WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

руху основних засобів.
Прискорення темпів науково-технічного прогресу скорочує строки служби машин і обладнання, викликає необхідність швидкого оновлення техніки. Оновлення та покращення технічного стану основних засобів досягається модернізацією діючого і веденням в експлуатацію нового обладнання, ліквідацією застарілої та зайвої техніки.
Показники руху основних засобів показують зміну у складі основних засобів, динаміку їх зміни. Для загальної характеристики руху основних засобів, а також коефіцієнт оновлення, приросту та компенсацію вибуття основних засобів.
Коефіцієнт спустошення основних засобів характеризує процес загального зростання вартості основних засобів без врахування їх в буття:
иє Кпост - коефіцієнт поспоступлення;
ВП0ст., Вч> - вартість основних засобів, що поступили за рік, на кінець року.
Коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність оновлення основних расобів.показує частку нововведень за рік в дію основних засобів:
де К"". - коефіцієнт оновлення;
В™*, Я*.,,. - вартість основних засобів відповідно до введених в дію за рік та на кінець року.
Коефіцієнт вибуття відображає степінь інтенсивності вибуття основних "собів із сфери виробництва:
ДеКтіт - коефіцієнт вибуття;
Вв1Іт, Епр - вартість основних засобів відповідно вибулих за рік та на початок року.
."
Кефіцієнт приросту основних засобів характеризує збільшення їх вартості з врахуванням вибуття і відображає відносне збільшення вартості основних фондів за рахунок їх оновлення:
де Кпрщ>. - коефіцієнт приросту.
Вввеі)., Ввит,, ВЩ), - вартість основних засобів відповідно введених і вибулих за рік
та на кінець року.
Коефіцієнт компенсації вибуття (структури поступлення) характеризує інтенсивність приросту заміщення вибулих з виробництва основних засобів новими засобами:
де Ккомп "ит - коефіцієнт компенсації вибуття;
В "вед., Ввит. - вартість введення і вибулих за рік основних засобів.
Джерелом інформації для рахунку показників руху основних засобів є дані форми №11 річного звіту.
Показники стану та структури основних засобів.
Питома вага активної частини основних виробничих засобів характеризує прогресивність структури основних виробничих засобів, відображаючи частку їх активної частини (машин, апаратів, приладів) у відсотках до загальної вартості засобів підприємства:
Питома вага морально застарілого обладнання Ам визначається відношенням вартості всього діючого парку обладнання підприємства Вп:
Показником, що характеризує технічний стан основних засобів, їх придатність > коефіцієнт фізичного зношення, придатності, інтенсивності оновлення основних шсобів, ліквідації.
Коефіцієнт придатності основних засобів відображає частку залишкової вартості засобів в їх початковій вартості:
Показник забезпеченості підприємства основними засобами.
Оцінка рівня озброєності праці основними засобами проводиться за показниками фондоозброєності, технічної озброєності, машиноозброєності праці.
Загальним показником озброєності праці є фондоозброєність праці. Він характеризує озброєність праці основними засобами:
По експлуатаційному стану і участі у виробничому процесі всі обладнання можна розділити на дві групи: наявне і встановлене. Всі наявні знаходяться на балансі підприємства верстати і машини, працюючі і не працюючі за різних обставин, які знаходяться в монтажі і на складі рахуються наявним обладнанням. До встановленого обладнання відносять верстати і машини з моменту їх здачі в експлуатацію.
Коефіцієнт використання парку наявного уявлення визначається відноршенням кількості всього діючого обладнання до кількості всього наявного обладнання:
3. Аналіз використання основних засобів
підприємства.
3.1. Аналіз складу та структури основних засобів.
Для оцінки наявності основних засобів скористаємось таблицею З
Таблиця 3. Склад основних виробничих засобів ВАТ "Пресмаш" в цінах 2004 року (гри).
Аналізуючи дані табл. видно, що первісна вартість основних виробничих засобів зростає з 2002 по 2003р і залишається незмінною в 2004 році, що свідчить про збільшення кількості одиниць основних засобів з 2002 по 2003 р. Середньорічна балансова вартість у 2003р. в порівнянні з 2002р. спала на 6099 гнр. (4,5%). Проте залишкова зменшується, пов'язано із зменшенням основних виробничих засобів, особливо інтенсивно це спостерігається у 2003 та 2004р. В 2003 і в 2004р. середньорічна залишкова вартість в порівнянні з 2001р. зменшилась відповідно на 6099 грн (4,4%) і 10305 грн. (7,5%). Це пов'язано із зростанням зношення та практично відсутнім введенням в дію основних засобів за останні роки.
Така ситуація зумовлена відсутністю грошови коштів підприємства, вільні кошти направляються на виплату заробітньої плати і на закупку матеріалів.
Аналіз структури основних виробничих засобів.
Аналізуючи загальний розмір основних засобів було виявлено тенденцію до зростання їх балансової вартості до 2003р. та зменшення їх залишкової вартості.
На основі таблиці 3 в таблиці 4 розрахована динаміка зміни активної та пасивної частини основних виробничих засобів відповідно до початкової вартості.
За аналізований період балансова вартість основних виробничих засобів зростає. Аналізуючи структуру за балансовою вартістю видно, що зростання відбувається за рахунок зростання активної частини основних засобів. Як видно з таблиці 4 та табл. 5 величина активної частини основних засобів зростає з 108399 грн. (61,02%) в 2001р. до 114112 грн.(62,23%) в 2003р., а в 2004р. залишається незмінною і рівна 69245 грн., а її частка в загальній вартості основних виробничих засобів зменшується з 38,98% в 2001р. до 37,77% в 2004р.
Зростання активної частини основних засобів за балансовою вартістю відбувається за рахунок зростаня частки машин і обладнання при незмінних величинах транспортних засобів та зменшення величини господарсьго інвентаря.
Отже, основні засоби підприємства по початковій вартості зростають, проте щороку нижчими темпами по залишковій вартості вони зменшується, особливо відчутно це спостерігається в 2001-2002рр., що пов'язано з практично відсутнім рухом основних засобів. Частка основних засобів в загальновиробничих фондах підприємства зростає, що пов'язано з зменшенням частки оборотних засобів. Відсутність зростаня основних засобів пов'язана з невеликим обсягом реалізації, великими податками, платою за комунальні послуги, а отже неможливістю створення прибутків.
В структурі основних виробничих засобів переважає активна частина над пасивною. Така картина пояснюється тим, що активна частина швидше зношується і має меншийстрок служби, ніж будівлі, котрі складають пасивну частину, а також відсутнім нововведенням активної частини через скрутне фінансове становище.
Таблиця 4. Динаміка зміни активної та пасивної частини основних засобів по початковій вартості за 2001 - 2004рр.
Динаміка зміни активної та пасивної частин основних засобів по залишковій вартості за 2001 -

 
 

Цікаве

Загрузка...