WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

праці розпочинають з визначення абсолютного відхилення від минулорічного фонду або фактичного відхилення за базовий період. Після цього досліджують причини такого відхилення, виявляючи вплив двох факторів: зміни середньооблікової чисельності (кількісний фактор) і зміни середньої заробітної плати (якісний фактор).
Середньорічна заробітна плата, у свою чергу, залежить від дії таких факторів:
" кількості робочих днів у періоді;
" тривалості робочого дня (зміни);
" середньогодинної оплати.
Розглянемо та проаналізуємо таблицю 3.3.3
Вплив основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого року
Рис. 3.3.3
№ пп Показник Одиниці виміру Минулий рік Звітний рік Відхилення
(+;-) %
1. Фонд оплати праці усього Тис.
грн 638,2 807,8 169,6 126,5
2. Сеердньооблікова чисельність осіб Чол. 130 132 +2 101,5
3. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого
Грн.
409,1
509,9
+100,8
124,6
Аналізуючи дану таблицю, слід зазначити, що у звітному році проти минулого року, фонд оплати праці зріс на 169,6 тис. грн., тобто на 26,5%, середньооблікова чисельність осіб збільшилася на 1,5%, середньомісячна заробітна плата одного працюючого за аналогічний період зросла на 24,6%.
Під час аналізу складу фонду заробітної плати робітників потрібно встановити співвідношення між різними видами оплати праці, а також виявити непродуктивні витрати. Серед останніх відомі такі:
" доплата зі змінами у зв'язку зі змінами умов праці;
" доплата за роботу в понаднормовий час;
" оплата цілодобових простоїв і годин внутрішньо змінних простоїв;
" заробітна плата у складі браку продукції.
Розглянемо аналіз витрат фонду заробітної плати (таблиця 3.3.4)
Аналіз витрат фонду заробітної плати згідно з формою 1-ПВ
Таблиця 3.3.4

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Тис. грн. Питома вага,% Тис. грн. Питома вага, % (+;-) %
1. Фонд оплати праці усього, в.т.ч. основна заробітна плата,
" додаткова заробітна плата,
" заохочення і компенсаційні виплати
638,2
100
807,8
100
+169,6
Х
522,9
81,9
665,0
82,3
+142,1
+0,4
115,3
18,1
139,7
17,3
+24,4
-0,8
- - 3,1 0,4 +3,1 +0,4
При аналізі даної таблиці помітно, що у фактичному періоді в порівнянні з минулим роком, фонд оплати праці зріс на 169,6 тис. грн., фонд основної заробітної плати зріс на 142,1 тис грн., фонд додаткової заробітної плати за аналогічний період зріс на 24,4 тис. грн., у звітному році також були виплачені заохочення та компенсаційні виплати в сумі 3,1 тис. грн.. Ріст цих показників засвідчує, що персонал підприємства зацікавлений у роботі, оскільки за звітний рік усі показники фонду заробітної плати зросли.
Отже, негативні відхилення одними статтями не можна розглядати завжди ізольовано від позитивних відхилень за іншими статтями.
3.4 Аналіз собівартості окремих видів продукції
Як зазначалося, важливим показником загальної собівартості є собівартість її окремих видів. Для аналізу використовуються планові та фактичні калькуляції собівартості продукції. Об'єктом калькулювання можуть бути продукція чи роботи. Проте головний об'єкт калькулювання - це готові вироби, які поставляються за межі підприємства.
Під час аналізу встановлюють ступінь виконання плану за собівартістю окремих видів продукції, вивчають відхилення за статтями калькуляції від плану або базових показників, визначають причини, що зумовили значні відхилення за найбільш вагомими статтями калькуляції.
Якщо підприємство тривалий час випускає певний вид продукції, обов'язково треба вивчити динаміку показників її собівартості за цей період.
Аналіз собівартості окремих видів продукції слід закінчувати пошуком резервів її зниження.
Поточні резерви собівартості включають усі види непродуктивних витрат, а також виявлені під час аналізу перевитрати ресурсів і надмірні витрати грошових коштів.
Перспективні резерви зниження собівартості продукції, як правило, передбачають проведення значних організаційних, технологічних, конструкторських та інших видів робіт, що, до речі, потребує певних додаткових інвестицій. Насамперед це стосується можливого збільшення обсягів виробництва.
Добре відомо, що за інших рівних обставин збільшення обсягів виробництва знижує собівартість через відносно сталі витрати на управління виробництвом (так звані умовно-постійні витрати). Цей шлях зниження собівартості хоч і дуже простий, але має певні згасаючі можливості одержання позитивного ефекту.
До того ж, наявні виробничі потужності підприємства і попит на даний виріб можуть обмежувати збільшення обсягів виробництва продукції.
Розглянемо аналіз собівартості деяких одиниць виробів ВАТ "Жидачівський сирзавод" (таблиці 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3).
Аналіз собівартості одиниці виробу за статтями витрат ("Масло фасоване")
Таблиця 3.4.1

пп
Статті витрат
Одиниці виміру ?Масло фасоване? Відхилення (+;-)
Мин рік
План
Факт Від мин. року Від плану
1. Сировина і основні матеріали Грн. 7.09 9.15 8.87 +1.78 -0.28
2. Транспортно-заготівельні витрати
Грн.
1.1
1.07
1.40
+0.3
+0.33
3. Допоміжні матеріали Грн. 0.68 1.34 0.72 +0,04 -0,62
4. Холод Грн. 0.06 0.06 0.07 +0.01 +0.01
5. Паливо Грн. 0.15 0.27 0.19 +0.04 -0.08
6. Енергія Грн. 0.01 0.03 0.01 - -0.02
7. Заробітна плата основ. робітників Грн. 0.1 0.12 0.15 +0.05 +0.03
8. Відрахування від заробітної плати Грн. 0.02 0.04 0.06 +0.04 +0.02
9. Загально виробничі витрати Грн. 0.34 0.53 0.78 +0.44 +0.02
10. Адміністративні витрати Грн. 0.49 0.47 0.51 +0.02 +0.03
11. Витрати на збут Грн. 0.17 0.16 0.19 +0.02 +0.03
12. Операційні витрати Грн. 0.1 0.12 0.12 +0.01 -
13. Всього витрат Грн. 12.20 13.36 13.07 +087 -0.29
Розглядаючи та аналізуючи калькуляцію одиниці виробу ?Масло фасоване?, помітно, що у звітному році в порівнянні з минулим роком зросли витрати по всіх статтях витрат, крім енергії, де витрати не змінилися, а отже й зросла собівартість виробу. Ріст витрат веде за собою збільшення ціни на продукцію. У нашому випадку, щоб мінімізувати витрати і тим самим зменшити собівартість виробу, необхідно зменшити витрати на сировину, матеріали, паливо і інше за рахунок пошукуальтернативних шляхів дешевшої сировини, зниження витрат на адміністративні потреби.
Аналіз собівартості одиниці виробу за статтями витрат ("Масло селянське")
Таблиця 3.4.2

пп
Статті витрат
Одиниці виміру "масло селянське? Відхилення (+;-)
Мин. рік
План
Факт Від мин. року Від плану
1. Сировина і основні матеріали Грн. 6,95 7,17 7,43 +0,48 +0,26
2. Транспортно-заготівельні витрати
Грн.
1,03
1,07
1,23
+0,2
+0,16
3. Допоміжні

 
 

Цікаве

Загрузка...