WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

1":
ў гуртові бази ринку "Шувар";
ў магазини м. Стрия, Калуша, Івано-Франківська, Дрогобича та інші.
На даний час актуальним стоїть завдання створення цілісної інтегрованої системи управління виробництвом.
Тим самим можна однозначно стверджувати, що сучасні інформаційні технології є одним з важливих факторів поступального розвитку виробництва.
ВАТ "Жидачівський сирзавод" є акціонерним товариством. Вищим органом управління згідно зі Статутом є загальні збори акціонерів. Засновниками ВАТ є акціонери Товариства. Виконавчим органом ВАТ, який здійснює керівництво поточною діяльністю є правління акціонерного товариства, до компетенції якого належать усі питання щодо діяльності ВАТ(рис.1.2)
До складу правління ВАТ входять:
" голова правління;
" заступник голови правління;
" члени правління;
" секретар правління.
Правління ВАТ спрямовує свою діяльність на підвищення ефективності виробництва, оновлення асортименту продукції, модернізацію та автоматизацію діючого обладнання, заміну застарілого обладнання, поточний та капітальний ремонт будівель та споруд.
Виробнича структура ВАТ "Жидачівський сирзавод"
Рис. 1.2
2. Методика аналізу собівартості продукції на підприємстві
2.1. Суть собівартості та особливості її формування на підприємстві
Процес виробництва є важливою стадією кругообігу коштів підприємства. В ході його здійснення підприємство, витрачаючи матеріальні, технічні, трудові та фінансові ресурси, формує собівартість продукції та фінансові результати діяльності ? прибуток та збиток.
За типовим положенням з плану, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженим постановою Кабінети Міністрів України від 26.04.1996р. №473, собівартість промислової продукції (робіт, послуг) ? це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.
Як економічна категорія собівартість являє собою:
" основу для обліку та контролю за рівнем затрат на випуск і реалізації продукції;
" слугує базою ціни товару і її нижньою межею, "обмежувачем" для виробника (підприємство не може встановлювати ціну нижчу за собівартість, оскільки воно матиме збитки;
" визначає прибуток і рентабельність;
" відображає ефективність використання виробничих ресурсів, впровадження нових технологій та нововведень, удосконалення системи організації та управління виробництвом;
" є важливим елементом економічного обґрунтування управлінських та інвестиційних рішень.
Рівень собівартості продукції перебуває в прямій залежності від продуктивності праці, раціонального використання основних фондів, енергоресурсів, скорочення непродуктивних витрат, організації виробництва, якості управління та інших факторів.
Собівартість продукції підприємства складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво та реалізацію.
Отже, відображаючи процеси виробництва, обігу та розподілу, собівартість виступає як один з важливих синтетичних показників діяльності підприємства.
Принципи формування собівартості продукції :
" чітке розмежування витрат підприємства по сферах господарської діяльності ? виробнича, адміністративна, капітальні вкладення, невиробнича, збутова;
" безпосередній зв'язок витрат з процесами виробництва та обігу;
" зміщення витрат в процесі відтворення для відновлення основної виробничої діяльності;
" повний облік фактичних витрат незалежно від рівня дотримання встановлених норм та умов;
" прямий зв'язок витрат на виробництво продукції з визначеним періодом часу.
В господарській практиці склад витрат, які включають в собівартість промислової продукції, визначається в централізованому порядку. Для забезпечення єдиних засад формування собівартості продукції і фінансових результатів на підприємствах України незалежно від форм власності рекомендується дотримуватися основних засад "типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості".
Планування собівартості продукції для підприємства є складовою частиною планування діяльності промислового підприємства і включає систему техніко-економічних розрахунків, які відображають величину поточних витрат, що включаються до складу собівартості валової продукції, а також витрати усього промислового циклу по етапах управління (рис.2.1.1).
Етапи процесу управління витратами підприємства
Рис. 2.1.1
Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва і збуту кожного виду та всієї промислової продукції підприємства.
Головним завданням аналізу собівартості продукції є:
1) оцінка обґрунтованості планових завдань із собівартості продукції;
2) перевірка достовірності інформації про фактичну собівартість;
3) оцінка виконання планових завдань за узагальнюючими показниками їх динаміки;
4) дослідження структури витрат порівняно з плановими даними та в динаміці;
5) виявлення резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;
6) розроблення заходів щодо забезпечення ефективного управління витратами і формування собівартості продукції.
Визначивши мету, завдання, послідовність розробки плану, необхідно з'ясувати, що саме впливає на рівень витрат на виробництво.
Собівартість продукції є комплексним показником, в якому відображена велика кількість факторів, що впливають на рівень собівартості. Усі фактори можуть бути поділені на зовнішні, тобто ті, які знаходяться поза підприємством та внутрішнього порядку.
До зовнішніх відносяться:
" зміна цін на матеріали, напівфабрикати, інструмент, пальне, енергію, які підприємство отримує від сторонніх підприємств;
" зміна встановлених розмірів мінімальної заробітної плати, а також різного роду обов'язкових внесків, відрахувань і нарахувань на заробітну плату (наприклад, соціальне страхування);
" зміна тарифів на перевезення вантажів;
" інші.
Основними внутрішніми факторами є:
" підвищення продуктивності праці;
" зниження трудомісткості продукції;
" зниження матеріаломісткості продукції;
" ліквідація втрат від браку;
" інші.
На відхилення фактичної собівартості одиниці продукції від планової впливають зміни:
" обсяг виробництва;
" постійних витрат;
" змінних витрат.
Розрахунок вищеназваних чинників на відхилення фактичної собівартості одиниці продукції проводять методом ланцюгових підстановок.
Розрізняють поточні та перспективні резерви зниження собівартості включають усі види непродуктивних витрат (явні і приховані), також перевитрати ресурсів і надмірні витрати грошових коштів, виявлених в ході аналізу.
Доперспективних резервів відносять:
o збільшення обсягів випуску продукції;
o впровадження досягнень

 
 

Цікаве

Загрузка...