WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

процентів за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами;
" витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології, організацією виробництва, поліпшенням якості, конкурентноздатності продукції, підвищенням її надійності та інших властивостей у ході виробничого процесу;
" витрати на обслуговування виробничого процесу (придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних виробничих фондів, за винятком їх реконструкції і модернізації, контроль за виробничими процесами та якістю продукції, забезпечення правил техніки безпеки праці);
" витрати на пожежну і сторожову охорону;
" знос малоцінних і швидкозношуваних предметів;
" втрати внаслідок технічного неминучого браку
Загально-виробничі витрати поділяються на:
1) умовно-постійні - відносяться витрати, загальна сума яких збільшується пропорційно до обсягу виробництва;
2) умовно-змінні - витрати при збільшенні обсягу виробництва не змінюються або змінюються непропорційно.
До складу адміністративних витрат відносяться витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
ў загальні корпоративні витрати;
ў витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством;
ў витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання;
ў оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських);
ў витрати на зв'язок;
ў амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
ў витрати на врегулювання спорів у судових органах;
ў податки, збори, обов'язкові платежі;
ў оплата послуг банків.
До складу витрат на збут включаються витрати, пов'язані з реалізацією продукції:
o витрати на переупаковку продукції на складах готової продукції;
o оплата праці та комісійні винагороди за збут;
o витрати на рекламу та дослідження ринку;
o витрати на перепродажну підготовку товарів;
o витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
o витрати на утримання основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції;
o втрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції;
o витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.
До інших операційних витрат відносяться:
ў витрати на дослідження і розробки;
ў собівартість реалізованої іноземної валюти;
ў собівартість реалізованих виробничих запасів;
ў сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резервів сумнівних боргів;
ў втрати від операційної курсової валюти;
ў втрати від знецінення запасів та інше.
Класифікація витрат операційної діяльності за статтями витрат
Рис. 2.3.1
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
" матеріальні витрати;
" витрати на оплату праці;
" відрахування на соціальні заходи;
" амортизація;
" інші операційні витрати.
До складу елемента "Матеріальні витрати" включаються витрати на:
1) сировину й матеріали, які використовуються як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства при виготовленні продукції або для господарських потреб;
2) купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, які використані в операційній діяльності підприємств;
3) придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо та енергію всіх видів, які використовуються на технологічні та інші операційні цілі;
4) тару й тарні матеріали, що використані в операційній діяльності підприємства;
5) будівельні матеріали, які використані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності;
6) запасні частини, які використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства;
7) інші матеріальні витрати, які відображають вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого і невиробничого характеру;
8) малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, не більше одного року.
До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються:
" заробітна плата за окладами і тарифами, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Сюди входять також витрати на виплату додаткової заробітної плати;
" надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за роботу у важких, шкідливих умовах, за суміщення професій, доплати до середнього заробітку у випадку, передбаченому законодавством;
" премії та заохочення робітникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати (за виконання і перевиконання виробничих завдань, за підвищення продуктивності праці, винагороди за вислугу років, стаж роботи, передбачені діючим законодавством;
" матеріальна допомога (одноразові заохочення, наприклад, за виконання особливих важливих виробничих завдань);
" гарантійні та компенсаційні виплати (оплата за працю у вихідні та святкові дні, компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку порушенням термінів її виплати, суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності;
" оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу (оплата щорічних основних і додаткових відпусток відповідно до Закону України від 15.11.96р. "Про відпустки", оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних навчальних закладах, оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам;
" інші виплати на оплату праці (оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру.
Виплати здійснюються фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством (працівниками), тобто працюючими на підставі трудового договору.
Трудовий договір ? це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особо, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену такою угодою, з підпорядкуванням внутрішньому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи домовленістю сторін.
До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються:
1) відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхуванняздійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
2) відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

 
 

Цікаве

Загрузка...