WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

матеріально-технічної бази підприємства характеризується за допомогою системи техніко-економічних показників, яка включає оцінку рівня техніки, організації виробництва, використання виробничих фондів і т. д. Найбільш загальні показники - це коефіцієнти фондоозброєності, енергоозброєності праці, механізації і автоматизації виробництва, коефіцієнти змінності роботи обладнання, коефіцієнт придатності обладнання. Узагальнюючим показником рівня матеріально-технічної бази є випуск продукції на 1грн. вартості основних фондів, тобто фондовіддача.
Розряд даних показників у динаміці за 2001 - 2004 роки дає можливість правильно оцінити роботу підприємства, виявити закономірності, взаємо-зв'язані тенденції зміни цих показників, а також виявити причини недоліків у роботі підприємства.
Для характеристики і аналізу основних ТЕП скористаємось методом рядів динаміки та методом порівняння.
Основні ТЕП - техніко-економічні показники господарської діяльності підприємств приведені в таблиці 1. Розрахунок динаміки, зміна основних ТЕП приведені в таблиці 2. та в додатку 1.
Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники вироничо-господарської діяльності підприємства за 2001 - 2004 pp.
Показники 2001 2002 2003 2004
1. Обсяг товарної продукції, грн. 68190 25364 33975 71576 80925
2. Собівартість товарної продукції, грн. 50660 58483 26920 53900 61885
3. Затрати на 1 грн. товарної прдукції, грн. 0,74 j 0,78 0,79 0,75 0,76
4. Виробіток на одного працюючого, грн. 822 966 472 1556 3237
5. Балансовий прибуток, грн. 17386 16753 7039 17670 18630
6. Рентабельність, %. 34,3 28,6 26,1 32,8 30,1
7. Чисельність ПВП, чол. 83 78 72 46 25
8. Фондовіддача ОВЗ 0,38 0,41 0,19 0,39 0,44
Дані показники розраховуються й аналізуються в наступних частинах проекту.
Розглянемо виробничо-технічну базу підприємства, до складу основних фондів підприємства за станом на 1 січня 2001р. входить:
1. Будівлі і споруди:
Будівлі виробничі і невиробничі - 967914 грн.
2. Машини і обладнання - 807009 грн. в т. ч.
2.1. Силові машини і обладнання - 1002 грн.
2.2. Робочі машини і обладнання - 799005 грн. в т. ч.
2.2.1. Металорізальні верстати - 598786 грн.
2.2.2. Ковальсько-пресові машини і обладнання - 79049 грн.
2.2.3. Підйомно-транспортні і навантажувально-розвантажувальні машини і
обладнання- 121109 грн.
2.3. Машини і обладнання для електрогазозварювання - 6832 грн.
2.4. Вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої та лабораторне
обладнання - 737 грн.
2.5. Обчислювальна техніка - 2311 грн.
3. Транспортні засоби - 2297 грн.
4. Виробничий і господарський інвентар та приладдя - 12902 грн.
Всього основних фондів - 1991041 грн.
КР.МОз-04.00.000 ПЗ
Арк.
1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.
Як уже відмічалось, ефективність виробничої діяльності, зокрема використання основних фондів характеризуються системою техніко-економічних показників, вибір яких залежить від складових підприємств. Для аналізу динаміки основних техніко-економічних показників вибрано такі показники: обсяг товарної продукції, собівартість товарної продукції, затрати на продукцію.
Аналізуючі показники діяльності підприємства, необхідно розглядати їх у тісному взаємозв'язку. За даними таблиць 1., 2. на підприємстві спостерігалось скорочення обсягів виробництва в 2001 році на 31168 грн. (31,4%), в 2002 р. на 23994 грн. (24,1%), в 2003 р. на 65383 грн. (65,8%), 2003 р. на 18433 грн. (18,6%) в порівнянні з 2000 роком. Найбільш інтенсивне скорочення обсягів виробництва спостерігається у 2003 році. До 2004 року ситуація щороку погіршувалась, це пояснюється відсутністю оборотних коштів на ВАТ "Пресмаш".
Завод був в скрутному становищі так як, основна продукція заводу зросла в ціні, (із-за підняття цін на комплектуючі, що постачалися іншими заводами). В зв'язку, з цим підприємство почало переходити на інші види роботи: надання послуг іншим підприємством і населенню, які користувалися попитом і забезпечили вихід.
Протягом всього адміністративного переходу спостерігається скорочення чисельності працюючих в 2001 році, чисельність ТВП скоротилась на 15 чоловік (15,3%), в 2002 році на 20 чоловік (20,4%), в 2003 р. на 26 чоловік (26,5%), в 3004р. на 73 чоловіки (74,5%) в порівнянні з 2001 роком.
Виробіток на одного працюючого зменшувався в 2001 - 2003 pp. і різко зростає в 2004 році. В 2001 р. зменшення виробітку склало 192 грн. (18,9%), в 2002 році 48 грн. (4,7%), а в 2003 р.542 грн. (53,5%), зростає в 2004 р. на 2223 грн. (219,2%), в порівнянні з 2000 р.
Зниження виробітку пов'язане з скороченням обсягів виробництва, а 2004 р. з їх ростом та значним скороченням чисельності. В 2004 р.спостерігається перевищення планового завдання по виробітку на одного працюючого на 1681грн. (108,03%), що пов'язане як із перевиконанням плану та обсягу товарної продукції, так із скороченням чисельності працюючих.
Собівартість товарної продукції також має тенденцію до зниження до 2004р, що пов'язане із скороченням обсягів виробництва, проте темпи її зниження нижчі від обсягу товарної продукції через зменшення нижчі від обсягу товарної продукції через зменшення цін на послуги та продукцію. Зростання собівартості в 2003 р. пов'язане як і зростанням обсягу виробництва, так і затрат на матеріали. Через зростання цін на матеріали та енергоресурси в 2003 р. підприємство не виконало планове завдання по зниженню собівартості. Уникнути впливу показника обсягу вирівняти на рівень собівартості вдалося за допомогою показника затрат на 1 грн. товарної продукції. Зростання затрат на 1 грн. товарної продукції в 2003 р. склало 0,02 грн. (2,8%), в 2002 р. - 0,06 грн. (8,3%), в 2003 р. - 0,07 грн. (9,7%), в 2004 р. -0,04 грн. (5,6%) в порівнянні з 2000 р.
Фондовіддача основних виробничих фондів зменшується в 2001 р. на 32,1%, в 2002 р. на 66,1%, в 2004 р. на 21,4%, що пов'язані з скороченням обсягів виробництва і зростанням середньорічної вартості основних виробничих фондів у 2000 р. Найбільш узагальнюючим показником, що характеризує результати виробничо-господарської діяльності підприємства зменшується в 2001 р. на 10311грн. (37,2%), в 2002 р. - 10944 грн., в 2003 р. - на 20658 грн. (74,6%), в 2004р. - на 9067 (32,7%), що пов'язане із зростанням затрат на 1 грн. товарної продукції, скороченням обсягів виробництва.
2. Теоретичні та методичні питання аналізу використання основних засобів.
2.1. Призначення, склад та структура основних засобів.
Виробничий процес може функціонувати тільки в тому випадку, коли в прокторі і в часі заданій його складовій частини: праця, предмети праці, засоби праці, матеріальна продукція, послуги, роботи виробничого призначення.
Засоби предмети праці - це засоби виробництва, вони складають матеріально-технічнубазу підприємства і їх прийнято ще називати виробничими засобами.
Засоби праці - найбільш дорога частина виробництва і їх називають основними засобами.
Таким чином,

 
 

Цікаве

Загрузка...