WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг - Курсова робота

Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг - Курсова робота

основні функції [10,11]:
- прогнозування потреб, технічного рівня і якості продукції;
- планування підвищення якості;
- нормування вимог до якості продукції;
- оцінка і сертифікація продукції;
- організація розробки і постановки продукції на виробництво;
- організація технологічного забезпечення якості продукції;
- організація метрологічного забезпечення якості продукції;
- організація матеріально-технічного забезпечення якості продукції;
- організація взаємовідносин підприємства стосовно якості продукції зі споживачами і постачальниками;
- організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у галузі якості продукції;
- забезпечення стабільності запланованого рівня якості продукції при її виготовленні, складуванні, відвантаженні та транспортуванні;
- стимулювання підвищення якості продукції;
- організація розробки і виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю;
- внутрівиробничий облік і звітність з якості продукції;
- техніко-економічний аналіз поліпшення якості продукції;
- правове забезпечення управління якістю продукції;
- інформаційне забезпечення КС УЯП.
Розробка і впровадження системи є складним процесом, який має три етапи: підготовка до розробки системи, розробка проекту системи і впровадження системи.
На етапі підготовки до розробки системи:
- видається наказ по підприємству про організацію робіт з розробки системи і створення координаційно-робочої групи на чолі з директором чи головним інженером;
- організується технічне навчання керівників і провідних спеціалістів підрозділів, які будуть приймати участь в розробці СТП, а також вивчення досвіду УЯП всім колективом;
- розробляється програма аналізу стану справ з якості продукції, в якій передбачається аналіз показників діяльності підприємства в галузі якості продукції, а також організація робіт з кожної функції, їх методичне і матеріальне забезпечення;
- проводиться аналіз стану справ з якості продукції на підприємстві.
Результати аналізу є основою для розробки технічного завдання на систему.
На етапі розробки проекту здійснюється:
- розробка технічного завдання на систему, що містить план заходів по підвищенню організаційно-технічного рівня підприємства;
- розробка технічного проекту системи;
- розробка робочого проекту системи, тобто всіх СТП і їх затвердження.
На етапі впровадження системи:
- видається наказ на підприємстві про введення в дію затверджених СТП і виконання заходів по їх впровадженню;
- виконуються заходи по впровадженню СТП, тобто: проводиться навчання всього керівного складу і виконавців, підготовка всіх служб до впровадження СТП, оснащення засобами забезпечення системи тощо;
- організується контроль за впровадженням і додержанням СТП.
По закінченню впровадження всіх СТП системи складається акт про її впровадження і вона реєструється в територіальному органі Держстандарту.
При розробці і впровадженні системи необхідно враховувати такі фактори:
- останні досягнення науки і техніки;
- передовий досвід підприємств країни з УЯП і підвищення ефективності виробництва;
- зарубіжний досвід з поліпшення якості продукції;
- можливість широкої автоматизації і механізації всіх процесів і використання обчислювальної техніки.
3. Розрахункова частина
Розрахунок здійснюється на основі діяльності ТЗоВ "Арніка", що спеціалізується на випуску продукції деревообробної промисловості. Товариство створено в 1994 р. і спеціалізується на випуску меблів. В цій частині наведені дані про діяльність підприємства за останні три роки. Вони показані в таблицях 3.1- 3.10.
В таблиці 3.1. наведено основні техніко - економічні показники роботи підприємства.
Виручка від реалізації продукції ( без податків) зростає: темпи зростання в 2003р. порівняно з 2002р. склали 146,2% , а в 2004р. в порівнянні з 2003р. 116%.
В 2003р. в дію було введено додаткові виробничі потужності і в результаті чисельність персоналу збільшилась (з 16 робітників до 27 робітників) , а в 2004р. підприємство не залучило додаткову робочу силу .
Динаміка темпів зростання продуктивності праці як одного працівника , так і одного робітника є позитивною .
Адміністрація підприємства постійно працює в напрямку підвищення середньорічної зарплати персоналу , про що свідчать дані таблиці (3.4 і 3.5).
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції протягом 3-х останніх років знижується , що є джерелом зростання прибутку і підвищення рентабельності .
Середньорічна вартість основних фондів зростає , зокрема в 2003р. порівняно з 2002р. на 13,5 тис.грн. (закуплено нове обладнання) , а в 2004р. порівняно з 2003р. на 6,8 тис.грн. Відповідно зростає і показник фондовіддачі.
Таблиця 3.1
ОСНОВНІ ТЕХШКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п Показники Одиниці виміру Роки Темпи зростання
2002
позами-нулий 2003
мину-лий 2004
звіт-ний мину-лий/поза мину-лий звітний/мину-лий
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг (без ПДВ та акцизу) тис. грн. 160,8 235,1 272,8 146,2 116,0
2. Середньооблікова чисельність. осіб
працівників 21 34 35 161,9 102,9
робітників 16 27 25 169 92,6
3. Продуктивність праці грн/особу
одного працівника 7657 6915 7794 90,3 112,7
одного робітника 10050 8707 10912 86,6 125,3
4. Фонд заробітної плати працівників
тис. грн. 71,1 136,6 158,0 192,1 116,0
5. Середньорічна заробітна плата одного працівника грн/особу 3386 4018 4514 118,7 112,3
7. Витратомісткість продукції (витрати на 1 грн. реалізованої продукції) грн./грн 0,92 0,89 0,87 96,7 97,8
6. Загальні витрати (собівартість) тис. грн. 147,9 209,2 237,3 141,4 113,4
8. Прибуток до оподаткування (збиток) тис. грн. 12,9 25,9 35,5 200,8 137,1
9. Рентабельність: %
9.1. доходу 8 11 13 137,5 118,2
9.2. витрат 8,7 12,4 15,0 142,5 121,0
10. Середньорічна вартість основних фондів
тис. грн. 31,7 45,2 52,0 142,6 115,0
11. Фондовіддача грн. 5,08 5,20 5,25 102,4 101,0
Таблиця 3.2. 3.3.
Ефективність використання трудових ресурсів підприємства і динаміку продуктивності праці проаналізовано в таблицях 3.2 і 3.3
Кількість відпрацьованих за рік одним робітником днів і годин і середню тривалість робочого дня взято на основі "Балансу робочого часу" на підприємстві .
Як видно з даних таблиці 3.3 в 2003р. і обсяг реалізованої продукції і чисельність персоналу (в тому числі робітників) збільшилась порівняно з 2002р. , але показники середньорічного , середньоденного і середньогодинного виробітку одного робітника в 2003р. дещо знизились в порівнянні з 2002р. , а в

 
 

Цікаве

Загрузка...