WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка) - Реферат

20
1. Обчислити прямі витрати та розподілити непрямі витрати.
2. Загальна структура
Прогресивна нормативна база
Оцінка запасів за методом ФІФО передбачає, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство. Тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю перших за часом надходжень.
Стабільні норми і нормативи залишаються незмінними протягом тривалого періоду (кількох років). До них належать передусім норми і нормативи, що встановлюються державою і стосуються формування і розподілу прибутку
Резерв пропускної спроможності.
Білет 21
1. .Розкрити зміст формування кошторису та планування в-ат по статтях кошторису.
Кошторис охоплює всі витрати підрозділу на виробництво продукції (надання послуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності. У підрозділах з коротким виробничим циклом виготовлення продукції кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний період, як правило, збігаються.
Кошториси підрозділів виконують такі важливі функції: Організуюча функція ко-шторису полягає в тому, що, маючи встановлену планову величину витрат, працівник, намагається дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресурсів. Контролююча дають змогу контролювати роботу працівників, відповідальних, за рівень витрат. Стимулююча стимулювання здійснюється через відповідальність за необґрунтовані витрати і заохочення в їх зниженні. Постатейний кошторис дає змогу узгодити його з кошторисом непрямих витрат (загально виробничими витратами), а також калькуляціями на окремі вироби підрозділу. Матеріали - витрати на основні матеріали, на матеріали допоміжного призначення на окремі вироби витрати обчислюються на основі встановлених норм, цін на матеріали і виробничої програми, ураховуються транспортно-заготівельні витрати. Куповані вироби і напівфабрикати - це вироби, які додатково обробляються на підприємстві обчислюються аналогічно витратам на матеріали згідно з нормами і цінами. Паливо та енергія на технологічні потреби - об-числюються аналогічно попереднім статтям, тобто за нормами витрат і встановленими цінами (тарифів).Основна заробітна плата виробничих робітників - вона складається з відрядної та почасової заробітної плати згідно з установленими розцінками та тарифними ставками (посадовими окладами).Додаткова заробітна плата виробничих робітників - обчислюється згідно з передбаченими умовами оплати праці в плановому періоді, а у разі їх відносної стабільності - у відсотках від основної заробітної плати за даними звітного періоду. Відрахування на соціальні заходи - обчислюється їх сума у встановлених відсотках від заробітної плати (основної і додаткової) виробничих робітників. Загальновиробничі витрати:1) Витрати на утримання й експлуатацію машин та устаткування; 2) витрати на організацію та управління виробництвом. Втрати від браку. Ця стаття витрат планується тільки в тих виробництвах, де за досягнутого рівня технології та якості матеріалів неможливо забезпечити стопроцентну відповідність продукції встановленим технічним вимогам, тобто брак невідворотний. Допустимі втрати від браку обґрунтовуються за цих умов на основі досвіду й установлюються у відсотках від виробничих (цехових) витрат. Фактичні втрати від браку обчислюються так:
Вб = Сб.в + Сб.з - Ск, де Вб - втрати від браку, грн.;Сб .в - собівартість внутрішнього остаточного браку, грн.;Сб .з - собівартість зовнішнього остаточного браку, грн.;Ск - компенсації втрат від браку, грн.
Собівартість внутрішнього браку обчислюється за виробничою (цеховою), а зовнішньою (у споживачі в) - за повною собівартістю.
2. Основні цехи підприємства спеціалізуються на виготовленні будь-якого виробу, групі однорідних виробів, вузлів, деталей з використанням найрізноманітніших технологічних процесів і операцій.
Оцінка обліку руху матеріальних цінностей
Оцінка запасів за методом ЛІФО передбачає, що запаси використовуються у послідовності, яка протилежна їх надходженню на підприємство. Тобто запаси, які першими надходять у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходжень.
Змінні Норми і нормативи визначають ступінь використання ресурсів підприємства, а отже, від їх якості істоти залежить наукова обґрунтованість розроблюваних планів. Із прискоренням науково-технічного процесу ускладнюється нормування й одночасно зростає його роль в обґрунтованості та збалансованості планів
Дефіцит пропускної спроможності
Білет 22
1. Охар. Планування собівартості продукції та визначення планової величини прибутку та його розподіл.
При плануванні собівартості слід розрізняти собівартість окремих виробів (калькуляції) і собівартість загального обсягу готової (кінцевої) продукції. У підрозділах з коротким виробничим циклом і стабільними залишками (запасами) незавершеного виробництва виробнича собівартість готової продукції збігається з кошторисом. В інших випадках собівартість продукції відрізняється від кошторисних витрат. Отже, загальна собівартість продукції дорівнює: Ск = Сз + Сн1 - Сн2, де Ск - собівартість кінцевої продукції підрозділу за плановий період, грн.;Сз - загальні витрати підрозділу за кошторисом, грн.;Сн1, Сн2 - собівартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.
Собівартість кінцевої продукції можна обчислити як суму с-ті окремих виробів: де п - кількість найменувань виробів;М - кількість виробів і-го найменування за виробничою програмою у натуральному виразі;Соі - виробнича собівартість одиниці і-го виробу, грн.
Методи обчислення витрат на окремі вироби.
Весь продукт однорідний - однієї споживчої якості і складності виготовлення де Ск - загальні витрати, віднесені на кінцеву продукцію за пла-новий період (у повній сумі або за калькуляційними статтями чи елементами витрат), грн.;N - обсяг готової продукції за плановий період у натуральному виразі.
Продукт має різні варіанти якості, властивостей, що потребують різних витрат часу і/або ресурсів (цемент, пиво, коньяк тощо) -калькулювання здійснюється за коефіцієнтами еквівалентності. Особливість цього методу полягає в тому, що кожному варіанту продукту присвоюється певний коефіцієнт, який свідчить про його відносну відмінність за витратами від базового (основного) варіанта продукту.
2. Допоміжні цехи це цехи, котрі виготовляють продукцію, як правило, внутрішнього призначення, що значною мірою обумовлює технічний рівень основного виробництва. Потреба у такій продукції досить висока, частина її може реалізовуватися на сторону. До таких підрозділів належать цехи нестандартного (спеціального) устаткування, інструментальний, ремонтний та ін.
Раціональна система оцінки і матеріального стимулювання діяльності
Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно перевірятися і

 
 

Цікаве

Загрузка...