WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності - Курсова робота

Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності - Курсова робота

діяльності; він не передбачає (не вимагає) об'єднання сторін, що домовляються між собою, в певну організаційну форму.
Зміст прав і обов'язків партнерів залежить від предмета договору. Ним можуть бути, наприклад, купівля-продаж, оренда, кооперування, посередництво тощо. Виходячи з цього, підприємницький договір відповідно до його предмета завжди має якусь конкретну форму.
Підприємець звичайно намагається визначити типові форми договорів, котрі він міг би використати як основу для укладення певного конкретного договору.
Можна виокремити такі групи підприємницьких договорів за сферами діяльності: 1) купівля-продаж, оренда і лізинг; 2) підрядні послуги; 3) трудові відносини; 4) страхування; 5) розрахунки і кредитування; 6) зовнішньоекономічна діяльність; 7) інші види договорів ( орон. 1).
Таблиця 1.
Класифікація підприємницьких договорів
(контрактів, угод) за сферами діяльності
Сфера діяльності Перелік договорів за назвою
1. Купівля-продаж, оренда і лізинг 1.1. Договір купівлі-продажу продукції, виробленої підприємством
1.2. Договір на поставку товарів
1.3. Договір про аукціонний продаж товарів
1.4. Договір про виготовлення продукції з сировини і матеріалів замовника (давальницької сировини)
1.5. Договір продажу майна підприємства іншим юридичним особам
1.6. Державний контракт
1.7. Державне замовлення
1.8. Договір оренди майна
1.9. Лізингова угода
2. Підрядні послуги 2.1. Договір про консалтинг та інформаційне обслуговування підприємств і організацій
2.2. Договір про надання юридичних послуг
2.3. Договір про надання аудиторських послуг
2.4. Договір про надання брокерських послуг
2.5. Договір про рекламні послуги
2.6. Договір на виконання науково-дослідних робіт
3. Трудові відносини 3.1. Колективний договір
3.2. Тарифна угода
3.3. Договір (контракт) про наймання керівника
3.4. Договір (контракт) про наймання працівника
4. Страхування 4.1. Договір особистого страхування від нещасних випадків
4.2. Договір страхування майна підприємств і громадян
4.3. Договір обов'язкового медичного страхування
4.4. Договір добровільного медичного страхування
4.5. Договір страхування транспортних засобів
5. Розрахунки і кредитування 5.1. Договір на розрахункове і касове обслуговування
5.2. Договір поручительства
5.3. Договір позики із заставним забезпеченням
5.4. Кредитний договір
5.5. Договір застави
6. Зовнішньоекономічна діяльність 6.1. Договір на декларування товарів, що підлягають митному контролю
6.2. Договір на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних вантажів
6.3. Ліцензійний договір загального типу
6.4. Договір консигнації
6.5. Агентський договір
6.6. Договір на закупівлю товарів по імпорту
6.7. Договір поставки товарів по експорту
7. Інші договори 7.1. Договір доручення
7.2. Договір комісії
7.3. Договір про спільну діяльність
Найбільшу частку документально оформлених взаємовідносин у підприємництві становлять договори сфер внутрішньогосподарської та зовнішньоекономічної діяльності (відповідно: купівля-продаж, оренда, лізинг; декларування, ліцензування, консигнація, імпорт-експорт), предметом яких виступають конкретні матеріальні цінності - продукція, майно, товари. Решта господарських та інших взаємовідносин оформляється у вигляді договорів, контрактів або угод стосовно підрядних послуг (інформаційних, юридичних, аудиторських, брокерських, рекламних); трудових відносин (колективні договори, тарифні угоди, контракти про наймання керівника чи працівника); страхування людей від нещасних випадків і майна від техногенних руйнівних процесів; розрахунків і кредитування (розрахунково-касового обслуговування, поручительства, позики під заставу, кредитних договорів).
Сутнісна характеристика переважної більшості договорів (контрактів, угод) є зрозумілою вже з самої назви. Тому варто викласти сутність і особливості окремих договорів, змістова спрямованість котрих недостатньо чітко сформульована в їхній офіційній назві.
o Договір на поставку товарів через посередника укладається на поставку фірмою-посередником певних товарів покупцям з обумовленою формою оплати. Він за структурою містить розділи:
1) предмет договору та інші загальні умови;
2) зобов'язання сторін;
3) організація поставок продукції;
4) надання послуг покупцеві;
5) ціни і порядок розрахунків;
6) майнова відповідальність;
7) заключні положення (адреси, відвантажувальні і банківські реквізити тощо).
o Договір про аукціонний продаж товарів є документальним оформленням угоди (операції) стосовно прилюдного продажу товару (поштучно або лотами) виробника за найвищу ціну з виплатою до початку аукціону його організаторові певної винагороди.
o Державний контракт є засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансуються за рахунок державного бюджету, і поповнення державного резерву. За своїм змістом державний контракт визначає права й обов'язки сторін при виконанні поставок продукції. Здебільшого в ньому міститься кілька груп показників (найменування, обсяг у натуральних показниках, прийнятна для обох сторін ціна, термін поставки), порядок відшкодування збитків за умови господарського ризику тощо.
o Лізингова угода -договір між продуцентом і споживачем щодо довгострокової оренди машин, устаткування, приладів, транспортних засобів та інших технічних засобів виробництва. У такому договорі визначаються: кількість, якість, строки і порядок надання і повернення технічних засобів; розрахунки за користування; додаткові послуги; майнова відповідальність; додаткові умови; юридичні адреси і розрахункові рахунки.
o Колективний договір - це угода між трудовим колективом в особі профспілки й адміністрацією підприємства (фірми, установи)" що укладається або уточнюється щорічно. Цей договір регулює виробничі трудові й економічні відносини між суб'єктами господарювання (колективом і адміністрацією). У ньому передбачаються заходи стосовно створення сприятливих і безпечних умов праці, впровадження нових технологій та устаткування, що полегшують працю і поліпшують стан довкілля, забезпечення зростання продуктивності й оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, соціального захисту працівників.
o Тарифна угода - це договір між представникамисторін переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій. Тарифні угоди укладаються на трьох рівнях: міжгалузевому (генеральна тарифна угода між Урядом і Федерацією профспілок України); галузевому (галузева тарифна угода); фірмовому (як складова частина колективного договору).
o Договір обов'язкового медичного страхування може укладатися між страховою медичною установою (страховиком) і підприємством в особі його керівника (страхувальником) щодо страхування персоналу. Предметом договору є оплата страховиком медичних послуг громадянам - працівникам страхувальника та сплата страхувальником певних внесків у обумовлені договором строки.
o Кредитний договір укладається між відповідним банком (інвестиційним фондом) і підприємством про надання певної суми кредиту на умовах, визначених даним договором, зі сплатою певного відсотка за користування позиковими коштами. Його детальний зміст визначається обов'язковими розділами: предмет договору; умови кредитування; права і обов'язки сторін; порядок укладення договору; додаткові умови договору; юридичні

 
 

Цікаве

Загрузка...