WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

затрат.
В економічній літературі застосовується така система групування затрат на будь-яке виробництво за елементами: матеріальні затрати (за винятком зворотних відходів виробництва), затрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування, амортизація основних засобів та інші затрати. Це групування є єдиним і обов'язковим для усіх господарств незалежно від їх галузевої належності.
Поелементний розріз затрат потрібний для визначення їх структури, питомої ваги окремих затрат, визначення розміру національного доходу тощо. Поелементне групування затрат використовують для складання кошторисів, утворення нормативної бази виробництва, аналізу тощо. Цей план групування затрат є вихідним у формуванні практично всіх вартісних параметрів економіки, визначенні ефективності виробництва. Основою формування ціни у межах виробничої системи є розмежування затрат за видами діяльності: основна, допоміжна, обслуговуюча, забезпечуюча. У межах кожного виду діяльності затрати мають бути розмежовані відповідно до галузевих особливостей технології та організації виробництва.
Законодавчо і положеннями про склад затрат передбачається групування їх за такими ознаками: видом продукції (виріб, група виробів, робота, послуга); місцями (центрами) виникнення (бригада, дільниця, цех, виробництво, технологічна фаза, лінія, переділ тощо) та калькуляційними (елементами собівартості, які в економічній літературі називаються статтями затрат).
Першою ознакою групування затрат (а точніше первинною ознакою) є види продукції. Кожний елемент затрат у момент його формування повинен мати ознаку відношення до конкретного продукту, його виду - виріб, група виробів, робота або послуга. Проте характер затрат та їх зв'язок з продуктом не завжди надають таку можливість, наприклад, освітлення у приміщенні цеху, затрати на оплату праці керівникові цеху тощо. Тому затрати на виробництво за характером поділяються на дві великі групи щодо майбутнього продукту: перша група - це такі затрати, які в момент їх первинного запуску (використання) у виробництво можна віднести до конкурентного продукту; друга - коли такої змоги немає. Першу групу називають прямими затратами, другу - непрямими. Затрати обраховуються у момент їх запуску у виробництво, або за відповідними продуктами - виробами, групами виробів, роботами, послугами або попередньо групують (формують з них) у так звані проміжні облікові комплекси (ПОК), а потім за економічною чи технічною ознакою розподіляють між окремими видами продукції.
Прямі або непрямі затрати - це не економічна, а планово (кошторисно) -технічна фінансова ознака. При цьому слід мати на увазі, що прямі або непрямі затрати це ознаки суто індивідуальні, залежні від особливостей технології, організації, виду продукції, конкретного виробництва. Прямі елементи затрат включають до собівартості продукції у момент їх запуску у виробництво Непрямі затрати спочатку групують (збирають), а потім розподіляють, а іноді і перерозподіляють, щоб їх можна було включити до собівартості окремого виду продукції. Процес розподілу та перерозподілу прямих затрат є суто індивідуальним. Параметри розподілу визначають у галузевих рекомендаціях, інструкціях. Ними можуть бути: маса сировини або матеріалів, нормо-година. Непрямі затрати групують за видом та характером визначеної однорідності: управління, організація, забезпечення тощо.
Другою ознакою групування елементів затрат на виробництво є місце їх виникнення. Це може бути структурний підрозділ, який виділений як самостійна госпрозрахункова одиниця. Формування затрат за місцями виникнення важливе для організації внутрішньогосподарського обліку.
Групування затрат за видами продукції, характером та місцями їх виникнення дає змогу формувати собівартість продукції. Основними положеннями про склад затрат на виробництво не передбачена система групування елементів собівартості. Це питання вирішують сьогодні самі підприємство або їх органи, до складу яких вони належать.
Водночас у практиці найпоширенішою є наступна система групування затрат на виробництво за ознаками елементів собівартості (статей затрат):
- сировина і матеріали;
- зворотні відходи (відраховуються);
- куповані вироби, напівфабрикати та послуги виробничого характеру, сторонніх організацій та підприємств;
- паливо та енергія на технологічні потреби;
- основна заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві;
- відрахування на соціальне страхування;
- відрахування на обов'язкове медичне страхування;
- затрати на утримання й експлуатацію машин і обладнання;
- загальновиробничі затрати;
- втрати від браку;
- інші виробничі затрати.
За своїм складом елементи собівартості (тобто статей калькуляції) можуть бути одноелементними (однорідними) або комплексними, які складаються з кількох елементів затрат.
Таке групування має істотне значення для проведення економічного аналізу, визначення факторів, які впливають на собівартість продукції в системі внутрішньогосподарського обліку.
2. Організаційна характеристика суб'єкта господарювання.
Будівництво заводу розпочалось у 1966 році. Першу продукцію завод виробив у 1972 році на дослідній дільниці.
Підприємство ВАТ "Сільгоспхімія" розташоване на території міста Коломия. Юридична адреса підприємства: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Відродження, 76-а. Підприємство має розвинуту інфраструктуру інженерних комунікацій, надійне забезпечення електроенергією, теплом, водою, під'їзними залізничними шляхами та автодорогами. Територія підприємства - 34 га, виробничі площі - 107,3 тис. м?.
Метою діяльності Відкритого акціонерного товариства є об'єднання матеріальних, трудових та фінансових Учасників (акціонерів) для здійснення господарської діяльності та одержання прибутку.
Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво продукції та товарів;
- надання послуг промислового та побутового характеру;
- торгівельна діяльність;
- оренда основних засобів;
- заготівельно-торгівельна діяльність;
- посередницька діяльність;
- закордонна торгівельна діяльність та посередництво;
- надання транспортних та інших видів послуг;
- та інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України;
- організація виставок, торгів та ярмарок на території України та інших держав.
Товариство виконує визначені раніше мобілізаційні завдання та заходи з мобілізаційної підготовки.
Товариство єюридичною особою з дня його державної реєстрації.
Товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов'язків Луцького заводу виробів з пластмас.
Майно ВАТ "Сільгоспхімія" складається з основних та оборотних коштів та цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.
Товариство може набувати майнові і особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
Товариство є власником:
- майна та грошових коштів, переданих йому засновником та учасниками у власність;
- продукції, виробленої та реалізованої Товариством, одержаних доходів, внаслідок господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- безоплатних або

 
 

Цікаве

Загрузка...