WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

оподаткування прибутку підприємства". Він є синтетичним показником і включає не лише ті витрати, що формують собівартість продукції, а й інші.Тому цей показник при аналізі собівартості продукції нерозглядається.
Кошторис виробництва ? це витрати підприємства, повязані з основною діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Кошторис виробництва і собівартість загального обсягу продукції, як правило, не збігаються.
Кошторис виробництва складається за економічними елементами, до яких належить:
1) матеріальні витрати;
2) витрати на оплату праці;
3) відрахування на соціальні заходи;
4) амортизація;
5) інші операційні витрати.
Практичне значення кошторису виробництва полягає в тому, що узагальнюючи по елементні витрати підприємства, він показує їхню структуру (витрати на матеріали, персонал, основні фонди і ін.) і дає можливість визначити фактори, які негативно впливають на вартість продукції.
Порядок розробки кошторису залежить від стадії форм прогнозування, наявності інформації, розміру підприємства.
Кошторис на виробництво виготовленої продукції розробляється, коли вирішені такі головні питання:
" є замовлення на продукцію, яку може випускати підприємство, визначено її асортимент, кількісні та якісні показники;
" вирішені питання постачання основної сировини, матеріалів, комплектуючих деталей і вузлів, запасних частин, допоміжних матеріалів і ін.;
" визначені постачальники і ціни на сировину, що постачається, матеріали, комплектуючі та ін.;
" розроблений технічно-промисловий фінансовий план:
==> технічне оснащення виробництва;
==> приведення потужностей у відповідність до програми виробництва;
==> безпосередні фінансові та матеріальні витрати на технічне переоснащення;
" визначена договірна ціна на поставку готової продукції зі кожним її видом.
Маючи пакет необхідних вихідних даних, включаючи сюди витрати палива, енергії, заробітної плати та ін. витрати, розробляється кошторис всього виробництва і виводяться абсолютні витратні показники та можливий дохід від реалізації виготовленої продукції.
За відсутності фактичних витрат на окремі елементи виробництва беруться розрахункові показники, які потім корегуються на прогнозі коефіцієнта при зміні обсягу виробництва, кількості персоналу, вартості основних фондів та інше.
3. Аналіз собівартості продукції на підприємстві
3.1 Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства
Щоб краще зрозуміти суть, формування та резерви, за допомогою яких можна знайти шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві, перейдемо до детального аналізу показників рівня собівартості, факторів впливу на зміну собівартості продукції на підприємстві та загальної техніко-економічної оцінки роботи ВАТ "Жидачівський сирзовод"
Основна мета аналізу собівартості продукції ? знаходження шляхів і джерел зниження собівартості продукції та збільшення прибутку.
Об'єктами аналізу собівартості будуть наступ ні показники:
" виробнича собівартість товарної продукції за статтями калькуляції та за елементами витрат;
" витрати на одну гривню виготовленої продукції;
" собівартість окремих виробів;
" прямі статті витрат;
" непрямі статі витрат.
Техніко-економічні показники
Таблиця 3.1.1

Показники Од. вим.
2003
2004
2005 До мин. року
(+;-) %
1. Чистий дохід від реалізації продукції Тис. грн.
4224,7 5504,7 7621,3 +2116,4 138,4
2. Собі вартість реалізованої продукції Тис. грн. 3521,0 4726,7 6716,5 +1989,8 142,1
3. Валовий прибуток Тис. грн. 703,7 778,2 904,8 +126,6 116,3
4. Затрати на 1 грн. реалізованої продукції Грн. 0,833 0,858 0,881 +0,023 102,6
5. Обсяг виробленої пром. продукції Тис. грн. 4234,5 5512,1 7612,5 +2120,4 138,4
6. Собівартість виробленої продукції Тис. грн. 3542,1 4735,4 6739,8 +1988,4 142,0
7. Затрати на 1 грн. виробленої продукції Грн. 0,836 0,859 0,888 +0,029 103,3
8. Чистий прибуток,
збиток Тис.грн
Тис.грн. 70,4
- 322,7
- 268,0
- -34,7
- 83,0
-
9. Середньооблікова чисельність Чол. 127 130 132 +2 101,5
10. Фонд оплати праці всього Тис. грн. 595,4 638,2 807,8 +169,6 126,6
11. Продуктивність праці від обсягу вигот. продукції
Тис. грн. 33,3 42,4 57,8 +15,4 136,3
12. Середньомісячна зароб. плата Грн. 351,2 409,1 509,9 +100,8 124,6
13. Середньорічна вартість ОВФ Тис. грн. 1993,1 2341,2 2610,1 +268,9 111,4
14. Фондовіддача Тис. грн. 2,12 2,35 2,92 +0,57 124,2
15. Власний капітал Тис. грн. 1301,7 1624,4 1893,4 +254,6 130,2
16. Чиста рентабельність %, р.220ф.2/р.040ф2 2,0 6,8 3,9 -2,9 57,3
17. Рентабельність реалізованої продукції %, р. 220ф2/р.035ф.2 1,7 5,8 3,5 -2,3 60,3
18. Рентабельність власного капіталу %, р. 220ф.2/р.380ф.1 5,4 19,8 14,2 -5,6 71,7
Розглянемо та проаналізуємо динаміку техніко-економічних показників ВАТ ? Жидачівський сирзавод ?
Чистий дохід від реалізації продукції у звітному році в порівнянні до минулого збільшився на 2116,4 тис. грн., тобто на 38,4%, собівартість реалізованої продукції зросла на 42,1%, валовий прибуток зріс на 126,6 тис. грн., тобто на 16,3%, затрати на 1 грн. реалізованої продукції зросли на 2,6%. Обсяг виготовленої промислової продукції зріс на 2120,4 тис. грн., тобто на 38,4%, собівартість виробленої продукції збільшилася на 42%, затрати на 1 грн. виробленої продукції зросли на 3,3%.
Чистий прибуток підприємства у фактичному періоді відносно минулого року знизився на 34,7 тис. грн., тобто на 17%. Це відбулося за рахунок росту собівартості виготовленої та реалізованої продукції.
Середньооблікова чисельність працівників у поточному році в порівнянні з минулим зросла на 2 чоловіка, тобто на 1,5%.
Фонд оплати праці всього у звітному періоді в порівнянні з минулим зріс на 169,6 тис. грн., тобто на 26,6%.
Продуктивність праці від обсягу виготовленої продукції у поточному році в порівнянні з минулим зросла на 36,3%.
Середньомісячна заробітна плата у фактичному періоді відносно минулого збільшилася на 24,6%.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. зросла на 11,4%, фондовіддача за аналогічний період зросла на 24,2%
Суттєво збільшився власний капітал у звітному році відносно минулого на 30,2%
Чиста рентабельність знизилась за аналогічний період на 42,7%, Рентабельність реалізованої продукції також знизилась на 39,7%, Рентабельність власного капіталу зменшилась у 2005 р. проти 2004 р. на 28,3%
3.2 Аналіз динаміки та структура собівартості продукції
Виробнича собівартість підприємства жорстко зумовлюється загальноекономічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.
Для виконання аналітичних досліджень використана статистична звітність про виробництво продукції, форма №1-П, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...