WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз асортименту і структури продукції - Курсова робота

Аналіз асортименту і структури продукції - Курсова робота

кожному виду.
Номенклатура являє собою перелік найменувань виробів, а також їхніх кодів, встановлених для відповідних видів продукції в загальній класифікації промислової продукції (ЗКПП).
Підприємства часто порушують структуру, встановлену планом. Це відбувається за зміни попиту на продукцію, відсутністю необхідної сировини. Часто, у відповідності з попитом, підприємство збільшує випуск більш дешевої чи навпаки дорогої продукції. Це приводить до зрушення в структурі продукції.
Також існують два основних види причин невиконання плану з асортименту: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх причин відносяться зміна попиту на окремі види продукції, стану матеріально-технічного забезпечення і т.д. Внутрішні причини - це недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан устаткування, простої, аварії, недоліки в системі керування.
З таблиці видно, що підприємство успішне справилося з виконанням плану по випуску товарної продукції. Перевиконання склало 159,36 тис. бут. Темп росту склав 109%. Але якщо проводити аналіз виконання плану по кожній асортиментній позиції продукції, то план не виконаний на 26,63 тис. бут. Темп росту був знижений до 98,5%
Таблиця 7
Аналіз асортименту і структури
Назва виробу Плановий випуск, тис. бут Фактичний випуск, тис. бут (2004 р.) Виконання плану, % Зараховано в асортимент, тис. бут.
Проскурівське 1000 1100 110 1000
Кляве 160 163,04 102 160
Гурман 100 90,57 96 90,57
Жигулівське 90 107,05 90,6 90
Компроміс 160 170,7 106,68 105
Бенефіс 250 288 115,2 232,8
Разом 1760 1919,36 109 1733,37
Оцінка виконання плану з асортименту продукції виконується за допомогою коефіцієнта виконання плану з асортименту Кас:
Кас = 1733,37/1760 = 0,985.
Для розрахунку впливу структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні можна використовувати спосіб відсоткових різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану по виробництву продукції, розрахованими на підставі вартісних(Кв) і умовно-натуральних(Кн) показників помножимо на запланований випуск валової продукції у вартісному вираженні:
Якщо б план виробництва був рівномірно перевиконаний на 109,054% по всім видам продукції і не порушувалася запланована структура, то загальний об'єм виробництва в цінах плану склав би 1313,83тис.грн. За фактичною структурою він вище на 383,170 тис.грн. Це означає, що збільшилася частина більш дорожчої продукції у загальному її випуску.
Висновок.
В даний час завод робить і реалізує як темне, так і світле пиво, серед них: "Проскурівське", "Бенефіс", "Гурман", "Компроміс" і ін. Асортимент пива постійно росте.
Великим попитом на ринках міста користується пиво "Проскурівське", тому що це традиційна і давно відома марка. Інші марки пива досить молоді. Однак усі сорти пива, що випускаються ВАТ "Хмельпиво" користуються попитом серед практично всіх шарів населення.
ВАТ "Хмельпиво" матеріально зацікавлений у задоволенні тих потреб, що виражаються через попит. Завод прагне до зниження витрат, поліпшенню якості продукції, відновленню асортименту.
В першому розділі я розглядаю теоретичні питання соціально-економічного значення асортименту і структури продукції для підприємства та споживачів.
В першому розділі даної роботи розглядаються поняття і сутність асортименту і структури продукції, принципи формування асортименту.
У другому розділі розглядається аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ "Хмельпиво" за 2003-2004 роки. Для того щоб мати повне представлення про роботу підприємства, розглядаються й аналізуються техніко-економічні показники.
Робиться аналіз структури і асортименту продукції ВАТ "Хмельпиво" за допомогою коефіцієнта виконання плану з асортименту Кас та способом відсоткових різниць структуру продукції.
Література.
1. Архипчук Е.І. Людина і праця. - 2005.-№2. с.11-16;
2. Балгаш О.М. Управління підприємством в перехідний період. - К., 2001, 240с.;
3. Вісник ТУП. т.2. 2003 №2, с62-64;
4. Герчікова І.Н. Менеджмент. М.: "ЮНІТІ", 1995. - 430c.;
5. Економічний аналіз: Навчальний посібник /М.А.Болюх і т.д. - К.:КНЕУ,2001.-540с.;
6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 512с.;
7. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: КТЕІ, 1993. - 348с.;
8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. - К, 2004. - 654с.;
9. Статистичний щорічник України за 2003 рік/ Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за вип. В.А. Головко.-К.: Техніка, 2004.-С.431.
10. Фінанси підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. 460с.;
Додаток 1
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА АСОРТИМЕНТОМ, тис. грн.
Вид продукції За минулий період Звітний період Зараховується у виконання плану
За планом фактично Виконання плану, %
А 1600 1600 1570 98,1 1570
Б 2400 2100 2150 102,4 2100
В* - 400 400 100 400
Г 900 900 1081 120 900
Д 600 - - - -
Ж* - 500 349 69,8 349
З 500 700 686 98 686
Інша продукція(6 видів)** 2000 2200 2264 102,9 2200
Усього 8000 8400 8500 101,2 8205
*"В" і "Ж" - нові види продукції.
** - усі планові завдання щодо окремих видів продукції виконано.
Додаток 2
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ОНОВЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ НОВИХ ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ
Показник
П'ятиріччя Найвищі показники в галузі
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік(минулий) 5-й рік(звітний)
1. Кількість видів продукції 20 22 15 16 12 150
У т.ч. з товарною маркою® - - - - 1 9
2. Коефіцієнт оновлення асортименту (частка нових видів виробів в обсязі товарної продукції) 0,06 0,07 0,03 0,05 0,02 0,25
3. Обсяг витрат на науково-дослідні та конструкторські розробки:
а) сума, тис. грн. 280 100 60 45 58 -
б) у % до загальних витрат на виробництво продукції 6 3,5 2 1,2 1,4 15
Додаток 3.
Загальні техніко-економічні показники ВАТ "Хмельпиво" за 2003-2004роки
Показники Од. вимір. 2003г. 2004г. Відхил. абсолют. +,- Відхил. віднос. %
Об'єм виробництва внатуральному вираженні
Тис. бут 1364,75 1919,36 554,61 140,6
Об'єм виробництва в вартісному вираженні
Тис.грн.
1169,38 1605,73 436,35 137,31
Об'єм реалізованої продукції
Тис.грн.
1204,75 1697 492,24 140,86
Чисельність ВП Чол. 172 201 29
116,86
Річний фонд оплати праці
Тис.грн.
129,89 202,63 72,74 156
Вироблення на одного працюючого
Тис.грн.
6,79 7,98 1,19 117,5
Середньомісячна зарплата працюючого
грн
629,3 840,1 210,8 133,5
Витрати на 1 грн реалізованої продукції
грн
2,63 2,56 -0,07 97,6
Собівартість реалізованої продукції
Тис.грн.
950,12 1307,53 357,41 138,67
Прибуток(дохід)
от реалізації
Тис.грн.
254,62 389,471 134,851 152,96
Середньорічна вартість ОВФ
Тис.грн.
301,16 400,37 99,21 132,94
Фондовіддача
грн
0,129 0,133 0,004 103,35
Рентабельність продукції
%
26,8 29,8 3 -

 
 

Цікаве

Загрузка...