WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування амортизаційної політики підприємства - Курсова робота

Формування амортизаційної політики підприємства - Курсова робота

на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
ж) інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Витрати на сплату відсотків закористування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.
У процесі господарської діяльності кругообіг основних засобів проходить три стадії.
На першій стадії відбувається продуктивне використання основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій стадії основні засоби в процесі експлуатації зношуються й нараховується сума зносу. Вона є підставою для списання суми амортизаційних відрахувань на витрати після завершення процесу виробництва. На першій стадії кругообігу основних засобів втрачається споживна вартість засобів праці, їхня вартість переноситься на вартість готової продукції.
На другій стадії відбувається перетворення частини основних засобів, які перебувають в продуктивній формі, на грошові кошти через нарахування амортизаційних відрахувань.
На третій стадії в процесі виробництва відбувається поновлення споживної вартості частини основних засобів. Це поновлення здійснюється заміною зношених основних засобів на нові за рахунок нарахованої суми зносу основних засобів.
Необхідною умовою правильного використання та відтворення основних фондів є їх класифікація за такими ознаками:
1.Функціональне призначення.
1.1. Будинки (будинки виробничо-господарського,соціально-культурного призначення та зайняті органами управління).
1.2. Споруди (об'єкти, що виконують технічні функції,- дороги, мости тощо).
1.3. Передавальні пристрої (об'єкти трансформації, перетворення і передачі енергії та для переміщення речовин).
1.4. Машини та обладнання:
? силові машини й обладнання (об'єкти, що виробляють теплову енергію та перетворюють різного роду енергію у механічну);
? робочі машини й обладнання (об'єкти, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці);
?вимірювальні прилади;
? регулюючі прилади та пристрої;
? лабораторне обладнання ;
? обчислювальна техніка;
? медичне обладнання;
? комп'ютерна техніка та її комплектуючі;
? інші машини та обладнання (телефони, факси, копіювальна техніка тощо).
1.5. Транспортні засоби ( всі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів).
1.6. Інструмент.
1.7. Виробничий інвентар і приладдя (предмети, які служать для полегшення виробничих операцій, - робочі столи, верстати тощо).
1.8. Господарський інвентар (предмети конторського та господарського облаштування).
1.9. робоча і продуктивна худоба.
1.10. Бібліотечний фонд.
1.11. інші основні фонди (багаторічні насадження, документація з типового проектування).
2. Формування бухгалтерської інформації про основні фонди підприємства.
2.1. Земельні ділянки.
2.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.
2.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.
2.4. Машини та обладнання.
2.5. Транспортні засоби.
2.6. Інструменти, прилади та інвентар.
2.7. Робоча і продуктивна худоба.
2.8. Багаторічні насадження.
2.9. Інші основні засоби.
3. Роль у процесі господарської діяльності.
3.1. Активні (безпосередньо беруть участь у виробничому процесі).
3.2. Пасивні (створюють умови для здійснення процесу виробництва).
4. Сфера використання.
4.1. Виробничі (беруть участь у процесі виробництва і переносять свою вартість на вироблений продукт).
4.2. Невиробничі (використовуються у невиробничій сфері підприємства).
5. Форма власності.
5.1. Власні.
5.2. Орендовані.
6. Характер участі у процесі виробництва.
6.1. Діючі.
6.2. Ті, що перебувають у запасі чи на консервації.
7. Рівень технічної придатності.
7.1. Обладнання, яке можна використовувати у виробництві.
7.2. Обладнання, що потребує капітального ремонту.
Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засобів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забезпечення нормального функціонування активних елементів основних виробничих засобів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних засобів.
Основними факторами, які впливають на структуру основних засобів підприємств, є : рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний фактор по різному впливає на структуру основних засобів. Поліпшити структуру основних засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування; ефективнішого використання виробничих приміщень; установлення додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого й мало ефективного устаткування.
Важливим фактором підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, постійним джерелом фінансування їхнього розвитку є амортизаційні відрахування. Відповідно до чинних законодавчих актів підприємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукупності способів управління порядком нарахування й використання амортизаційних відрахувань. Ефективність амортизаційної політики залежить від того, настільки точно визначено терміни експлуатації активів, що вводяться в дію, а також від вибору підприємством методу нарахування амортизації.
Важливим етапом амортизаційної політики стало схвалення Указом Президента України від 07.03.2001 року №169/2001 Концепція амортизаційної політики. Метою даної концепції проголошено визначення напрямів та механізмів удосконалення амортизаційної політики як чинника активізації інвестиційної діяльності в державі. Згідно з Концепцією амортизаційна політика в Україні має бути спрямована на підвищення фінансової заінтересованості суб'єктів господарювання у здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних амортизаційних фондів.
Для цього, за переконанням авторів концепції , необхідна реалізація заходів за такими напрямами:
? створення економічної та правової бази для запровадження раціональних рівнів споживання, відшкодування та оновлення основного капіталу;
? обмеження державного регулювання у сфері амортизаційної політики та стимулювання інвестиційної ініціативи суб'єктів господарювання;
? відмова від суцільного примусового нарахування амортизаційних відрахувань за єдиним методом та

 
 

Цікаве

Загрузка...