WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія управління доходами торговельного підприємства: зміст, - Курсова робота

Стратегія управління доходами торговельного підприємства: зміст, - Курсова робота

нематеріальними активами та капітальний дохід, що пов'язаний з видобутком корисних копалин.
4. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безплатно наданих товарів.
5. Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості.
6. Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди).
7. Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами митної території України (з урахуванням сплаченого податку).
8. Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування.
Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від основної діяльності - торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали назву валового доходу.
У зв'язку з тим, що в торгівлі нова споживча вартість не створюється, доход від реалізації товарів являє собою плату за надання торговельно-посередницькі послуги (доведення товарів до споживачів та їх реалізація), яка становить частину виручки торговельного підприємства.
Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена потребою відшкодування витрат на ведення діяльності і отримання певної суми прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної цілі підприємства.
Основними джерелами доходів від продажу товарів є:
- торговельна надбавка до ціни придбання товарів;
- торговельна знижка з продажної ціни товару.
За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну на послуги торговельного підприємства. Їх рівень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової економіки залежить:
- з одного боку, від співвідношення між попитом та пропозицією на торговельні послуги, ступеня конкуренції на товарному ринку (регіональному), якості послуг, що надаються, і рівня цін закупівлі та продажу товарів;
- з іншого боку, від витратоміскості реалізації товарів і норми прибутку, яка відповідає стратегії розвитку підприємства.
Місце торговельної надбавки (знизки) в структурі роздрібної ціни товарі рображено на рис. 1
Різниця між ціною продажу та купівлі товарів на на різних стадіях реалізації товару являє собою доход торговельного підприємства з одиниці реалізованого товару. Валовий дохід торговельного підприємства формується як різниця між виручкою від реалізації товарів та сумою оплати постачальникам закуплених товарів.
?
У громадському харчуванні валовий дохід утворюється за рахунок торговельної надбавки (знижки, а також від націнки громадського харчування. Націнки громадського харчування призначені на покриття витрат, які пов'язані з виробництвом продукції громадського харчування і організацією її споживання. Рівень націнок диференціюється:
- за націночними категоріями, які відповідають класу обслуговування (люкс, вища, перша, друга, третя категорії);
- за продукцією (стравами, сировиною) - на делікатесні товари, порціонні страви, спиртні напої тощо.
В оптовій торгівлі валовий дохід утворюється також у вигляді різниці між ціною придбання та продажу товарів. Його розмір залежить від розміру надбавки, яка диференціюється за формами оптового товарообороту, виходячи з їх витратомісткості.
Оскільки розмір торговельних надбавок справляє суттєвий вплив на роздрібні ціни реалізації товарів, одним із інструментів державного регулювання споживчого ринку може бути державне регулювання їх рівня.
Необхідність у введенні державного регулювання (як інструмент стримування зростання загального рівня цін) обумовлюється вимогою підтримання необхідних макроекономічних пропорції (між споживанням та накопиченням, нормою прибутку у сфері виробництва та обігу і ін.).
Державне регулювання може носити всеохоплюючий характер (тобто розповсюджуватися на всі товарні групи) або вводитися локально (на найбільш соціально значущі групи товарів).
II. Доходи в системі показників стратегічного
розвитку підприємства.
Доходи, які отримує торгівельне підприємство, характеризуються абсолютними, структурними та відносними показниками.
Абсолютний розмір доходів відображає загальну суму доходів, що отримані торгівельним підприємством в цілому та від окремих видів діяльності в грошовій формі.
Склад доходів характеризується питомою вагою доходів за окремими напрямками діяльності у їх загальному обсязі. Цей показник дозволяє визначити найбільш дохідні види діяльності підприємства та встановити пріоритети їх подальшого розвитку.
Валовий дохід торговельного підприємства від реалізації товарів характеризується сумою та рівнем.
Рівень доходів відображає частку ціни торговельної послуги в ціні товару і розраховується наступними формулами:
для роздрібної торгівлі:
для оптової торгівлі:
для підприємств громадського харчування :
де ВДр, ВДопт, ВДгх - відповідно, обсяг валового доходу роздрібної торгівлі, опту, громадського харчування;
О - роздрібний товарооборот;
ООУР - оптовий оборот з участю у розрахунках;
ВО - воловий оборот підприємства громадського харчування.
У зарубіжний літературі для оцінки рівня торговельного доходу використовується показник "торговельна маржа", який розраховується як відношення доходів до оборотів товарів по окупівельній ціні (Оз):
Доходи від інших видів діяльності підприємства також можна охарактеризувати не тільки абсолютними, й відносними показниками. Загальним підходом до їх формування є оцінка обсягу доходу, отриманого від певної діяльності (окремих господарських операцій) на одиницю показника, що оцінює їх обсяг в грошовому чи натуральному вимірі.
Наприклад, рівень доходності надання комерційного чи споживчого кредиту (РПкр) розраховується за формулою:
де Пк - плата за кредит;
Кк - розмір наданого кредиту.
Рівень доходності інвестиційної діяльності (РДінв) дорівнює:
де ДІ - інвестиційний доход тощо;
І - сума інвестованого капіталу.
Рівень доходності орендних операцій (РДор) або ставка доходу від орендних операцій становить:
де ОП - отримана орендна плата від здачі майна (торговельної площі) в оренду;
ОМгр - майно, яке здають в оренду (грошовій оцінці);
ТПор - торговельна площа, передана в оренду, кв.м.
Розглядаючи доходи торговельного підприємства в системі показників його економічного розвитку, слід підкреслити, що це найважливіший економічний показник, яки є джерелом покриття поточних витрат, сплати податку на додану вартість та формування прибутку підприємства. значення отримання доходу у вирішення перерахованих завдань відображає схема розподілу доходів (Додаток № 2 стр 26)
Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємства щодо оплати праці і формування чисельності та складу робітників, податкова політика,можливості розвитку матеріально-технічної бази та фінансування відтворювальних процесів, виплати дивідендів та інше.
З іншого боку, обсяг доходів є джєрелом покриття поточних витрат і утворенням прибутку, водночас він залеть від економічної стратегії підприємства і його цільової функції - прибутку. Цільовий рівень рентабельності визначає політику підприємства у формуванні розміру надбавки до

 
 

Цікаве

Загрузка...