WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності - Курсова робота

Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності - Курсова робота

транспортних засобів, що здійснюватимуть його перевезення; 3) упаковка повинна запобігати можливим пошкодженням і корозії; 4) упаковка має бути пристосована для перевантаження товару механічними навантажувачами (кранами).
Маркірування наноситься на упаковку і охоплює узгоджені сторонами договору відомості: назва виробника; назва покупця (споживача); номер договору (замовлення); номер пакувальної одиниці; місце призначення; точні габарити; умовне позначення правил навантаження-розвантаження товарного місця (наприклад, "не кантувати", "верх", "обережно - скло" тощо). Стосовно експортованих товарів має бути позначена країна походження виробу (наприклад, "Вироблено в Україні").
Здавання-приймання товару. Здебільшого будь-який договір має передбачати конкретну форму здавання-приймання товару. Найпростішою і найпоширенішою формою є підписання прийомо-здавального акта сторонами договору купівлі-продажу. Остаточне приймання поставлених товарів здійснюється після їхнього прибуття на склад покупця. У цьому випадку перевірка кількості і якості отриманих товарів може завершуватися складанням акта експертизи.
Штрафні санкції. У цьому розділі підписаного договору сторони обумовлюють конкретні штрафні санкції (сплата штрафу, пені тощо) за порушення передбачених у ньому умов. Звичайно штрафи встановлюються у відсотках до конкретної вартості товару і мають верхню межу. Претензії щодо штрафу можуть бути пред'явлені не пізніше обумовленого строку (наприклад, трьох місяців).
Форс-мажор. Цим терміном прийнято позначати обставини непереборної сили (пожежа, стихійне лихо, війна, економічна блокада, заборона експорту або імпорту), за яких стає неможливим виконання умов договору. Тому в договорі має бути обумовлено, що з настанням таких обставин строк виконання договірних зобов'язань відкладається на час їхньої дії. Доказом наявності таких обставин та їхньої тривалості є довідка Торговельно-промислової палати країни продавця чи покупця. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад три місяці, то кожна сторона договору має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань по ньому.
Вирішення суперечок або ще можна назвати арбітраж - означає порядок розгляду і вирішення суперечок. У тексті договору звичайно обумовлюється порядок вирішення суперечок, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням зобов'язань. Може бути зазначено, наприклад, що обидві сторони намагатимуться долати суперечки чи розбіжності, якщо такі виникатимуть, власними силами шляхом дружніх переговорів У випадку, коли сторони не зможуть дійти згоди, то всі суперечки мають розглядатись Господарським судом України або відповідним компетентним органом.
Інші умови. У цьому (заключному) розділі договору можуть міститися доповнення до договору, а також запис щодо кількості примірників, які мають однакову юридичну силу, щодо терміну дії договору, щодо моменту підписання і інші.
Вище перераховані умови договору можна привести на прикладі укладення договорів ВАТ "Івано-Франківський ороніна ного онтний завод". В основі договорів ВАТ "Івано-Франківський ороніна ного онтний завод" на сьогоднішній день лежить обов'язкова 50% передоплати за виконання ремонтних послуг і виготовлення нової продукції з залізницями України. З іншими підприємствами, що працює завод обов'язкова 100% передоплата за надані ремонтні послуги та виготовлення нової продукції. В умовах договору між заводом і Замовниками обов'язково передбачено надання необхідних розшифровок матеріальних та виробничих затрат (калькуляції) на певний вид продукції. Крім цього в договорах передбачається пункт форс-мажорних обставин, при якому не можливо виконання умов договору.
В зв'язку з сьогоднішніми ринковими відносинами в договорах ВАТ "Івано-Франківський ороніна ного онтний завод" передбачаються пункти, де чітко визначається розмір штрафних санкцій за невиконання умов договору.
Для оперативнішого вирішення питань, передбачених в договорах, додано пункт, що любий лист, прийнятий по факсимільному зв'язку являється невід'ємною частиною договору і має юридичну силу.
Розділ ІІІ: Партнерські зв'язки: сутність та організаційно-правова форма
§ 3.1. Шляхи вдосконалення системи договірних взаємовідносин
Договори заключаються шляхом складання документа, який підписується сторонами, або шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання. Договірні відносини можуть бути встановлені також шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, радіограмами.
При укладенні договорів застосовуються уніфіковані форми замовлень, протоколи розбіжностей.
Договора укладаються на рік, на 5 років або на інший період. В договорі повинні обов'язково зазначатися розгорнутий асортимент, кількість і якість товарів, терміни поставки і ціна.
Шляхи вдосконалення договірних взаємовідносин:
робота між виробником іспоживачем на пряму без посередників;
поставка матеріальних цінностей виробником споживачеві по чітко відрегульованій схемі в чітко визначені терміни (згідно графіків поставки).
паритетні умови (рівні права) виробника і споживача.
особистий контакт споживача і виробника.
участь споживача в виробничому процесі.
3.2. Підприємницькі дії щодо реалізації проектів
Підприємцю (особливо початківцю) при реалізації конкретного проекту бізнесового спрямування необхідно чітко уявляти (добре знати) всю цілісну систему (схему) узгоджених дій щодо реального його втілення в життя, у практику господарювання.
Схема (система) підприємницьких дій щодо реалізації проекту відображає деталізований і конкретизований у часі план заходів і певних відносин зі своїм трудовим колективом, усіма партнерами (постачальниками, споживачами, посередниками), які мають бути спрямовані на досягнення очікуваного успіху.
Так, приклад можливої економічної ситуації. Йдеться про підприємницький проект виробництва офісних меблів. Розробляючи свій бізнес-план, підприємець складає (накреслює) схему власних дій (рис. 2).
Рис. 2. Схематичний план підприємницьких
дій щодо реалізації проекту
Розробка такої схеми дає можливість підприємцю визначити порядок практичних дій, скоротити час підготовчого періоду, не залишити поза увагою будь-яких заходів, що без них реалізація проекту ускладнюватиметься. Цю схему можна також використати як основу для встановлення необхідних партнерських зв'язків.
Партнерські зв'язки - це такі договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності.
Проте кожний підприємець заінтересований не просто у встановлені будь-яких партнерських зв'язків, а в налагодженні найбільш ефективних форм таких взаємин. Визначити найефективнішу форму взаємовідносин з партнером можна порівняльним аналізом усіх можливих форм партнерських зв'язків.
Схема підприємницьких дій дає можливість добре все зважити і вибрати найефективнішу форму взаємовідносин з кожним окремим партнером. Це зумовлюється тим, що у самій схемі закладено і реалізовано ідею виокремлення з цілісного проекту відповідної кількості складових, кожна з яких потім стає об'єктом уваги підприємця.
§ 3.3. Партнерські зв'язки та угоди (операції)
Підприємець, котрий має максимально можливий рівень економічної свободи, у процесі розробки підприємницької схеми визначає економіко-правову форму досягнення поставленої мети. Під цим звичайно розуміють конкретний вид угоди, яка може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...