної літератури з проблем зниження собівартості продукції в умовах зовнішньоекономічної діяльності, розглянуто сутність та види витрат підприємства. Особлива увага приділена функціям та методам управління витратами та методам їх зменшення. Крім того в цій частині виконано оцінку законодавчої та нормативно-довідкової бази з питань визначення та визнання витрат підприємства, а також розглянуто основні аспекти правового регламентування зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств.
Аналітична частина містить загальну характеристику ТзОВ "Брокер", яка включає інформацію про організаційний, фінансовий, економічний та виробничий стан об'єкта дослідження. Розглянуто також перспективи розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, детально проаналізовано структуру витрат за різними напрямками діяльності.
На основі результатів досліджень виявлено основні проблеми зниження собівартості продукції підприємства та розроблено низку рекомендацій щодо її зниження. Основою зниження собівартості визнано економію всіх видів ресурсів. Особливо актуальним для ТзОВ "Брокер" є зниження трудомісткості продукції.
Рекомендаційна частина включає розробку шляхів удосконалення механізму зниження собівартості у ТзОВ "Брокер" в умовах зовнішньоекономічної діяльності та розраховано результати економічних рішень.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Поняття витрат та собівартості продукції
Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, однак в економічній літературі і на практиці використовуються різні терміни, які іноді плутаються. Зокрема багато авторів не відчувають відмінності між поняттями "витрати" та "грошові виплати"1.
Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П., Асаул А.Н., Осорьева И.Б. у підручнику "Управление затратами на предприятии" визначають грошові виплати як реальні або передбачувані витрати фінансових ресурсів підприємства. Грошові виплати є сукупністю переміщень фінансових засобів і відносяться або до активів, якщо здатні принести доход в майбутньому, або до пасивів, якщо цього не станеться і зменшиться нерозподілений прибуток підприємства за звітний період. Витрати ж характеризують у грошовому виразі обсяг ресурсів, використаних у певних цілях, і трансформуються у собівартість продукції (робіт, послуг). Щоб відзначити відмінності між грошовими виплатами даного періоду і витратами, що виникають у зв'язку з ними автори відзначають таке:
- витрати поточного року є грошовими виплатами підприємства за цей рік;
- витрати, понесені до поточного року, стають грошовими виплатами даного року і з'являються як активи на початок цього року;
- витрати поточного року можуть бути грошовими виплатами майбутніх періодів і будуть відображені як активи на кінець поточного року.
Уявлення про витрати підприємства базується на трьох важливих припущеннях.
1. Витрати визначаються

 
 

Цікаве

Загрузка...