WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка) - Реферат

інших випадках визначення оптимальної величини запасу забезпечує зменшення витрат на їх зберігання без втрати якості обслуговування.
Гарантійний (страховий) запас потрібний на випадок можливої затримки надходження чергової партії матеріалів.
Граничний рівень запасу визначає рівень запасу, при досягненні якого здійснюється наступне замовлення. Третій основний параметр системи управління запасами з фіксованою величиною - максимальний запас. Цей рівень запасу визначається для забезпечення ефективного завантаження площ з точки зору критерію мінімізації сукупних витрат.
Система з фіксованим інтервалом часу між поставками.
Згідно з цією системою замовлення здійснюються в жорстко визначені моменти часу з рівними інтервалами, наприклад один раз на місяць, один раз на тиждень тощо.
Гарантійний (страховий) запас, як і в попередньому випадку, дає можливість забезпечувати потребу протягом очікуваної затримки постачання.
У цій системі момент замовлення визначено заздалегідь, тому розрахунковим параметром є величина запасу. Її обчислення базується на прогнозному рівні споживання до моменту надходження запасу на склад підприємства (або підрозділу).
Найбільш поширеною у вітчизняній практиці господарювання є система "максимум-мінімум", згідно з якою запаси поповнюються до рівня, не нижчого за їхню мінімальну величину, а після надходження чергової партії не перевищують установлений максимальний обсяг. Для забезпечення цих умов чергова партія матеріалів замовляється за такої величини поточного запасу, якої вистачить для роботи до її надходження.
Одним із нових сучасних підходів до організації виробничого процесу є упровадження системи "точно за часом" (" just in time" ), згідно з якою обробка та рух матеріалів і виробів здійснюється точно в той момент, коли в них виникає потреба.
Характерна риса системи "точно за часом" - наявність висо-коспеціалізованих та ефективних виробничих центрів, які поєднують обладнання та інструменти для обробки групи деталей з відповідними технологічними вимогами. Формування таких центрів має певні переваги: скорочується час переходу до нового виду виробів, ефективно використовується обладнання, у працівників зростають можливості для оволодіння суміжними спеціальностями.
Одним з відомих різновидів системи "точно за часом" є так звана система "канбан", що була впроваджена "Тойотою" у 80-х роках. По суті, це картка, яку використовують для замовлення комплектних виробів з попередньої дільниці. У системі "канбан" жодна деталь чи партія деталей не може переміщуватися або оброблятися без такої картки.
Упровадження системи "канбан" надає підприємству такі переваги:
швидкість і надійність постачання;
високу якість обслуговування;
дизайн / інженерне рішення;
зменшення витрат на одиницю виробу.
Білет 33
1. Розкрити сутність і передумови аналізу системи "витрати-випуск-прибуток", рівноваги та безпеки операційної діяльності
У зарубіжній практиці досить широко застосовується аналіз співвідношення "витрати-випуск-прибуток. Називатимемо його надалі ВВП - аналіз.
Із самої назви випливає, що ВВП - аналіз з'ясовує зв'язок між витратами, рівнем операційної активності та прибутком. Термін "операційна активність" характеризує результативність діяльності підприємства. Для виробничого підприємства вона визначається обсягом виготовленої продукції. Причому мається на увазі, що вся виготовлена продукція продана, тобто обсяг виробництва і продажу продукції за певний період збігаються. У результаті витрат факторів виробництва створюється продукція, від її продажу підприємство одержує прибуток.
Оскільки прибуток - основний результативний показник діяльності підприємства, важливо знати його залежність від двох І попередніх - витрат та обсягу продукції. Ця залежність ускладнюється тим, що витрати поділяються на змінні й постійні, а обсяг виробництва і продажу продукції має непрості зв'язки з цінами на окремі вироби. Крім цього, як відомо, не всі змінні витрати пропорційні, а до постійних входять деякі елементи дегрегуючих змінних витрат. Це все створює певні труднощі в моделюванні зазначеної залежності.
При ВВП - аналізі співвідношення "витрати-випуск-прибуток" спрощуються і припускається, що в їх основі лежать лінійні залежності. Тобто аналіз базується на таких передумовах:
-усі витрати можна чітко поділити на змінні й постійні;
-усі змінні витрати пропорційні, а постійні не містять елементів дегрегуючих витрат і є лише функцією часу;
-ціни на вироби не залежать від обсягу виробництва і в межах розрахункового періоду стабільні.
У процесі ВВП - аналізу обчислюються й аналізуються такі показники:
- маржинальний прибуток (збитки);
- коефіцієнт маржинального прибутку;
- рівноважний обсяг операційної (виробничої) діяльності (точка беззбитковості);
-рівень безпеки операційної діяльності;
-обсяг операційної діяльності (обсяг виробництва), що забезпечує цільову прибутковість;
-операційний ліверидж (операційна залежність), який дає змогу оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу продукції і структури витрат.
При ВВП - аналізі важливе значення має показник маржинального прибутку і його відносна величина - коефіцієнт маржинального прибутку.
Маржинальний прибуток, який іноді називають покриттям, або внеском у прибуток, обчислюється за формулою
де Пм - величина маржинального прибутку за певний період, грн.;
Сз - змінні витрати за цей самий період.
Операційна діяльність щодо виготовлення продукції або надання послуг вважається врівноваженою, коли виручка від продажу цієї продукції (послуг), тобто дохід, дорівнює сукупним витратам. Цей обсяг продукції ще називають точкоюбеззбитковості, оскільки на графіку в точці, що відповідає його величині, перетинаються функції витрат і виручки (доходу.
Через наявність постійних витрат (Сп) виробництво продукції до певного її обсягу (точки беззбитковості Nб) є збитковим, оскільки загальні витрати (сума змінних і постійних (С)) більші за виручку - С > В. Сфера збиткового виробництва (Nзб) на графіках перебуває в межах
Рис. 10.1. Динаміка витрат (С), виручка (В) та точка беззбитковості (Nб) Рис.10.2. Динаміка прибутку (збитків) залежно від обсягу виробництва
Зі зростанням обсягу виробництва за умови, що змінні витрати на одиницю продукції менші за ціну, тобто Сзо < Ц, збитки зменшуються, і в точці беззбитковості вони дорівнюють нулю. Це добре видно на графіках рис. 10.1 і рис. 10.2. На рис. 10.1 точка беззбитковості визначена графічно.
На практиці беззбитковий обсяг виробництва обчислюється, як правило, аналітичне. Необхідна для цього формула виводиться досить просто. У точці беззбитковості виручка дорівнює сукупним витратам, тобто:
Звідси маємо відому формулу:
.
У чисельнику цієї формули постійні витрати, у знаменнику - маржинальний прибуток на одиницю продукції (питомий маржинальний прибуток).
У стартовий період роботи підприємства, коли N = 0, збитки дорівнюють постійним витратам. Зі збільшенням обсягу виробництва і продажу на один виріб, ?N = 1, збитки зменшуються на питомий маржинальний прибуток (Ц -

 
 

Цікаве

Загрузка...