WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

матеріали Грн. 0,10 0,11 0,06 -0,04 -0,05
4. Холод Грн. 0,06 0,06 0,7 +0,01 +0,01
5. Паливо Грн. 0,24 0,28 0,13 -0,11 -0,15
6. Енергія Грн. 0,01 0,03 0,01 - -0,02
7. Заробітна плата основ. робітників Грн. 0,07 0,11 0,12 +0,05 +0,01
8. Відрахування від заробітної плати Грн. 0,03 0,04 0,05 +0,02 +0,01
9. Загально виробничі витрати Грн. 0,49 0,53 0,58 +0,09 +0,05
10. Адміністративні витрати Грн. 0,39 0,41 0,31 -0,08 -0,01
11. Витрати на збут Грн. 0,11 0,14 0,09 -0,02 -0,05
12. Операційні витрати Грн. 0,10 0,10 0,07 -0,03 -0,03
13. Всього витрат Грн. 9,58 10,05 10,15 +0,57 +0,1
Аналізуючи показники таблиці 3.4.2 одиниці виробу помітно, що у звітному періоді відносно планового вдалося знизити витрати на паливо на 0,15%, енергію - на 0,02%, адміністративні витрати на 0,01%, витрати на збут на 0,05% та операційні витрати на 0,03%. Порівнюючи фактичні показники з показниками минулого року помітно, що знизилися витрати на допоміжні матеріали на 0,04%, паливо на 0,11%, адміністративні витрати - 0,08%, витрати на збут на 0,02%, операційні витрати - на 0,03%. Це свідчить про налагодження матеріально-технічних поставок та ефективну роботу адміністративного корпусу.
Аналіз собівартості одиниці виробу за статтями витрат ("Сир Костромський)
Таблиця 3.4.3

пп
Статті витрат
Одиниці виміру ? Сир Костромський? Відхилення (+;-)
Мин. рік
План
Факт Від мин. року Від плану
1. Сировина і основні матеріали Грн. 5,42 6,01 6,11 +0,69 +0,1
2. Транспортно-заготівельні витрати
Грн.
0,93
0,95
1,20
+0,27
+0,25
3. Допоміжні матеріали Грн. 0,40 0,57 0,30 -0,1 -0,27
4. Холод Грн. 0,13 0,14 0,15 +0,02 +0,01
5. Паливо Грн. 0,13 0,28 0,15 +0,02 -0,13
6. Енергія Грн. 0,02 0,03 0,01 -0,01 -0,02
7. Заробітна плата основ. робітників Грн. 0,23 0,37 0,44 +0,21 +0,07
8. Відрахування від заробітної плати Грн. 0,11 0,14 0,17 +0,06 +0,03
9. Загально виробничі витрати Грн. 2,35 1,68 2,12 -0,23 +0,44
10. Адміністративні витрати Грн. 0,38 0,48 0,44 +0,06 -0,04
11. Витрати на збут Грн. 0,12 0,16 0,15 +0,03 -0,01
12. Операційні витрати Грн. 0,15 0,12 0,01 -0,14 -0,13
13. Всього витрат Грн. 10,37 10,93 11,34 +0,97 +0,41
Розглядаючи дану таблицю 4, зробимо висновок, що в основному витрати зросли по всіх статтях витрат, однак помітно, що у фактичному періоді відносно минулого зменшилися витрати на енергію, загально виробничі витрати та операційні витрати. Це стосується і планових показників де також помітно динаміку росту витрат у звітному періоді. Зниження витрат по калькуляційних статтях досягається способом пошуку ефективних резервів та шляхів доставки сировини, зниження витрат на енергію, збутові витрати та адміністративні.
3.5 Класифікація та оцінка резервів знижння собівартості продукції на підприємстві
Економічний розвиток підприємства залежить від багатьох факторів, які мають безпосередній вплив на собівартість тієї чи іншої продукції.
Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України повною мірою залежить від стратегії розвитку народного господарства держави в цілому. До стратегії зниження поточних витрат у масштабі підприємства можна в першу чергу віднести розміщення економічного потенціалу на його території, можливість комплексного використання природо ресурсного потенціалу, створення територіально-виробничих комплексів. Обґрунтуванням і виборам стратегії та її узагальненням має стати комплексна програма, яка охоплюватиме стратегію науково-технічного і соціально-економічного розвитку на майбутнє.
Однією з найбільш важливих умов економічного й ефективного використання виробничих ресурсів є розробка комплексних і регіональних планових завдань зі зниження собівартості продукції на основні визначення економічного обґрунтування величини витрат на одиницю продукції.
Стратегія регулювання поточних витрат орієнтує на економічне й раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів на даному підприємстві. Для цього необхідно активно і широко використовувати наявні можливості удосконалення організації виробництва і підвищення його технологічного рівня, впровадження наукової організації праці, здійснювати режим економії.
Як відомо, структура витрат на собівартість продукції включає:
" по елементні витрати, структура яких показана вище;
" змішані витрати (% за кредит, відрахування, представницькі витрати, рекламу, підготовку кадрів, утворення страхових фондів і інше);
" витрати, що зараховуються на фінансові результати.
Це витрати з анулювання замовлень на виробництво, на утримання законсервованих виробничих потужностей, втрати від непередбачених простоїв виробництва, штрафів, пені, збитки від списання простроченої дебіторської заборгованості, витрати від стихійних лих, різні місцеві податки тощо.
При розробці стратегічних напрямків регулювання поточних витрат на підприємстві необхідно враховувати вище перераховані можливо часом непередбачувані витрати, які мають місце в процесі виробництва.
Собівартість продукції є одним з найважливіших показників, який комплексно характеризує якісні зміни в техніці, технології, організації праці та виробництва, що відбуваються на підприємстві.
Зниження витрат виробництва та собівартість продукції є однією з основних умов зростання прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його роботи.
Зниження собівартість продукції ВАТ "Жидачівський сирзавод" може здійснюватись завдяки скороченню:
==> витрат уречевленої праці, що може бути досягнуто поліпшенням використання засобів та предметів праці;
==> затрат живої праці, що можуть бути скорочені за умови зростання продуктивності праці (у звітному році проти минулого року продуктивність праці зросла на 36.3%);
==> адміністративно-управлінських витрат, зниження яких досягається розумною економією (у поточному році вдалося скоротити адміністративні витрати на 3.1%).
Основним шляхом зниження рівня собівартість продукції підприємства є скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі (рис.3.5.1). На підставі проведеного аналізу окремих факторів, що вплинули на собівартість, підрахуємо резерви зниження витрат.
підвищення технічного рівня виробництва;
удосконалення організації виробництва і праці;
зміни структури таобсягу продукції;
галузевих та інших чинників.
Зниження собівартості одиниці продукції та витрат на одну гривню продукції досягається такими заходами:
" збільшення обсягу виробленої продукції;
" зменшенням витрат у результаті впровадження організаційно-технічних заходів (ОТЗ);
" усунення непродуктивних витрат і невиправданих перевитрат за елементами і калькуляційними статтями витрат.
Збільшення випуску та реалізації продукції сприяє зниженню собівартості одиниці продукції за рахунок економії умовно-постійних витрат.

 
 

Цікаве

Загрузка...