WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

року. У цих самих розмірах названі витрати відносять на витрати виробництва, тобто на собівартість виробленої продукції.
Усі витрати на ремонт, у тім числі й ті, що перевищують зазначену суму, відносять на збільшення балансової вартості основних засобів груп 2 і 3 або балансової вартості окремого об'єкта основних засобів групи 1. Таким чином, вони підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних груп основних засобів.
Витрати на капітальний ремонт орендованих основних виробничих засобів провадяться згідно з договором оренди. Коли умовами договору передбачено, що всі витрати на ремонт орендованих основних засобів провадяться за рахунок коштів орендаря, то в суму орендної плати не включають відрахування на капітальний ремонт основних засобів.
Орендар може збільшити балансову вартість відповідної групи основних засобів на вартість фактично проведених поліпшень такого об'єкта. Орендар має право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року. Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 або балансової вартості окремого об'єкта основних засобів групи 1 та підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних засобів.
Якщо капітальний ремонт орендованого майна здійснюється орендодавцем, то витрати на капітальний ремонт включаються в орендну плату і сплачуються орендарем.
Під час розбирання об'єктів, що підлягають ремонту, можуть виявитися придатні для дальшого використання матеріали, запасні частини тощо. Вони оприбутковуються, оцінюються, відображаються в обліку і згодом можуть бути реалізовані або використані в процесі ремонту основних виробничих засобів. Отримані при цьому кошти є джерелом фінансування ремонту основних виробничих засобів.
Ремонт основних невиробничих засобів фінансується з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а також інших джерел, за рахунок яких фінансується поточне утримання зазначених основних засобів.
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Фінансовий аналіз підприємства
Перед тим, як дати оцінку ступеня забезпеченості підприємства основними засобами, слід проаналізувати основні показники діяльності ТОВ "Фіалка", щоб детальніше познайомитися із його діяльністю, які наведені в таблиці 2.1.
Дані таблиці 2.1 свідчать про ефективність діяльності підприємства, зокрема, протягом 4-х останніх років спостерігається зростання чистого прибутку підприємства (рис. 2.1). Насамперед, це викликано збільшенням обсягу виробництва продукції на фоні відносного зниження їх собівартості (див. рис. 2.2 - 2.3).
Рис. 2.1. Динаміка чистого прибутку ТОВ "Фіалка" в 2001-2004 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.1
Основні показники діяльності ТОВ "Фіалка" та їх динаміка протягом 2001-2004 рр.
Найменування показника Період 2002/2001 2003/2002 2004/2003
2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. абс %, кt абс %, кt абс %,кt
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (арів, робіт, послуг) (тис.грн.) 3869,00 4515,80 6542,00 7724,20 646,80 16,72 2026,20 44,87 1182,20 18,07
Собівартість реалізованої продукції (арів, робіт, послуг) (тис.грн.) 2410,00 1777,20 3248,00 3767,30 -632,80 -26,26 1470,80 82,76 519,30 15,99
Необоротні активи (тис.грн.) 5026,00 4785,00 4577,00 4513,40 -241,00 -4,80 -208,00 -4,35 -63,60 -1,39
Оборотні активи (тис.грн.) 706,00 508,00 396,00 770,90 -198,00 -28,05 -112,00 -22,05 374,90 94,67
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.) 4000,00 3445,00 2854,00 2498,60 -555,00 -13,88 -591,00 -17,16 -355,40 -12,45
Поточні зобов'язання (тис.грн.) 297,00 744,00 623,00 1051,30 447,00 150,51 -121,00 -16,26 428,30 68,75
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) 216,00 359,20 472,00 623,00 143,20 66,30 112,80 31,40 151,00 31,99
Рис. 2.2. Динаміка виручки від реалізації 2001-2004 рр.
Рис. 2.3. Собівартість продукції ТОВ "Фіалка" (у відсотках до валової виручки) протягом 2001-2004 рр.
В таблиці 2.2 наведені основні фінансові коефіцієнти ТОВ "Фіалка".
Негативним моментом в діяльності підприємства є незадовільне значення Коефіцієнта забезпечення власними оборотними активами, при нормативному значення >0,1, фактичне значення зазначеного показника мало значення -0,32 в 2002 р, -0,36 в 2003 р. та -027 в 2004-му р.
Позитивним моментом в є постійне збільшення коефіцієнту оборотності активів з 0,68 в 2002 році до 1,26 в 2004, а також постійне збільшення Коефіцієнта оборотності матеріальних запасів з 6,97 в 2002 р. до 16,6 в 2004 р.
Незважаючи на збільшення оборотних активів в 2004 році, підприємству не вистачає чистого оборотного капіталу. Від'ємні показники чистого оборотного капіталу протягом 2002-2004 рр. показують неможливість підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання, а також свідчать про неможливість розширювати подальшу діяльність.
Таблиця 2.2
Основні фінансові коефіцієнти ТОВ "Фіалка" в 2002-2004 рр.
Показники Нормативне значення 2002 2003 2004
1. Аналіз ліквідності підприємства
Коефіцієнт покриття >1 0,68 0,64 0,73
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 0,4 0,29 0,51
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0 збільшення 0,3 0,19 0,07
Чистий оборотний капітал (тис. грн.) >0 збільшення -236 -227 -280,4
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості підприємства)
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >0,5 0,21 0,3 0,33
Коефіцієнт фінансування 0,1 -0,32 -0,36 -0,27
Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0 збільшення -0,214 -0,152 -0,162
3. Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів збільшення 0,68 1,06 1,26
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшення 8,31 7,98 7,69
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшення 22,47 84,53 16,35
Строк погашення дебіторської заборгованості(днів) зменшення 16,02 4,26 22,02
Строк погашення кредиторської заборгованості {днів) зменшення 43,32 45,13 46,82
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів збільшення 6,97 15,14 16,6
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) збільшення 0,61 0,86 1
Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільшення 2,96 4,19 3,99
4. Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт рентабельності активів >0 збільшення 0,07 0,09 0,12
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу >0 збільшення 0,28 0,36 0,39
Коефіцієнт рентабельності діяльності >0 збільшення 0,1 0,09 0,1
Тепер перейдемо до аналізу ступеня забезпеченості підприємства основними засобами.
Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об'єднати в три групи, які характеризують:
1) забезпечення підприємства основними засобами;
2) стан основних засобів;
3) ефективність використання основних засобів.
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства.
Фондомісткість є

 
 

Цікаве

Загрузка...