WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності - Курсова робота

Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності - Курсова робота

1
Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники підприємства
№ п/п Показники Одини-ці виміру Роки Темпи зростання
Позами-нулий Мину-лий Звіт-ний Мину-лий / позами-нулий Звіт-ний/ мину-лий
1. Показники (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) Тис. грн. 8302,1 9662,7 15425,0 1360,6 5762,3/ 156,2%
2. Середньо облікова чисельність осіб 542 565 572 13 7
- працівників 401 409 414 8 5
- робітників 141 156 158 15 2
3. Продуктивність праці Грн.
- одного працівника 35638,6 37099,9 33701,6 +1461,3 +3398,3
- одного робітника 47690,9 48370,7 44144,4 +679,8 +4226,3
4. Фонд заробітної плати Тис.грн 1153,4 1819,5 2639,4 667.1 819.9
- працівників 878,2 1432,7 2046,7 554.5 614
- робітників 275,2 382,8 592,7 107.6 209.9
5. Середня зарплата на одного Грн. 212,81 322,04 482,24 109.23 160.20
- працівників 219.01 329,9 492,24 110.89 162.34
- робітників 205,8 318,82 470,80 113.02 151.98
6. Загальні витрати (собівартість) Тис. грн. 7021,1 7959,8 11533,1 938.7 3573.3
7. Витратомісткість продукції (витрати на одну грн. РП) Грн. 0,99 0,89 0,88 0.10 0.01
8. Середньорічна вартість основних фондів Тис. грн. 18899,4 18657,6 18914,2 -241,8 256.6
9. Фондовіддача
10. Прибуток до оподаткування (збиток) Тис. грн. 193,9 132,8 103,6 -61,1 -29,2
11. Рентабельність %
- доходу 1,1 4,2 7,1 3,1 2,9
- продукції 1,1 4,2 7,1 3,1 2,9
Додаток 2
Таблиця 1
Динаміка фактично випущеної продукції по асортименту
Найменування видів продукції Вартість фактично випущеної продукції по роках в тис. грн.. Абсолютне відхилення +- Відносне відхилення %
Позами-нулий Мину-лий звітний 3-2 4-3 4-2 3:2 4:3 4:2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Колодка локомотивна 422,1 568,6 839,2 146,5 270,6 417,1 34,7 47,59 84,29
Колісна пара 393,2 1440,1 3060,4 1046,9 1620,3 2667,2 266,25 112,51 678,33
АМВ 1200,0 1275,0 1356,0 75,0 81,0 156,0 6,25 6,35 13,0
Всього 2015,3 3283,7 5255,6 1268,4 1971,9 3294,2
Таблиця 2
Структура випущеної продукції
Найменування видів продукції Структура випущеної продукції Відхилення +-
Позами-нулий Минулий звітний 3-2 4-2
1 2 3 4 5 6
Колодка локомотивна 11234,4 14341,5 18463,1 3107,1 7227,7
Колісна пара 12 32 68 20 54
АМВ 1 1 2 0 1
Всього
Таблиця 3
Динаміка товарної продукції
Роки Фактичні обсяги виробництва продукції тис. грн. Абсолютне зростання ти. грн. Темпи зростання %
ланцюгове базове ланцюгові базові
Позаминулий 2015,3
Минулий 3283,7
Звітний 5255,6
Таблиця 4
Динаміка асортименту виготовленої продукції в натуральних одиницях
Найменування видів продукції Кількість фактично випущеної продукції по роках в натуральних одиницях Абсолютне відхилення +- Відносне відхилення %
Позами-нулий Минулий звітний 3-2 4-3 4-2 3:2 4:3 4:2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Колодка локомотивна 11234,4 14341,5 18463,1 3107,1 4121,6 7227,7 27,65 28,74 64,34
Колісна пара 12 32 68 20 34 54 166,67 212,5 450,0
АМВ 1 1 2 0 1 1 - - -
Таблиця 5
Склад і структура працюючих на підприємстві
Види та категорії працюючих Чисельність осіб Структура, %
Позами-нулий Мину-лий звітний Позами-нулий Мину-лий звітний
Середньооблікова чисельність працюючих облікового складу 542 565 572 100 104,2 106,3
З них - працівники основної діяльності 522 543 546 100 104,7 105,2
В тому числі керівники: 19 20 23 100 100,9 102,1
- фахівці 30 34 32 100 101,1 101,8
- службовці 81 86 87 100 102,1 103,4
- робітники 392 403 414 100 101,2 102,7
З них - основні 351 352 354 100 100,5 100,9
- допоміжні 41 51 60 100 103,0 112,8
Таблиця 6
Динаміка рухуробочої сили
Показники роки Абсолютне зростання ти. грн. Темпи зростання %
Позами-нулий Мину-лий звітний 3-2 4-3 4-2 3:2 4:3 4:2
1. середньооблікова чисельність персоналу, осіб
2.кількість прийнятих на роботу, осіб
3. кількість звільнених з роботи, осіб
4. кількість звільнених за власним бажанням
5. коефіцієнт обороту по прийому
6.коефіцієнт обороту по вибуттю
7. коефіцієнт плинності кадрів
Таблиця 7
Використання трудових ресурсів підприємства
Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення +-
план факт Від мин. року Від плану
1. середньооблікова чисельність робітників, осіб
2. відпрацьовано за рік одним робітником
А) днів
Б)годин
3. середня тривалість робочого дня, год
4. фонд робочого часу, тис.год (р.1хр.2б)
- в тому числі позаурочно
Таблиця 8
Динаміка продуктивності праці
Показники Роки Відхилення +-
Позами-нулий Мину-лий звітний Звітного від позаминулого Звітного від минулого
1. обсяг реалізованої продукції, тис.грн.
2. середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб
- в тому числі робітників
3.питома вага робітників в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, %
4.відпрацьвано днів одним працівником за рік, год
5. середня тривалість робочого дня, год
-6. загальна кількість відпрацьованого часу:
- за рік робітником, людино-днів
- в тому числі одним робітником, людино-годин
7.Середньорічний виробіток, тис. грн.
- одного працюючого
- одного робітника
8.Середньоденний виробіток робітника, грн.
9.середньогодинний виробіток робітника, грн..
Таблиця 9
Наявність та рух основних фондів (тис.грн.)
Показники Наявність на початок року надійшло Вибуло Наявність на кінець року Залишкова вартість
всього В тому числі введено всього В тому числі ліквідовано На початок року На кінець року
Минулий рік всього
В тому числі машин та обладнання
Звітний рік всього
В тому числі машин та обладнання
Таблиця 10
Аналіз структури основних виробничих фондів основного виду діяльності
Показники Наявність на кінець року. Тис.грн. Структура основних фондів
Минулий рік Звітний рік Відхилення +- Минулий рік Звітний рік Відхилення +-
Основні фонди всього:
І група (будівлі, споруди, передавальні пристрої)
ІІ група (автомобільний транспорт, меблі, прилади, інструменти)
ІІІ група (інші основні засоби)
З них машин та обладнання
Таблиця 11
Показники виконання основних виробничих фондів
Показники Роки Відхилення +-
Позами-нулий рік Минулий рік Звітний рік Звітного від позаминулого Звітного від минулого
1. вартість товарної продукції, тис. грн..
2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.
3. вартість устаткування, тис. грн..
4.балансовий прибуток, тис. грн..
5. Фондовіддача, грн..
6. фондомісткість, грн..
7. фондоозброєність, грн..
8. технічна озброєність праці, тис. грн..
9.Рентабельність виробництва, %
Таблиця 12
Забезпечення потребами матеріальних ресурсів договорами та фактичне їх виконання за звітний рік
Вид матеріалу Планова потреба в нат. одиницях Джерела покриття потреби Укладено договорів, в нат. одиницях Забезпечено потреби договорами, % Надійшло від постачальників, нат.одиниць Виконання договорів,%
внутрішні Зовнішні

 
 

Цікаве

Загрузка...