WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка) - Реферат

підприємництва поряд збільшенням обсягу діяльності низових підрозділів підвищується відповідальність та розширюються повноваження їхніх адміністрацій. У результаті організації внутрішньофірмового підприємництва "синдром великого бізнесу" змінився "довгостроковим циклом зростання". Цей цикл здійснюється за схемою: реакція на вимоги споживачів - нові технології - нові товари - розширення ринкової участі - зростання прибутків. Внутрішньофірмове підприємництво досить поширене в американських корпораціях. Тут основоположною є ідея, згідно з якою підприємницька автономія - суттєва передумова інноваційної діяльності. Сутність внутрішнього підприємництва полягає у вивільненні творчої підприємницької активності на внутрішньофірмовому рівні.
2. Організаційно підприємство є виробничою одиницею економіки країни з певними внутрішньою структурою, зовнішнім оточенням, закономірностями функціонування та розвитку.
планування діяльності підрозділів одного ієрархічного рівня (наприклад цехів, дільниць у межах цеху тощо) має бути тісно пов'язаним.
Цільвий прибуток - Цільовим називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді виходячи зі своїх стратегічних завдань.
Тара і тарні матеріали - предмети для упакування, транспортування і зберігання продукції та матеріалів;
Надмірне число устаткування призводить -
Білет 7
1. Розкрити зміст функцій та с-ми внутрішніх цін, методів їх формування.
В основі системи внутрішньовиробничих відносин лежать внутрішні ціни. Вони являють собою умовно-розрахункові ціни, за якими підрозділи передають один одному товари або надають послуги. Ніякі реальні платежі при цьому не здійснюються.Внутрішня ціна виконує ті самі функції, що і ринкова ціна. Серед цих функцій найбільш вагомими є вимірююча та стимулююча. Вимірююча функція виявляється через облік витрат виробництва, стимулююча - через формування частки прибутку згідно зі структурою внутрішньої ціни. Кожне підприємство формує свою власну систему внутрішніх цін. Однак можна виділити два основні чинники, які впливають на вибір системи внутрішньофірмового ціноутворення: стиль управління вищого керівництва та професійна орієнтація керівництва підприємства. Методи формування внутр. цін :
1)Внутрішні ціни, визначені за ринковими цінам - за відсутності таких цін використовують ціни на аналогічну продукцію.2)Внутрішні ціни, визначені на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції - при визначенні внутрішніх цін на проміжні продукти з фактичної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів-постачальників.3) Внутрішні ціни, сформовані на договірній основі.При визначенні внутрішніх цін на основі угоди між підрозділами-постачальниками та підрозділами-споживачами доцільно дотримуватися таких правил:
oпідрозділам-партнерам за внутрішньофірмовою угодою надається свобода вибору в реалізації або придбанні продукції як у внутрішнього підрозділу, так і на стороні;
oдопускається мінімальне втручання арбітражного комітету компанії;
oсторони зобов'язані інформувати одна одну про можливі альтернативні закупівлі та продаж.
4) Внутрішні ціни, визначені на основі витрат виробництва використовують у практиці організації внутрішньофірмових відносин вітчизняні підприємства.
5)Комбіновані методи внутрішнього ціноутворення.
2. З соціального погляду підприємство - це соціальна підсистема суспільства, завдяки якій здійснюється взаємодія суспільних, колективних і особистих інтересів.
Система контролю і оцінка діяльності підрозділів -
Операційний ліверидж (операційна залежність), який дає змогу оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу продукції і структури витрат.
Запасні частини - предмети, які використовують для заміни та ремонту деталей двигунів, обладнання та ін.;
Менше число устаткування
Білет 8
1. Розкрити зміст практичного ціноутворення і сутності калькулювання.
2. Економічно підприємство є виокремленою ланкою промисловості, яке визначається певною господарською, фінансовою, економічною самостійністю.
Матеріальна відповідальність підрозділів - матеріальна відповідальність підрозділів організується самим підприємством і ним регулюється, хоча це й здійснюється на загальних засадах цивільного права і методики визначення збитків.
Два основні аспекти управління фінансами. Один стосується забезпечення підприємства виробничими запасами для виготовлення необхідного продукту в достатній кількості, у визначені терміни та в потрібному місці. Другий аспект пов'язаний з витратами на підтримання певного рівня запасів.
Форми придбання устаткування -
Функції що виконує внутрішня ціна - Серед цих функцій найбільш вагомими є вимірююча та стимулююча. Вимірююча функція виявляється через облік витрат виробництва, стимулююча - через формування частки прибутку згідно зі структурою внутрішньої ціни.
Білет 9
1. Охар. стратегію і тактику ціноутворення на пїві, визн. цін на продукцію осн. І доп. підрозділів.
Білет 10
1. Розкрити зміст ЗУ "Про підприємства", оперативного планування.
2. В екологічному аспекті підприємство - це виробничо-екологічна система, яка взаємодіє із зовнішнім оточенням шляхом матеріально-енергетичного обміну.
Мотиваційний механізм дає змогу забезпечити взаємозв'язок між якісними параметрами готової продукції підприємства і продукції кожного окремого підрозділу, результатом чого має стати формування мотиваційного механізму господарської діяльності для забезпечення якості готової продукції без додаткового контролю й управління з боку адміністративно-управлінського апарату підприємства.
Класифікація запасів методом XYZ
Внутрішні ціни, визначені на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції.
При визначенні внутрішніх цін на проміжні продукти з фактичної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів-постачальників. Процес розрахунку здійснюється у зворотному порядку послідовності технологічного процесу виробництва.
Склад розділів плану підрозділу - центру прибутку
Білет 11
1. Охар. с-му, зміст і принципи розроблення внутрішніх планів.
Планування як важлива функція менеджменту - це процес визначення (проектування) завдань на майбутнє, умов і засобів їх виконання. Планування діяльності підприємства має два аспекти - зовнішній і внутрішній. Комплексний план п-ва:1)Підрозділи - центр витрат: план виробництва; план кадрів і оплати праці; план організаційно-технічного розвитку; план витрат. 2) Підрозділи - центр прибутку : план маркетингу; план виробництва; план кадріві оплати праці; план організаційно-технічного розвитку; фінансовий план. Система внутрішнього планування на підприємстві дещо умовно поділяється на два види: техніко-економічне й оперативно-календарне. Принципи розроблення планів:Принцип системності, який ще називають принципом єдності, або холізма, вимагає розглядати об'єкт планування як систему, що складається зі структурних елементів з певними взаємозв'язками і єдиним напрямком розвитку. Принцип участі (партисипативності) полягає в тому, що в процес планування залучаються працівники, які

 
 

Цікаве

Загрузка...