WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників. - Реферат

Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників. - Реферат


Контрольна робота
Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників.
Виробнича потужність підприємства і її види.
?
ПЛАН
1. Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників.
2. Виробнича потужність підприємства і її види.
ВСТУП
Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання кадрів прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності праці. Ріст цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом росту національного доходу. На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.
Тому що ж змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, коштує система оплати праці. Саме заробітна плата є тією причиною, що приводить працівника на його робоче місце.
Адже усі в остаточному підсумку залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Саме людський капітал, а не заводи, устаткування і виробничі запаси є наріжним каменем конкурентноздатності, економічного росту й ефективності.
Тому значення даної проблеми важко переоцінити.
Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.
1. Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників.
Продуктивність праці і ефективність виробництва напряму залежить від правильної організації праці і оптимального складу працівників підприємства. Тому питання пов'язанні з організацією найбільш оптимальної структури чисельності працюючих є одними з найголовніших у вирішення проблеми покращення продуктивності праці на підприємстві.
Кадри чи трудові ресурси підприємства це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його облікового складу.
В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв'язану як з основною, так і не основною його діяльністю.
Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку. Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці і модифікації неприйнятних, з його погляду , робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям чи у кінцевому рахунку, може, нарешті, звільнитися з підприємства по власному бажання.
Кадровий склад чи персонал підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірювані і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:
облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;
середньосписочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;
питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;
темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;
середній розряд робочих підприємства;
питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;
середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;
плинності кадрів по прийому і звільненню працівників;
фондоозброєнність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.
Працівники підрозділяються на:
промислово-виробничий персонал;
персонал не промислових організацій - в основному працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.
До фахівців відносяться особи, що здійснюють технічне й організаційне керівництво виробництвом і обслуговуванням.
До керівників відносять робітників, що займають посади керівників підприємства. Молодший обслуговуючий персонал (МОП) - це працівники, що виконують роботи по обслуговуванню апарата керування, а також інші підсобні робітники (двірник). До учнів відносяться особи, що проходять виробниче навчання, чи частково беруть участь у виробництві.
Пожежно-сторожова охорона - включає робітників, що охороняють підприємство (сторожи).
До робітників відносять працівників підприємства, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних цінностей чи наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на основних і допоміжних. До основних відносять тих, хто безпосередньо виконує виробничі процеси по виготовленню продукції, а до допоміжних - робітників, що зайняті обслуговуванням устаткування, транспортуванням матеріалів, що працюють в основних цехах.
До службовців відносяться працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові й інші функції. Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного виду роботи.
Структура кадрів підприємства, цеху, ділянки характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. З метою аналізу структури кадрів визначається і порівнюється питома вага кожної категорії працівників dPі з загальної середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.
dPі = Pі/ P чи dPі - (Pі*100)/P.
де, Pі середньсписочна чисельність працівників і категорії, чол.. Покажемо це на прикладі (див. Табл.1).
Таблиця 1.1
Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві

п/п Категорії працюючих Склад, чол. Структура, %
1 2 3 4
1. Основні робітники (всього), в тому числі: 60 66,7
А) відрядники; 30 33,4
Б) почасовики. 30 33,4
2. Допоміжні працівники (всього), в тому числі: 8 8,9
А) слюсар - ремонтник; 2 2,2
Б) електромонтери; 2 2,2
В)прибиральники; 1 1,2
Г)кладовщики; 1 1,2
Д) МОП (двірники). 2 2,2
3. Службовці (всього), в тому числі: 8 8,9
А) бухгалтера; 3 3,4
Б) диспетчера; 2 2,2
В) касир. 3 3,4
4. Спеціалісти (всього), в тому числі: 12 13,3
А) технологи; 6 6,7
Б) конструктори; 3 3,4
В) модельєри. 3 3,4
5. Керівництво (всього), в тому числі: 2 2,2
А) директор; 1 1,1
Б) начальники відділів; 1 1,1
РАЗОМ (загальна чисельність) 90 100
Розглянемо розрахунок структури основних робітників. Усього - 60 чоловік, з них 30 чоловік відрядники, 30 - погодинники. Вирахуємо їх частку, для цього необхідно обчислити частку основних робітників від загальної чисельності працюючих - 90 чоловік:
90 - 100
60 - Х
Отже, відрядники з них складають 33,35% , тобто
60 - 66,7
30 - Х
і отже погодинники також складають 33,35%.
Аналогічний розрахунок проводиться для кожної категорії працюючих. З приклада, наочно видно, що підприємство основну частку складають основні робітники - 66,7% від загальної чисельності, тобто підприємство в основному виконує виробничі процеси по виготовленню продукції. Найменшу частку чисельності складають

 
 

Цікаве

Загрузка...