WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

2004рр.
ь структурі основних засооїв спостерігається зменшення активної частини основних засобів по залишковій вартості, хоча і присутній її ріст по балансовій вартості, це пов'язано з фізичним зношенням основних засобів. Відсутність їх поновлення в 2002 та 2003р., і більш швидкі темпи зростання робочих машин і обладнання транспортних засобів і господарського інвентаря в порівнянні з будівлями.
Для характеристики частки прогресивних груп обладнання та морально-
застарілого обладнання в загальній вартості основних виробничих засобів
скористаємося таблицею 5. ;
Таблиця 5. характеристика основних виробничих засобів ВАТ "Пресмаш"за 2001-2004 роки.
Середньорічна частка морально-застарілого обладнання щороку зменшується по залишковій вартості/ що пов'язане з їх зношенням по балансовій вартості зменшується до 2002р., оскількив подальші роки не було вибуття основних засобів.
3.2 Аналіз використання основних виробничих
засобів.
Підсумковим станом аналізу використання основних виробничих засобів є аналіз їх використання. Перш за все, загальну економічну ефективність використання основних виробничих засобів на підприємстві дають узагальнюючі вартісні показники.
Для їх аналізу скористаємося табл.6.
Таблиця 6. Розрахунок узагальнюючих показників ефективності використання основних виробничих засобів.
Виробництво в 2001р. пов'язане з конверсією і в результаті чого скоротився випуск продукції.яка була прибуткова, виробництво в деяких підрозділах підприємства було зупинено. Крім того, через розрив взаємозв'язків припинилось постачання за межі України. Різке зростання цін на необхідні матеріали та комплектуючі вироби спричинило збої з їх постачанням, усе це призвело до подорощення виробів, отже ускладнело їх збут. Скорочення обсягів основного виробництва призвело до скорочення обсягів допоміжноговиробництва. В період найбільшої кризи підприємство дещо змінило свій профіль, перейшло на господарський розрахунок, стало надавати послуги саме. Аналізуючи
узагальнюючі показники слід виділити, що фондовіддача основних виробничих засобів, в тому числі їх активної частини падає в 2002, 2003рр. і зростає в 2004р. фондовіддача основних виробничих засобів і їх активної частини відповідно в 2002р. на 0,15 (26,8%) і 0,26 (28,3%), в 2003р. на 0,37 (66,1%) і 0,62 (67,4%), в 2004р. - 0,12 (21,4%) і 0,21 (22,8%) в порівнянні з 2002р. Проте спостерігається перевищення в 2004р. фактично показника фондовіддачі над плановим на 0,05. Зниження фондовіддачі в 2002-2003рр. обумовлено скороченням обсягів виробництва, а її зростання в 2004р.
Фондомісткість продукції показує скільки основних засобів припадає на одиницю продукції, вона зростає в 2002р. на 0,65 (36,3%), в 2003р. на 347 (143,9%), у 2004р. - 0,48 (26,8%), проте в 2004р. спостерігається скороченя фактичного значення фондомісткості в порівнянні з плановим, що вказує на зниження ефективності використання основних засобів в 2002-2003рр. і її зростання в 2004р.
Як і фондовіддача, фондорентабельність, яка показує величину прибутку, одержаного підприємством на одну гривню вартості основних виробничих засобів зменшується в 2002р. на 0,07 (43,7%), в 2003р. на 0,12 (75%), в 2004р. на 0,06 (51,5%), що вказує на погіршення використання основних виробничих засобів в 2002-2003рр. і деяке покращення їх використання в 2004р.
Розглянемо зміну показників екстенсивного та інтенсивного використання обладнання та їх вплив на фондовіддачу основних виробничих засобів.
Таблиця 8. Розрахунок часткових показників використання
основних виробничих засобів.
Аналізуючи часткові показники використання основних виробничих засобів можна відмітити, що використання обладнання в часі погіршилось. Спостерігалося зменшення коефіцієнта змінності з 1,38 в 2002р. і в зв'язку з переходом підприємства на однозмінну роботу ще більш скоротилось в 2003-2004рр. Низький рівень в 2003р. пояснюється простоєм. Значне зростання показників спостерігається в 2004р. Все наявне встановлення обладнання підприємства є діючим. Через поломки обладнання простоїв не спостерігалося. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання зменшується з 0,67 в 2002р. до 0,3 в 2003р. і зростає до 0,71 в 2004р., що пояснюється недопрацюванням обладнання планового часу через простої основного виробництва, об'єднання.
Цим же пояснюємо скорочення в 2002р.-2003р. коефіцієнта інтенсивного використання обладнання, воно не працювало в напруженому режимі, адже не було в цьому потреби. В 2004р. в зв'язку з реорганізацією виробництва спостерігається покращення використання обладнання, як за потужністю, так і за часом, проте воно все-таки використовується на 50%.
Таблиця 9. Розрахунок показників для факторного аналізу впливу зміни показників на рівень фондовіддачі.
Рівень фондовіддачі основних виробничих засобівзалежить від багатьох показників, визначимо їх вплив на фондовіддачу. Визначимо сумісний кількісний вплив факторів на зміну рівня фондовіддачі за 2003-2004рр. Для цього обраховуємо необхідні фактори за допомогою таблиці 9.
Розраховуємо фондовіддачу за 2003р.
Фй=0,62хО,95хО,54х8,32х1,08х4,46х(1/1286,5)х1,87=0,019
Розраховуємо фондовіддачу за 2004р.
Фе=0,б2хО,95хО,94х1,48х1,35хЗ,14х(1/І286,5)х15,91=0.044
Отже в 2004р. фонодовіддача зросла в порівнянні з 2003р. на:
фв=0,044-0,019=0,025
Розраховуємо зміннуфондовіддачу за рахунок:
- коефіцієнта змінності роботи обладнання:
Фв(КЗМ)=0,62хО,95х(0,94-0,54)х8,32х1,08х4,46х(Ш286,5)х 1,87=0,0137
- частки амортизаційних відрахувань в затратах на виробництво:
Фв(К".*)=0,б2хО,95хО,94х(],48-8,32)х},08х4,46х(1/1286,5)х1,87=0,0265
- коефіцієнт кооперування виробництва:
Фв(Кк)=0,62хО,95хО,94х1,48х(1І35-1,08)х4,46х(1/1286,5)х1,87=0,0015
- матеріаломісткість продукції:
Фв(КЛІ)=0,62хО,95хО,94х1,48х1,35х(3,14-4,4б)х(1/128б,5)х1,87=0,002
- продуктивність одиниці обладнання:
Ф(1(Ппд.оЄ,,}=0,62хО,95хО,94х 1,48*1,35*3,14*(ї/128б,5)х(15,91-1,87)=0,0379 Таким чином найбільше вплинуло на фондовіддачу зростання продуктивності роботи обладнання, при відсутності впливу інших факторів, за рахунок зростання продуктивності одиниці обладнання фондовіддача зросла на 0,0379, далі за впливом іде частка амортизаційних відрахувань в затратах на виробництво, при відсутності впливу інших факторів, фондовіддача знизилась на 0,0265.
За рахунок зростання коефіцієнта змінності роботи обладнання фондовіддача зросла на 0,0197, за рахунок зростання коефіцієнта кооперування виробнича фондовіддача зросла на 0,0015, а за рахунок зменшення матеріаломісткості продукції -знизилась на 0,002. Значний вплив на фондовіддачу має частка амортизаційних відрахувань в затратах на виробництво. Прогнозування рівня фондовіддачі показало, що спостерігається тенденція до її зростання. Аналіз часткових показників ефективності використання основних засобів показав зниження коефіцієнтів обладнання екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання обладнання з 2002 по 2003рр. і їх зростання в 2004р. Все наявне і

 
 

Цікаве

Загрузка...