WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування амортизаційної політики підприємства - Курсова робота

Формування амортизаційної політики підприємства - Курсова робота

(КОДУ)
1
2
3
4
5
6
02466814
2610600000
22,22,0
32
01005
Код рядка Яка амортизація нараховується на підприємстві (необхідну клітинку закреслити-X)
101 Податкова
102 Економічна і податкова одночасно X
Таблиця 2.3. вибір виду та методу амортизації
Код рядка Методи нарахування амортизації (необхідне закреслити-X)
103 Прямолінійний X
104 Зменшення залишкової вартості
105 Прискореного зменшення зальшкової вартості
106 Кумулятивний
107 Виробничий
108 Податковий
II. Вартість основних засобів та сума нарахованої амортизації згідно з податковим обліком
Таблиця 2.4. Нарахування амортизації по групах.
Код рядка Групи основних засобів Вартість основних засобів на початок року Збільшення вартості основних засобів Зменшення вартості основних засобів Вартість основних засобів на кінець року Сума нарахованої амортизації за рік
А Б 1 2 3 4 5
201 Усього сума рядків202-205 44,0 5,3 32,4 6,3
202 У тому числі 1
203 2 5,1 1,6 3,2 0,3
204 3 38,9 3,7 29,2 6,0
205 4
.
Види економічної діяльності Код (розділу, підкласу, групи згідно КВЕД) Номер рядка Наявність на початок року Надійшло у звітному році Вибуло у звітному році Наявність на кінець року Наявність за відрахуванням зносу Амортизація (знос) основних засобів за рік Вартість основних засобів на які повністю зараховано амортизацію
Без урахування індексації та переоцінки звітного року З урахуванням індексації усього У т. ч введено в дію нових основних засобів усього У т. ч ліквідовано основних засобів На початокроку На кінець року
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього по підприємству 100 187,7 49,0 49,0 138,7 44,0 32,4 6,3 59,5
Основні засоби за видами економічної діяльності 187,7 49,0 49,0 138,7 44,0 32,4 6,3 59,5
Таблиця 2.5. Бухгалтерський облік за видами діяльності.
Таблиця 2.6. Бухгалтерський облік за групами.
Код рядка Групи основних засобів Первісна (переоцінена) вартість Залишкова вартість на
Вартість основних засобів на початок року Збільшення вартості основних засобів У тому числі Зменшення вартості основних засобів У тому числі Вартість основних засобів на кінець року Сума нарахованої амортизації за рік Початок року Кінець року
Введення в дію нових за рахунок будівництва Придбання Полі-пшен-ня Лікві-дація Продаж
Нових Тих, що були у використанні Но-вих Тих що були у викорис-танні
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
301 Усього сума рядків (302-317) 187,7 49,0 49,0 138,7 6,3 44,0 32,4
302 Земельні ділянки X X X X X X
303 Капітальні витрати на поліпшення земель
304 Будинки, споруди
305 Машини і обладнання 167,0 34,5 34,5 132,5 6,0 38,9 29,2
306 Транспортні засоби
307 Інструменти прилади інвентар 20,7 14,5 14,5 6,2 0,3 5,1 3,2
308 Робоча та продуктивна худоба
309 Багаторічні насадження
310 Інші основні засоби
311 Бібліотечні фонди
312 МНМА
313 Тимчасові споруди
314 Природні ресурси
315 Тара
316 Предмети прокату
317 Інші необоротні матеріальні активи
Таблиця 2.7. Склад основних засобів підприємства на кінець звітнього року.
Найменування показника
№ рядка
Наявність на кінець року
Усього У т.ч. за основним видом діяльності
А
Б
1 2
УСЬОГО (СУМА РЯДКІВ 202-217)
201
138,7 138,7
Земельні ділянки
202
Капітальні витрати на поліпшення земель
203
Будинки. споруди та передавальні пристрої
204
Машини та обладнання
205
132,5 132,5
Транспортні засоби
206
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
207
6,2 6,2
Робоча і продуктивна худоба
208
Багаторічні насадження
209
Інші основні засоби
210
Бібліотечні фонди
211
Малоцінні необорогні матеріальні активи
212
Тимчасові (нетитульні) споруди
213
Природні ресурси
214
Інвентарна тара
215
Предмет прокату
216
Інші необоротні матеріальні активи
217
довідка:
Незавершені капітальні інвестиції
301
2.4. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства .
Для забезпечення відтворення основних засобів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання і використання основних засобів є важливим фактором підвищення ефективності діяльності підприємства.
У процесі виробництва основні засоби зношуються фізично і старіють морально. Рівень фізичного зносу основних засобів визначається у процесі нарахування амортизації. Цей процес можна розглядати в кількох аспектах:
по-перше, як метод визначення поточної оцінки не зношеної частини основних засобів;
по-друге, як спосіб віднесення на готову продукцію одноразових витрат на основні засоби;
по-третє, як засіб нагромадження фінансових ресурсів для заміщення виведених з виробничого процесу основних засобів або для вкладення коштів у нові виробництва.
Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два блоки: перший - показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; другий - показники рівня використання основних фондів у цілому та окремих їхніх видів. Чинна система показників ефективності відтворення основних фондів в Україні потребує вдосконалення щодо методики обчислення деяких з них та повноти охоплення окремих сторін відтворення засобів праці.
Як бачимо, дана друкарня в процесі своєї діяльності неефективно використовує основні фонди це видно з таблиці 2.1. У звітному році фондовіддача становила 0,27 , що на 0,3 менше ніж в попередньому році.
Фондомісткість становить 3,7 , тобто збільшилась в порівнянні з минулим роком на 0,4. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість - до зменшення. В даному випадку навпаки, що свідчить про незадовільну роботу друкарні.
Проаналізувавши коефіцієнт введення можна сказати, що за даний рік не було придбано і введено в експлуатацію жодного об'єкта основних засобів. Коефіцієнт вибуття становить 0,26 тобто 26% основних фондів було виведено з експлуатації.
Причинами такого різкого скорочення основних засобів може бути:
? поганих технічний стан обладнання;
? застарілі технології;
? низький попит на дану продукцію;
? нерентабельність основних фондів.
Заходи що покращення даної ситуації:
?

 
 

Цікаве

Загрузка...