WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування амортизаційної політики підприємства - Курсова робота

Формування амортизаційної політики підприємства - Курсова робота

с.
Дає змогу опанування з методами організації ефективного господарювання на рівні підприємства, набуття необхідної теоретичної і практичної інформації про управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.
РОЗДІЛ. ІІ
Практична частина на базі ВАТ друкарня ім. Шухевича
2.1. Характеристика даної друкарні.
Дане товариство є Відкритим Акціонерним товариством, друкарня ім. Шухевича. Яке за класифікацією видів економічної діяльності є : целюлозно - паперова діяльність; видавнича справа яка здійснюється відповідно до діючого законодавства в Україні і статутних документів підприємства.
Статутні документи зареєстровані від 10 червня 1991 року. Воно займається друком газет, брошур, буклетів та інших видів видавничої справи. Вартість основних фондів на підприємстві на кінець звітного періоду 32,400 тисяч гривень, вартість статутного капіталу 41,300 тисяч гривень.
2.2. Оцінка вартості основних фондів.
Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об'єднати в три групи, які характеризують:
- забезпечення підприємства основними засобами;
- стан основних засобів;
? ефективність використання основних засобів.
Необхідність виокремлення в самостійну групу показників відтворення засобів праці, які характеризують процес їхнього руху, технічнийстан і структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно і безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання застосованих у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.
Рис.2.1.
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними фондами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства.
Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних фондів до чисельності працівників підприємства. Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором.
Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних фондів до вартості майна підприємства.
Стан основних фондів характеризують через такі коефіцієнти: знос ; придатність; оновлення і вибуття основних фондів.
Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва у попередніх періодах. Визначається відношення суми зносу основних фондів до їх балансової вартості.
, де
Кз - коефіцієнт зносу;
Зо - сума зносу;
Фк - балансова вартість основних фондів;
Показник зносу може визначатись також у відсотках на початок і кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан основних фондів.
Сума нарахованого зносу дорівнює 6,3 тис.грн. балансова вартість становить 187,7 . отже коефіцієнт зношеності дорівнює 0,034 .
Коефіцієнт придатності розраховується за формулами:
Кп= 1-Кз, або Кп= 100%-Кз де
Кп - коефіцієнт придатності основних фондів;
Кз - коефіцієнт зносу;
Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних фондів придатна до експлуатації в процесі господарської діяльності і на даній друкарні становить
Коефіцієнти оновлення і вибуття розраховують за формулами:
; ; де
Ко - коефіцієнт оновлення;
Фу - вартість уведених основних фондів;
Кв - коефіцієнт вибуття;
Фв - вартість вивединих;
Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтенсивність введення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду.
Отже, бачимо що за звітній рік дана друкарня не придбала жодного основного засобу. Це є негативним явищем яке згодом призведе до накопичення застарілого обладнання і буде стримувати зростання економічної ефективності основних фондів.
Коефіцієнт приросту розраховується за формулою:
Оскільки коефіцієнт оновлення дорівнює 0 то і неможливо розраховувати коефіцієнт приросту.
До показників, які характеризують ефективність використання основних фондів: фондовіддача, рентабельність основних фондів, сума прибутку на одну
гривню основних фондів.
Фондовіддача визначається як відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів.
Середньорічна вартість основних фондів становить 159,1тис. грн.
тобто на одну гривню виробленої продукції припадає 0,27 тис.грн. основних фондів.
Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість - до зменшення.
Відносним показником ефективності використання основних фондів є рентабельність. Цей показник визначається за формулою:
П = 2,8 тис.грн. Scep=159,1 тис. грн.
Показники Попередній рік Звітній рік Відхилення
Обсяг продукції 43,5 39,8 - 3,7
Cередньорічна вартість, тис. грн. 134,1 159,1 +25
Фондовіддача 0,30 0,27 - 0,3
Фондомісткість 3,3 3,7 +0,4
Талиця 2.1. Аналіз показників ефективності використання основних фондів.
2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань.
Таблиця 2.2. Звіт про основні засоби.
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт про основні засоби, нарахування податкової та економічної
амортизації і використання амортизаційних відрахувань
у 2004 році
Подають:
Терміни подання
підприємства, організації та установи всіх форм власності та видів
економічної діяльності органу державної статистики за
місцезнаходженням
Не пізніше 20
лютого після
звітного року
Найменування організації - складача інформації
Районна друкарня
Поштова адреса М. Коломия вул Шашкевича, 6
Коди організації - складача
За СДРПОУ
тсригорії
(КОАТУУ)
виду
економічної
діяльності
(КВЕД)
Форми власності
(КФВ)
Організацйно-правової форми господарювання
(КОПФГ) Міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організаці-складач інформації

 
 

Цікаве

Загрузка...