WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

бухгалтерські дані про випуск, відвантаження і реалізацію продукції, залишки нереалізованої продукції на складі на початок і на кінець року.
Аналіз випуску продукції розпочинається з оцінки рівня виробництва в цілому на ВАТ "Жидачівський сирзавод" у порівнянні з минулим роком.
Для цього розглянемо динаміку обсягів випуску продукції по таблиці 3.2.1
Динаміка виробництва продукції на ВАТ "Жидачівський сирзавод" (2004-2005 рр.)
Таблиця 3.2.1
№ Показник 2004р. 2005р.
1. Виготовлена (товарна) продукція в діючих цінах (без ПДВ), тис. грн.
5512,1
7612,5
2. Відсоток до попереднього року, % 130,1 138,1
Наведені дані показують ріст виробництва продукції у поточному році, порівнюючи з показником випуску продукції у 2004 році на 38.1%.
Це безперечно є хорошими показниками у роботі підприємства та свідчить про нарощення темпів виробництва та підвищення його ефективності.
На підприємстві переважає питома вага раніше освоєних виробів, тому тут планують та обліковують зниження собівартості порівнянної продукції у відсотках до минулорічної. До порівнюваної продукції відносять усі вироби, що їх виготовляли на підприємстві в минулому звітному періоді, за винятком виробів, виготовлених у дослідному варіанті, та тих, які були на стадії впровадження у виробництво.
Порівнюючи фактичну собівартість із собівартістю перерахованою за рівнем минулого року, можна визначити економію чи перевитрату.
Для оцінки зниження собівартості всієї продукції, в тому числі порівнянної і непорівнянної, на підставі даних облікової інформації складемо відповідний розрахунок (таблиця 3.2.2).
Собівартість продукції
Таблиця 3.2.2
Показник Фактичний випуск виготовленої продукції Відхилення
За середньорічною собівартістю За плановою собівартістю За фактичною собівартістю Фактично
Плану від минулого року, % Від плану
Від минулого року, %
%
Уся товарна продукція - 6624.3 6739.8 - - +1.74
У тому числі
1) порівняна;
2) непорівняна
6439.5
-
6349.7
274.8
6501.8
238.0
-1.43
-
+0.96
-
+2.39
-13.4
Різницю в рівнях зміни собівартості фактично випущеної порівнянної та непорівнянної продукції можна пояснити недоліками в плануванні.
Підприємство у звітному році планувало зниження собівартості продукції на 89.8 тис. грн. (6439.5 - 6349.7), або на 1.4%.Фактично собівартість продукції проти плану зросла на 152.1 тис. грн. (6501.8-6349.7), або на 2.39%, тобто завдання зі зниження собівартості не було виконано. Надпланове зростання собівартості фактично випущено порівнянної продукції проти минулорічної на 62.3 тис. грн. (6501.8-6439.5) склалося під впливом двох факторів:
1) зміни рівня витрат на виробництво одиниці продукції;
2) зміни оптових цін та тарифів.
Вивченню та оцінці найважливіших видів продукції економічні служби підприємства повинні приділяти особливу увагу, оскільки результати аналізу цього важливого показника використовуються для виявлення шляхів подальшого зниження собівартості продукції, проведення низки організаційно-технічних заходів щодо економії витрат на конкретних ділянках роботи.
Завданням аналізу є:
1) встановлення ступеню виконання планових (розрахункових) показників собівартості окремих видів продукції;
2) вивчення динаміки собівартості одиниці продукції;
3) дослідження причин відхилень за найвагомішими статтями калькуляції;
4) виявлення резервів щодо зниження собівартості окремих видів продукції.
Аналіз проводять за даними планових та фактичних калькуляцій.
На відхилення фактичної собівартості одиниці продукції від планової впливають зміни:
" обсяг виробництва;
" постійних витрат;
" змінних витрат.
Розрахунок вищеназваних чинників на відхилення фактичної собівартості одиниці проводять методом ланцюгових підстановок.
Аналіз собівартості одиниці продукції передбачає загальну оцінку виконання планових (розрахункових) щодо зниження собівартості одиниці продукції. Цей етап включає:
a) підрахунок загальної суми постійних витрат на одиницю продукції;
b) підрахунок собівартості одиниці продукції;
c) розрахунок собівартості одиниці продукції;
d) трудові витрати на одиницю продукції.
Аналіз собівартості продукції здійснюється в такі етапи:
I. Загальна оцінка виконання планових (розрахункових) завдань по зниження собівартості одиниці продукції. Цей етап включає:
" підрахунок загальної суми постійних витрат на виготовлення всієї продукції;
" підрахунок змінних витрат на одиницю продукції;
" розрахунок собівартості одиниці продукції;
" порівняння фактичної собівартості з плановою, виявлення відхилення і впливу факторів на це відхилення.
Факторами, які впливають на зміну собівартості одиниці продукції є:
" зміна обсягу виробництва продукції;
" зміна суми постійних витрат;
" зміна обсягу виробництва продукції;
" зміна суми змінних витрат.
II. Вивчення окремих статей калькуляції даного виробу.
Це дасть можливість знайти на підприємстві значні резерви зниження собівартості продукції за рахунок ефективнішого використання виробничих ресурсів.
III. Розшифрування матеріальних витрат - це аналіз витрат окремих видів матеріалів, які витрачають на виготовлення конкретного виробу. Це і є третій етап аналізу собівартості одиниці продукції, який здійснюється за даними другого розділу калькуляції.
Аналіз витрат на одну гривню обсягу промислової продукції проводять методом порівняння фактичних витрат звітного періоду з плановими, або фактичними попереднього року. Визначають відхилення та обчислюють вплив на нього змін таких факторів:
ў структура та асортимент випущеної продукції;
ў рівень витрат на виробництво окремих виробів;
ў ціни і тарифи на спожиті матеріальні ресурси;
ў оптові тарифи підприємства на виготовлену продукцію.
Вплив факторів визначають прийомом ланцюгових підстановок.
Завершальним етапом аналізу є пошук резервів зниження собівартості одиниці найважливіших видів продукції. Розрізняють поточні та перспективні резерви зниження собівартості, які включають всі види непродуктивних витрат (явні і приховані), також перевитрати ресурсів і надмірні витрати грошових коштів, виявлені в ході аналізу.
Дослідженню відносного рівня витрат закордоном надають великого значення. Аналіз відносного рівня витрат закордонні економісти вважають одним із наріжних елементів аналізу конкуренції.
Відносний рівень витрат звичайно виражається індексом, який обчислюють як частку від ділення витратданого підприємства на середині витрати кожного з його конкурентів. Таким чином, якщо індекс дорівнює одиниці, то це означає, що витрати даного підприємства збігаються з витратами його конкурентів. Якщо індекс менший від одиниці - витрати нижчі, якщо більший, то конкуренти мають переваги.
Зниження собівартості одиниці продукції і витрат на одну гривню продукції досягається двома

 
 

Цікаве

Загрузка...