WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

економічним змістом незалежно від форми і місця їх використання. Елементи витрат є однаковими для всіх галузей.
Аналіз витрат за елементами дає змогу:
ў дослідити зміни у структурі собівартості порівняно з бізнес ? планом;
ў оцінити динаміку структури витрат;
ў охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва);
ў встановити вплив науково-технічного прогресу, рівня кооперації та спеціалізації на зміну структури витрат;
ў визначити найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості.
Аналіз проводиться методом порівняння фактичної питомої ваги кожного елемента витрат на виробництво з питомою вагою витрат попереднього року або планом. Оцінюють зміни в питомій вазі кожного елементу витрат у загальній їх сумі, тобто досліджують структуру витрат.
Даний аналіз потрібний для того, щоб виявити витрати, які є найбільш значущими для підприємства або можуть стати такими в майбутньому.
Найбільш корисним для вивчення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами витрат.
До елементних витрат належать:
матеріальні витрати;
оплата праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизаційні відрахування;
інші витрати.
Аналіз витрат за елементами витрат дає змогу не лише вивчити зміни у структурі собівартості, а й охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва).
Аналіз звичайно починають з оцінювання загального виконання плану собівартості продукції. Потім переходять до вивчення відхилень по окремих видах витрат. При цьому слід урахувати, що деякі відхилення по статтях собівартості можуть бути наслідком дії одного і того самого фактора. Наприклад, підвищення механізації праці може спричинити зниження витрат на заробітну плату, але підвищити певною мірою витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
Ще один комплексний фактор - збільшення купованих виробів і напівфабрикатів. Він збільшує суму відповідних матеріальних витрат, а це обов'язково веде до зниження витрат на заробітну плату, відрахувань на соціальне страхування, зменшує витрати на сировину та матеріали й імовірно за іншими статтями.
Розглянемо таблицю 3.3.1
Характеристика структури витрат на виробництво
Таблиця 3.3.1
№ пп
Елементи витрат Питома вага витрат у мин. Році, % Витрати Відхилення, (%)
За планом фактично
Від мин. року
Від плану
У грош. виразі, тис. грн.
Питома вага, % У грош. виразі, тис. грн.
Питома вага, %
1. Матеріальні витрати 80.2 4845.7 77.9 5125.1 78.6 -1.6 +0.7
2. Амортизація 16 236.4 3.8 248.2 3.8 +2.2 -
3. Оплата праці 11.6 759.1 12.2 766.4 11.7 +0.1 -0.5
4. Відрахування на соціальне страхування
4.3
283.2
4.6
283.4
4.4
+0.1
-0.2
5. Інші витрати 2.3 95.7 1.5 99.5 1.5 -0.8 -
6. Усього витрат на виробництво
100
6220.1
100
6522.6
100
х
х
Аналізуючи структуру витрат на виробництво, слід зауважити, що питома вага матеріальних витрат у звітному періоді в порівнянні з минулим роком зменшилася на 1,6%, а в порівнянні з планом зросла на 0,7 %. Сума амортизаційних відрахувань, порівнюючи звітний рік з планом не змінилася, а відносно минулого року зросла на 2,2%. Витрати на оплату праці у фактичному періоді відносно плану зменшилися на 0,5%, а в порівнянні з минулим роком зросли на 0,1%. Відрахування на соціальне страхування у звітному періоді в порівнянні до плану знизилися на 0,2%, а відносно минулого року зросли на 0,1%. Інші витрати у поточному році, порівнюючи з планом не змінилися, а порівнюючи з минулим роком помітно зменшилися на 0,8%
Отже у звітному періоді в порівнянні з минулим зросли витрати на амортизаційні відрахування, оплату праці, відрахування на соціальне страхування, зате вдалося знизити матеріальні витрати та інші витрати, що безперечно є високим результатом у виробничій діяльності даного підприємства у звітному році.
Щоб краще зрозуміти структуру витрат на виробництво, розглянемо динаміку витрат на виробництво за 2003 - 2005 рр. (таблиця 3.3.2).
Динаміка структури витрат за 2003 - 2005рр.

Елементи витрат
2003 рік,
тис. грн. Питома вага втрат у 2003р., %
2004 рік, тис. грн. Питома вага втрат у 2004р., %
2005 рік, тис. грн. Питома вага втрат у 2005р., % Відхилення від минулого року
Абсолютне (+; -) Відносне,(%)
1. Матеріальні витрати 4596.2 77.5 4845.7 80.2 5125.1 78.6 +279.4 105.7
2. Амортизація 219.5 3.7 236.4 1.6 248.2 3.8 +11,8 104.9
3. Оплата праці 741.3 12.5 759.1 11.6 766.4 11.7 +7.3 100.9
4. Відрахування на соціальне страхування
282.9
4.7
283.2
4.3
283.4
4.4
+0,2
100.07
5.
Інші витрати
90,2
1.5
95.7
2.3
99.5
1.5
+0.2
103.9
6. Усього витрат на виробництво
5930.1
100
6220.1
100
6522.6
100
302.5
104.8
Аналізуючи динаміку структури витрат на виробництво, помітно, що найбільшу частку у структурі витрат займають матеріальні витрати, які у фактичному періоді, проти минулого зросли на 5.7%, це свідчить про матеріаломісткість даної галузі.
Витрати на амортизацію у базовому році зросли відносно минулого на 4.9%.
Витрати на оплату праці за аналогічний період збільшилися на 0.9%, витрати на соціальне страхування у 2005 році проти минулого 2004 року зросли на 0.7%, інші витрати за фактичний рік відносно минулого зросли на 3.9%.
Усього витрати на виробництво у 2005 році проти 2004 року збільшилися на 4.8%.
Аналіз матеріальних витрат полягає в порівнянні фактичного їх обсягу з плановим чи базовим і в обчисленні впливу окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих факторів і конкретна методика їх дослідження залежить від особливостей технології, а також від використовуваних видів сировини, матеріалів, та енергоносіїв.
Проте завжди слід виявити вплив таких факторів:
? зміна питомих витрат сировини та матеріалів на одиницю продукції;
? зміна собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів.
У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають меншу питому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні витрати. Проте загальновідомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняноіз середньою оплатою праці. Тому аналізові витрат на оплату праці слід завжди приділяти увагу в першу чергу.
Оплату праці аналізують за двома напрямами:
1) аналіз фонду оплати праці як елемента на виробництво на підставі спеціальної статистичної форми 1-ПВ;
2) аналіз оплати праці за окремими статтями калькуляції.
Перший напрям має певні переваги, оскільки ґрунтується на всебічній інформації звітності за трудовими показниками. Аналіз виконання фонду оплати

 
 

Цікаве

Загрузка...