WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз асортименту і структури продукції - Курсова робота

Аналіз асортименту і структури продукції - Курсова робота

галузі. Така "економія" може тільки погіршити становище в майбутньому. [5,C.355-363]
Нерівномірність виконання плану з окремих видів продукції призводить до негативних змін її структури. Дотримання планової структури - це дотримання у фактичному обсязі випуску продукції запланованих співвідношень між окремими її видами.
Використовуючи вихідні дані Додат. 1, побудуємо табл. - 1. У залік виконання плану виробництва кожного виробу(табл. 1, гр. 7) береться менша величина показника порівняння граф 6 і 4. Отриманий результат (гр. 7) ділять на величину фактичного випуску товарної продукції. Коефіцієнт додержання планової структури (Кстр) становить:
Проте цей показник за сучасних умов не має суттєвого значення. Більший інтерес становить вплив структурних (частіше асортиментно-структурних) зрушень на ключові показники підприємства.
Таблиця 1
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА ЗА СТРУКТУРОЮ,тис.грн.
Вид продукції Випуск продукції у звітному періоді Фактичний обсяг продукції за плановою структурою(підсумок гр. 4 * гр. 3 Залікова сума
За планом Фактично
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7
А 1600 19,1 1570 18,5 1624 1570
Б 2100 25,0 2150 25,3 2125 2125
В 400 4,8 400 4,7 408 400
Г 900 10,7 1081 12,7 909 909
Ж 500 5,9 349 4,1 502 349
З 700 8,3 686 8,1 705 686
Інші 2200 26,2 2264 26,6 2227 2227
Усього 8400 100 8500 100 8500 8266
Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна зробити способом ланцюгової підстановки (табл. 2), що дозволяє абстрагуватися від усіх факторів, крім структури продукції:
Таблиця 2.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Виріб Оптова ціна, грн. Об'єм виробництва продукції Товарна продукція в планових цінах, грн. Зміна товарної продукції за рах. структури, грн
план факт план факт. за планов. структурою факт
A 5000 5760 5040 28800 29550 25200 -4350
B 6000 5600 5544 33600 34475 33264 -1211
C 7000 2743 3168 19200 19700 22176 +2476
D 7500 1920 2688 14400 14755 20160 +5385
Разом - 16023 16440 96000 98500 100800 +2300
Данні графи 5 отримані множенням показників графи 4 з кожного виду продукції на коефіцієнт виконання плану з товарної продукції в цілому по підприємству в умовно-натуральних одиницях (Квп):
Якщо б план виробництва був рівномірно перевиконаний на 102,6025% по всім видам продукції і не порушувалася запланована структура, то загальний об'єм виробництва в цінах плану склав би 98500грн. За фактичною структурою він вище на 2300грн. Це означає, що збільшилася частина більш дорожчої продукції у загальному її випуску.
Такий самий результат можна отримати і більш легким способом , а саме способом відсоткових різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану по виробництву продукції, розрахованими на підставі вартісних(Кв) і умовно-натуральних(Кн) показників помножимо на запланований випуск валової продукції у вартісному вираженні:
Таблиця 3.
РОЗРАХУНОК ЗМІНИ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ ЗА РАХУНОК СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА
Виріб Оптова ціна, грн Структура продукції, % Зміна середньої ціни за рахунок структури
план факт +,-
A 5000 35,95 30,66 -5,28 -264,0
B 6000 34,95 33,72 -1,23 -73,8
C 7000 17,12 19,27 +2,15 +150,5
D 7500 11,98 16,35 +4,36 +327,3
Разом - 100 100 - +140,0
Для розрахунку впливу структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні можна використовувати також спосіб абсолютних різниць. Спочатку необхідно визначити, як зміниться середній рівень ціни(?Цстр) за рахунок структури(табл. 3):
Потім, помножуючи отриманий результат на загальний фактичний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні, взнаємо зміну обсягу товарної продукції у вартісному вираженні:
Розрахунок впливу структурного фактора на зміну випуску продукції у вартісному вираженні можна зробити і за допомогою середньозважених цін (якщо продукція однорідна). Для цього спочатку визначається середньозважена ціна при фактичній структурі продукції, а потім при плановій і різниця між ними збільшується на фактичний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні:
Аналогічним образом визначається вплив структури реалізованої продукції на суму виторгу(табл. 4).
Приведені дані показують, що за рахунок зміни структури продукції виторг від її реалізації збільшився на 2185грн. Це свідчить про збільшення питомої ваги більш дорогих виробів С и D у загальному обсязі продажів.
Таблиця 4.
РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ СТРУКТУРИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СУМУ ВИРУЧКИ
Виріб Оптова ціна, грн Об'єм реалізації продукції Зміна виручки за рах. структури прод.
план факт план фактично при плановій структурі факт
A 5,0 5700 4850 28500 28250 24250 -4000
B 6,0 5600 5300 33600 33305 31800 -1505
C 7,0 2700 3050 18900 18735 21350 +2615
D 7,5 1900 2560 14250 14125 19200 +5075
Разом - 15900 15760 95250 94415 96600 +2185
Використовуючи описані вище прийоми, можна визначити вплив структури продукції і на інші показники діяльності підприємства: трудомісткість, матеріалоємність, на загальну суму витрат, прибуток, рентабельність і інші економічні показники, що дозволить комплексно, всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики підприємства.[8, C.447-452]
ІІ. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ ВАТ "ХМЕЛЬПИВО"
1. Коротка характеристика ВАТ "Хмельпиво"
Відкрите акціонерне товариство "Хмельпиво" утворено на базі Хмельницького пивоварного заводу, побудованого і пущеного в експлуатацію 1901 року. "Хмельпиво" - одне з найстарших підприємств пивоварної галузі, він побудований більш 100 років тому . У 1992 році завод був перетворений в акціонерне товариство змішаної власності
ВАТ "Хмельпиво" є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, знак обслуговування й інші символи юридичної особи. Воно може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права і виконувати обов'язки, виступати як позивач чи відповідач в суді, арбітражному чи третейському суді несучи при цьому відповідальність своїм майном.
Юридичний статус компанії - приватна власність. Дата реєстрації і перереєстрації компанії - первинна реєстрація здійснена - 25.11.1992 р. перереєстрація - 27.01.1999 р.
Керівник компанії - Лисюк Олександр Олександрович.
Адреса компанії: м. Хмельницький,29000, Чорновола, 24; тел/факс (0382)65-04-75.
Для ведення господарської діяльності підприємство має необхідні будинки, спорудження, механізми (варильний, бродильно-таборний цех, цех розливу пива, тарний цех, заводська котельня, компресорний цех, механічний цех, автогосподарство, адміністративний будинок), і так само земельною ділянкою площею 1,127 га.
Водопостачання - вода, ідеально очищена. Електропостачання і газопостачання - не централізоване.
Основними видами діяльності ВАТ "Хмельпиво" є виробництво і реалізація різних сортів пива. З покоління в покоління передається майстерність пивоварства, у

 
 

Цікаве

Загрузка...