WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

одиницю Відхилення у ціні Результат
Стандартна Фактична Еконо-мія Перев-итрата
М-1 110000 0,77 0,74 -0,03 -3300 -
М-2 48000 0,95 1,03 +0,08 - +3840
М-3 95000 0,52 0,50 -0,02 -1900 -
М-4 1000 0,21 0,25 +0,04 - +40
Сумарне відхилення - - - - 5200 +3880
Сальдо відхилень - - - - 1320 -
Таблиця 3.3 - Розрахунок відхилень за рахунок раціонального використання матеріалів у виробництві, грн.
Показник Види витрачених матеріалів Підсумок відхилень
М-1 М-2 М-3 М-4
А 1 2 3 4 5
Фактична витрата матеріалів, од.
105800 47800 94000 950
А 1 2 3 4 5
Стандартна витрата матеріалів на фактичний випуск, од. 105000 48000 93800 960
Відхилення у натуральних одиницях:
Економія
Перевитрата
-
+2800
-200
-
-
+200
-10
-
Стандартна ціна одиниці 0,77 0,96 0,52 0,21
Відхилення за грошовою оцінкою:
Економія
Перевитрата
-
+2156
-190
-
-
+104
-2,1
-
-192,1
+226,0
Сальдо відхилень +2067,9
Відхилення за рахунок цін виникають у результаті: упущення найвигіднішого часу закупівлі матеріалів, момент формування ціни на який був урахований у стандартах; недотримання стандартних витрат на транспортування і зберігання; закупівлі матеріалів нижчої якості та ін.
Аналіз відхилень від стандартів затрат не оплату праці виконуємо за зміною використання робочого часу (продуктивності праці) і за зміною ставок оплати. Саме з цих двох частин (стандартів часу і стандартів ставок) складаються стандарти на заробітну плату. Для аналізу цих відхилень будуємо аналітичну таблицю 3.4:
Таблиця 3.4 - Розрахунок відхилень від стандартів на заробітну плату за 2004 рік по ВАТ "Сільгоспхімія"
Показники Стандарт Фактично Фактично за стандартами часу і ставок Відхилення
А 1 2 3 4
Виготовлено деталей, од. - 72000 - -
Затрачено робочого часу, год. - 24000 21600 +2400
Виплачено заробітної плати, грн. - 127200 108000 +19200
Затрати часу на виготовлення деталі, хв. 18 20 - +2
А 1 2 3 4
Годинна ставка оплати, грн. 5 5,3 - +0,3
Відхилення за рахунок витрати часу, грн. - - - +12000
Відхилення за рахунок ставок, грн. - - - +72
Виділяючи причини відхилень за рахунок використання робочого часу, встановлено результат: неефективна організація виробництва і праці; недоліки у підготовці виробництва; погана робота устаткування.
Загальна сума відхилень за рахунок зміни ставок виникає при використанні робітників невідповідної кваліфікації; оплаті понадурочних; оплаті робіт з виправлення браку та ін.
4.Шляхи та напрямки підвищення ефективності контролю на ВАТ "Сільгоспхімія".
Однією з найважливих функцій управління є контроль. Контроль, як функція управління-це форма прояву цілеспрямованого впливу на колективи людей, яка передбачає систематичний нагляд за їх діяльністю для виявлення відхилень від встановлених норм, правил і вимог, планових завдань у процесі їх виконання.Або, іншими словами, під контролем розуміють систему сростережень та перевірок відповідності функціонування організації прийнятих законодавчими актами і управлінським рішеням,, виявлення наслідків роботи колектива,допущених відхилень від вимог та принципів організації та веденя справ.
Завдання контролю полягає в тому, щоб виявити фактичний стан справ, порівняти, виробити необхідні коректуючі заходи. При цьому необхідно здійснювати певний облік, аналіз, перевірки, ревізії. Отримані внаслідок контролю матеріали використовуються для координації та регулювання роботи структурних підрозділів, менеджерів та окремих виконавців.
Менеджери починають здійснювати контроль з того самого моменту, коли вони сформулювали цілі, завдання і створили органгізацію.
На відміну від обліку, який дає, в основному, кількісну інформацію, у процесі контролю вдається отримати для управлінських рішень кількісну і якісну інформауію.
Ефективність контролю забезпечується чітькістю дотримання ряду загальноорганізаційних принципів:
- всебічності;
- безперервності;
- оперативності;
- переконливості;
- коректності;
- гласності;
- масовості;
- обовяз'язковості участі працюючих;
- результативності;
- доцільності;
- економічності.
Очевидно, що зробити високоякісну продукцію із поганої сировини неможливо, тому промислові фірми встановлюють обов'язковим попередній контроль сировини, яку використовують.
Важливим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є кошторис бюджету, який є наслідком дії функції планування.
Кршторис та бюджет є механізмом попереднього контролю, він дає впевненість у тому, що якщо організації будуть необхідні готівкові та безготівкові кошти, то вони будуть.
Важливим напрямком контролю є забезпечення своєчасного та якісного виконання документів.
Контролю підлягають всі документи, в яких вказані строки виконання або є нормативи їх руху згідно з чинним законодавством.
Працівники є невідємним елементом ефективного контролю. Тому при розробціпроцедури контролю необхідно приймати до уваги поведінку людей.Ідея, яка лежить в основі зробити прооцес контролю наочним,полюгає не в тому, щоб зафіксувати помлки, а в тому, щоб уникнути їх. Процес контролю може бути використаний як для створення позитивного впливу на поведінку працівників, так і для для можливості викликати непередбачувані зриви в поведінці людей.
Для підвищення ефективності системи контролю в організації потрібно створити спеціальні підрозділи систематичного контролю за станом виконання функуій та рішень всіма працюючими.
Поведінка людей- не єдиний фоктор, який визначає ефективність контролю. Для того, щоб контоль міг виконувати своє завдання, тобто забезпечити досягнення мети організації, він повинен володіти такими якостями:
1. Стратегічною спрямованістю контролю. Для підвищення ефективності контроль повинен мати стратегічний характер і відображати загальні пріоритети організації.
2. Орієнтацію на результати. Кінцева ціль контролю полягає в тому, щоби зібрати інформацію, встановити стандарти і виявити проблеми організації.
3. Відповідністю справі. Контроль повинен відповідати тому виду діяльності, який контролюється. Він повинен обєктивно виміряти і оцінювати те, що дійсно важливо.
4. Своєчасністю контролю. Своєчасність контролю полягає в тому, щоб він був не тільки в найкоротші строки проведений, а й у часовому інтепвалів вимірів і оцінок.
5. Гнучкістю контролю.Контроль, як і плани, повинен бути достатньо гнучким і швидко пристусовуватися до змін.
6. Простотою контролю. Як правило найбільш ефективний контроль - це найпростіший контроль. Простіші методи контролю потребують менших зусиль і її економними.
7. Економністю контролю. Потрібно домагатися удосконалення організації за мінімальними затратами зусиль та коштів.
Висновки
Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та об'єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи - прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх досягнення, як на своєму підприємстві, так і партнерів. Таку інформацію надає лише система

 
 

Цікаве

Загрузка...